Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

Behandeling kadernota

donderdag 13 juli 2023

14:00 - 23:00
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
O.F. Brouwer
Toelichting

Wat is een Kadernota? Voordat de gemeente start met de werkzaamheden voor de financiële begroting van het komende jaar, wordt een Kadernota opgesteld. In de nota worden de beleidsmatige en financiële ontwikkelingen gemeld en worden de plannen voor 2024 gepresenteerd. Tijdens de behandeling van de Kadernota wordt door de raad een afweging gemaakt op welke terreinen er meer geld noodzakelijk is en waar eventueel bezuinigingen mogelijk zijn. Het is aan de raad om kaders te stellen voor de uitwerking van de (meerjaren)begroting.


Het is mogelijk om in te spreken over onderwerpen die op de agenda van de raadsvergadering staan, met uitzondering van de onderwerpen die de raad alleen besluitvormend behandelt. De inspraak vindt plaats voorafgaand aan de behandeling van het agendapunt. De geldende regels voor inspraak kunt u vinden op deze website bij de vraagbaak.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  00:28:30 - 00:34:02 - Oebele Brouwer, foarsitter
 2. 2

  00:31:50 - 00:34:02 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:34:12 - 00:35:35 - Tjibbe Brinkman, wethâlder
  00:35:35 - 00:35:37 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:35:39 - 00:38:16 - Oebele Brouwer, foarsitter
 3. 3

  Over dit agendapunt
  De raad stelt de agenda definitief vast.

  Besluit

  De raad besluit de agenda ongewijzigd vast te stellen.

  00:37:25 - 00:38:16 - Oebele Brouwer, foarsitter
 4. 4

  Over dit agendapunt
  Alle toezeggingen gedaan tijdens informatiecarrousels en raadsvergaderingen komen op de toezeggingenlijst te staan. Zodra aan de toezegging is voldaan, vermeldt de griffie dit op de lijst en wordt de raad voorgesteld deze toezeggingen als afgedaan te beschouwen.


  Er zijn op dit moment geen toezeggingen die als afgedaan beschouwd kunnen worden.

  Besluit

  De raad neemt kennis van de lijst met toezeggingen.

  00:37:33 - 00:38:16 - Oebele Brouwer, foarsitter
 5. 5

  Over dit agendapunt
  De raad stelt de besluitenlijst van de vorige raadsvergadering vast.

  Besluit

  De raad besluit de besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van 22 juni 2023 ongewijzigd vast te stellen.

  00:37:38 - 00:38:16 - Oebele Brouwer, foarsitter
 6. 6

  Over het raadsvoorstel
  Voordat de gemeente start met de werkzaamheden voor de financiële begroting van het komende jaar, wordt een Kadernota opgesteld. In de nota worden de beleidsmatige en financiële ontwikkelingen gemeld en worden de plannen voor 2024 gepresenteerd. Tijdens de behandeling van de Kadernota wordt door de raad een afweging gemaakt op welke terreinen er meer geld noodzakelijk is en waar eventueel bezuinigingen mogelijk zijn. Het is aan de raad om kaders te stellen voor de uitwerking van de (meerjaren)begroting.

  00:38:06 - 00:38:16 - Oebele Brouwer, foarsitter
 7. 6.1

  Inspreker
  De heer J. Stellinga namens De Wâldsang

  00:38:12 - 00:38:16 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:44:30 - 00:44:47 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:44:47 - 00:46:51 - Doethyna Vriesema
  00:46:51 - 00:47:16 - Doethyna Vriesema
  00:47:16 - 00:47:28 - Doethyna Vriesema
  00:47:28 - 00:48:48 - Oebele Brouwer, foarsitter
 8. 6.2

  Algemene beschouwingen op de kadernota door mevrouw T.C. Kuipers-Jorna (CDA), de heer IJ. van Kammen (FNP), mevrouw D.A. Van der Vaart-Kralt (CU), mevrouw B. Terpstra-Kerkhof (GBA), de heer H.K. Speulman (PvdA), de heer J.W.F. Graansma (PVV), de heer A.G. van Dijk (FVD), mevrouw T.I. Veenstra (GroenLinks) en de heer E.J. de Vries (zelfstandig raadslid).

  00:48:01 - 00:48:48 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:48:54 - 00:57:57 - Thea Kuipers
  00:57:59 - 00:58:16 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:58:27 - 01:04:44 - IJde van Kammen
  01:04:44 - 01:04:55 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:05:06 - 01:05:08 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:05:15 - 01:12:48 - Toos van der Vaart
  01:12:48 - 01:12:55 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:13:15 - 01:13:20 - Toos van der Vaart
  01:13:25 - 01:20:33 - Dineke Terpstra
  01:20:33 - 01:20:50 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:20:57 - 01:29:30 - Hink Speulman
  01:29:30 - 01:29:37 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:29:55 - 01:31:35 - Jeffrey Graansma
  01:31:35 - 01:31:48 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:31:48 - 01:37:20 - Jeffrey Graansma
  01:37:21 - 01:37:28 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:37:28 - 01:38:20 - Anita Vellema
  01:38:21 - 01:38:37 - Jeffrey Graansma
  01:38:37 - 01:38:42 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:38:42 - 01:39:55 - Jeffrey Graansma
  01:39:55 - 01:39:55 - Anita Vellema
  01:39:55 - 01:40:04 - Jeffrey Graansma
  01:40:04 - 01:40:06 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:40:06 - 01:40:36 - Anita Vellema
  01:40:37 - 01:41:25 - Jeffrey Graansma
  01:41:25 - 01:41:30 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:41:31 - 01:41:57 - Hink Speulman
  01:41:57 - 01:41:57 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:41:57 - 01:42:24 - Hink Speulman
  01:42:24 - 01:42:26 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:42:26 - 01:43:08 - Jeffrey Graansma
  01:43:09 - 01:43:38 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:43:58 - 01:46:01 - Tjitske Veenstra
  01:46:01 - 01:46:19 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:46:27 - 01:53:47 - Edwin de Vries
  01:53:47 - 01:54:03 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:54:04 - 01:54:05 - Edwin de Vries
  01:54:08 - 01:57:51 - Jouke Spoelstra, wethâlder
  01:57:51 - 01:57:52 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:57:52 - 01:57:53 - Jouke Spoelstra, wethâlder
  01:57:53 - 01:58:21 - Jeffrey Graansma
  01:58:21 - 01:59:07 - Jouke Spoelstra, wethâlder
  01:59:07 - 01:59:48 - Jeffrey Graansma
  01:59:48 - 01:59:51 - Jouke Spoelstra, wethâlder
  01:59:51 - 02:00:00 - Jeffrey Graansma
  02:00:00 - 02:01:21 - Jouke Spoelstra, wethâlder
  02:01:21 - 02:02:06 - Jeffrey Graansma
  02:02:06 - 02:02:44 - Jouke Spoelstra, wethâlder
  02:02:44 - 02:02:45 - Oebele Brouwer, foarsitter
  02:02:45 - 02:02:46 - Jouke Spoelstra, wethâlder
  02:02:46 - 02:03:26 - Oebele Brouwer, foarsitter
  02:16:38 - 02:16:56 - Oebele Brouwer, foarsitter
  02:17:22 - 02:18:39 - Oebele Brouwer, foarsitter
 9. 6.3

  Er zijn elf moties ingediend bij dit programma.

  Moties

  Onderwerp
  Bijhouden kosten ontvlechting Werkmaatschappij 8KTD (verworpen)
  Geen financiële middelen gezichtsscanner burgerzaken (verworpen)
  Geen financiële middelen managementsecretaresse (aangenomen)
  Geen financiële middelen voor arbeidsmarktstrateeg (verworpen)
  Geen financiële middelen voor preventiemedewerker (aangenomen)
  Geen structurele middelen voor beeldschermen t.b.v. thuiswerken (verworpen)
  Gjin 0,5 fte ekstra y.f.m. pyk reisdokuminten (aangenomen)
  Gjin formaasjerûmte fleksibele skyl team juridyske saken (verworpen)
  Gjin formaasjerûmte foar in ynkeapkoördinator (verworpen)
  Overhead afzetten tegen benchmark (ingetrokken)
  Stelpost kosten ontvlechting Werkmaatschappij 8KTD (aangenomen)
  Structurele uitbreiding formatie aanmerken als structurele lasten (verworpen)
  02:17:49 - 02:18:39 - Oebele Brouwer, foarsitter
  02:18:39 - 02:21:00 - Hink Speulman
  02:21:00 - 02:21:12 - Oebele Brouwer, foarsitter
  02:21:12 - 02:21:15 - Hink Speulman
  02:21:15 - 02:22:16 - Gert Terpstra
  02:22:16 - 02:22:16 - Hink Speulman
  02:22:16 - 02:22:17 - Oebele Brouwer, foarsitter
  02:22:17 - 02:22:17 - Hink Speulman
  02:22:17 - 02:22:52 - Anita Vellema
  02:22:52 - 02:23:04 - Hink Speulman
  02:23:04 - 02:23:05 - Anita Vellema
  02:23:05 - 02:23:10 - Hink Speulman
  02:23:10 - 02:23:28 - Anita Vellema
  02:23:28 - 02:23:39 - Hink Speulman
  02:23:39 - 02:24:11 - Anita Vellema
  02:24:11 - 02:24:20 - Hink Speulman
  02:24:20 - 02:24:26 - Anita Vellema
  02:24:26 - 02:24:39 - Hink Speulman
  02:24:39 - 02:24:42 - Anita Vellema
  02:24:42 - 02:24:45 - Hink Speulman
  02:24:45 - 02:24:48 - Anita Vellema
  02:24:48 - 02:24:54 - Oebele Brouwer, foarsitter
  02:24:54 - 02:26:34 - Hink Speulman
  02:26:34 - 02:26:38 - Oebele Brouwer, foarsitter
  02:26:38 - 02:26:39 - Hink Speulman
  02:26:39 - 02:27:38 - Gert Terpstra
  02:27:38 - 02:27:38 - Hink Speulman
  02:27:38 - 02:27:39 - Oebele Brouwer, foarsitter
  02:27:39 - 02:27:41 - Hink Speulman
  02:27:41 - 02:28:18 - Albert van Dijk
  02:28:18 - 02:28:57 - Hink Speulman
  02:28:57 - 02:29:44 - Albert van Dijk
  02:29:44 - 02:29:46 - Hink Speulman
  02:29:46 - 02:30:03 - Oebele Brouwer, foarsitter
  02:30:03 - 02:31:09 - Hink Speulman
  02:31:09 - 02:31:11 - Oebele Brouwer, foarsitter
  02:31:11 - 02:31:11 - Albert van Dijk
  02:31:11 - 02:31:12 - Hink Speulman
  02:31:12 - 02:32:02 - Albert van Dijk
  02:32:02 - 02:32:20 - Hink Speulman
  02:32:20 - 02:32:25 - Oebele Brouwer, foarsitter
  02:32:25 - 02:32:25 - Jacob Hooghiemstra
  02:32:25 - 02:32:27 - Hink Speulman
  02:32:27 - 02:33:01 - Jacob Hooghiemstra
  02:33:01 - 02:33:25 - Hink Speulman
  02:33:25 - 02:33:39 - Jacob Hooghiemstra
  02:33:39 - 02:33:50 - Hink Speulman
  02:33:50 - 02:33:52 - Jacob Hooghiemstra
  02:33:52 - 02:33:53 - Hink Speulman
  02:33:53 - 02:33:54 - Oebele Brouwer, foarsitter
  02:33:54 - 02:33:57 - Hink Speulman
  02:33:57 - 02:34:32 - Anita Vellema
  02:34:32 - 02:34:33 - Oebele Brouwer, foarsitter
  02:34:33 - 02:34:33 - Hink Speulman
  02:34:33 - 02:35:35 - Albert van Dijk
  02:35:35 - 02:35:36 - Hink Speulman
  02:35:36 - 02:35:45 - Oebele Brouwer, foarsitter
  02:35:45 - 02:36:02 - Anita Vellema
  02:36:03 - 02:36:44 - Albert van Dijk
  02:36:45 - 02:36:46 - Oebele Brouwer, foarsitter
  02:36:46 - 02:36:48 - Anita Vellema
  02:36:48 - 02:37:13 - Hink Speulman
  02:37:13 - 02:37:30 - Albert van Dijk
  02:37:30 - 02:37:53 - Hink Speulman
  02:37:53 - 02:38:18 - Albert van Dijk
  02:38:18 - 02:38:23 - Oebele Brouwer, foarsitter
  02:38:24 - 02:39:02 - Jeffrey Graansma
  02:39:04 - 02:39:34 - Hink Speulman
  02:39:34 - 02:40:06 - Jeffrey Graansma
  02:40:07 - 02:40:19 - Oebele Brouwer, foarsitter
  02:40:19 - 02:40:43 - Hink Speulman
  02:40:43 - 02:40:57 - Oebele Brouwer, foarsitter
  02:41:07 - 02:44:49 - Klaas Sietse van der Wal
  02:44:49 - 02:45:06 - Oebele Brouwer, foarsitter
  02:45:06 - 02:45:26 - Gert Terpstra
  02:45:26 - 02:45:57 - Klaas Sietse van der Wal
  02:45:58 - 02:46:13 - Gert Terpstra
  02:46:13 - 02:47:01 - Klaas Sietse van der Wal
  02:47:01 - 02:47:08 - Gert Terpstra
  02:47:08 - 02:47:57 - Klaas Sietse van der Wal
  02:47:57 - 02:47:59 - Oebele Brouwer, foarsitter
  02:48:01 - 02:49:34 - Jeffrey Graansma
  02:49:36 - 02:50:17 - Klaas Sietse van der Wal
  02:50:17 - 02:50:34 - Jeffrey Graansma
  02:50:35 - 02:51:11 - Klaas Sietse van der Wal
  02:51:11 - 02:51:54 - Jeffrey Graansma
  02:51:55 - 02:52:24 - Oebele Brouwer, foarsitter
  02:52:28 - 02:54:13 - Wopke Veenstra
  02:54:13 - 02:54:33 - Oebele Brouwer, foarsitter
  02:54:33 - 02:54:34 - Wopke Veenstra
  02:54:34 - 02:54:57 - Thea Kuipers
  02:54:57 - 02:54:57 - Wopke Veenstra
  02:54:57 - 02:55:21 - Oebele Brouwer, foarsitter
  02:55:23 - 02:57:31 - Wopke Veenstra
  02:57:31 - 02:57:47 - Oebele Brouwer, foarsitter
  02:57:47 - 02:57:59 - Thea Kuipers
  02:57:59 - 02:58:25 - Wopke Veenstra
  02:58:25 - 02:59:04 - Thea Kuipers
  02:59:04 - 02:59:06 - Wopke Veenstra
  02:59:09 - 02:59:10 - Wopke Veenstra
  02:59:10 - 02:59:15 - Thea Kuipers
  02:59:15 - 02:59:24 - Oebele Brouwer, foarsitter
  02:59:31 - 03:00:29 - Wopke Veenstra
  03:00:31 - 03:00:57 - Thea Kuipers
  03:00:57 - 03:01:46 - Wopke Veenstra
  03:01:48 - 03:02:00 - Oebele Brouwer, foarsitter
  03:02:00 - 03:02:36 - Hink Speulman
  03:02:36 - 03:02:36 - Wopke Veenstra
  03:02:36 - 03:02:43 - Oebele Brouwer, foarsitter
  03:02:43 - 03:03:33 - Wopke Veenstra
  03:03:34 - 03:03:38 - Oebele Brouwer, foarsitter
  03:03:39 - 03:04:55 - Doethyna Vriesema
  03:04:55 - 03:04:57 - Oebele Brouwer, foarsitter
  03:04:57 - 03:05:10 - Wopke Veenstra
  03:05:10 - 03:05:15 - Oebele Brouwer, foarsitter
  03:05:15 - 03:05:41 - Jacob Hooghiemstra
  03:05:41 - 03:05:48 - Wopke Veenstra
  03:05:49 - 03:06:23 - Oebele Brouwer, foarsitter
  03:06:29 - 03:09:32 - Jouke Spoelstra, wethâlder
  03:09:32 - 03:09:53 - Hink Speulman
  03:09:53 - 03:11:00 - Jouke Spoelstra, wethâlder
  03:11:00 - 03:11:29 - Hink Speulman
  03:11:29 - 03:11:49 - Jouke Spoelstra, wethâlder
  03:11:49 - 03:11:49 - Hink Speulman
  03:11:49 - 03:11:51 - Jouke Spoelstra, wethâlder
  03:11:51 - 03:11:52 - Oebele Brouwer, foarsitter
  03:11:52 - 03:11:52 - Jouke Spoelstra, wethâlder
  03:11:52 - 03:12:12 - Hink Speulman
  03:12:12 - 03:12:12 - Oebele Brouwer, foarsitter
  03:12:12 - 03:12:13 - Jouke Spoelstra, wethâlder
  03:12:13 - 03:12:21 - Oebele Brouwer, foarsitter
  03:12:21 - 03:13:20 - Jouke Spoelstra, wethâlder
  03:13:20 - 03:13:54 - Hink Speulman
  03:13:54 - 03:14:22 - Jouke Spoelstra, wethâlder
  03:14:22 - 03:14:32 - Hink Speulman
  03:14:32 - 03:14:32 - Jouke Spoelstra, wethâlder
  03:14:32 - 03:14:39 - Oebele Brouwer, foarsitter
  03:14:39 - 03:15:01 - Gert Terpstra
  03:15:01 - 03:15:01 - Hink Speulman
  03:15:01 - 03:15:01 - Jouke Spoelstra, wethâlder
  03:15:01 - 03:15:05 - Oebele Brouwer, foarsitter
  03:15:05 - 03:15:13 - Hink Speulman
  03:15:13 - 03:15:19 - Oebele Brouwer, foarsitter
  03:15:21 - 03:16:56 - Jouke Spoelstra, wethâlder
  03:16:56 - 03:16:56 - Oebele Brouwer, foarsitter
  03:16:56 - 03:16:57 - Jouke Spoelstra, wethâlder
  03:16:57 - 03:16:59 - Hink Speulman
  03:16:59 - 03:17:28 - Hink Speulman
  03:17:28 - 03:17:44 - Jouke Spoelstra, wethâlder
  03:17:44 - 03:17:56 - Oebele Brouwer, foarsitter
  03:17:56 - 03:18:00 - Hink Speulman
  03:18:00 - 03:18:00 - Jouke Spoelstra, wethâlder
  03:18:00 - 03:18:01 - Oebele Brouwer, foarsitter
  03:18:01 - 03:18:02 - Jouke Spoelstra, wethâlder
  03:18:02 - 03:18:19 - Thea Kuipers
  03:18:19 - 03:19:02 - Jouke Spoelstra, wethâlder
  03:19:02 - 03:19:04 - Thea Kuipers
  03:19:04 - 03:19:32 - Oebele Brouwer, foarsitter
  03:19:32 - 03:19:32 - Jouke Spoelstra, wethâlder
  03:19:32 - 03:19:52 - Thea Kuipers
  03:19:52 - 03:20:16 - Oebele Brouwer, foarsitter
  03:20:16 - 03:20:18 - Jouke Spoelstra, wethâlder
  03:20:18 - 03:20:19 - Thea Kuipers
  03:20:19 - 03:20:25 - Jouke Spoelstra, wethâlder
  03:20:25 - 03:20:41 - Anita Vellema
  03:20:41 - 03:21:28 - Jouke Spoelstra, wethâlder
  03:21:28 - 03:21:30 - Anita Vellema
  03:21:30 - 03:21:35 - Oebele Brouwer, foarsitter
  03:21:35 - 03:23:03 - Jouke Spoelstra, wethâlder
  03:23:03 - 03:23:04 - Oebele Brouwer, foarsitter
  03:23:04 - 03:23:06 - Jouke Spoelstra, wethâlder
  03:23:06 - 03:23:08 - Oebele Brouwer, foarsitter
  03:23:08 - 03:24:29 - Anita Vellema
  03:24:29 - 03:25:10 - Jouke Spoelstra, wethâlder
  03:25:10 - 03:25:17 - Oebele Brouwer, foarsitter
  03:25:17 - 03:25:17 - Jouke Spoelstra, wethâlder
  03:25:17 - 03:25:38 - Anita Vellema
  03:25:38 - 03:25:49 - Jouke Spoelstra, wethâlder
  03:25:49 - 03:25:50 - Jouke Spoelstra, wethâlder
  03:25:50 - 03:26:12 - Jeffrey Graansma
  03:26:12 - 03:26:17 - Jouke Spoelstra, wethâlder
  03:26:21 - 03:27:29 - Oebele Brouwer, pf.hâlder
  03:27:30 - 03:27:52 - Wopke Veenstra
  03:27:53 - 03:28:37 - Oebele Brouwer, pf.hâlder
  03:28:37 - 03:29:01 - Toos van der Vaart
  03:29:01 - 03:29:26 - Oebele Brouwer, pf.hâlder
  03:29:27 - 03:29:42 - Toos van der Vaart
  03:29:42 - 03:30:58 - Oebele Brouwer, pf.hâlder
  03:30:58 - 03:31:24 - Albert van Dijk
  03:31:25 - 03:31:49 - Oebele Brouwer, pf.hâlder
  03:31:50 - 03:32:23 - Albert van Dijk
  03:32:23 - 03:33:11 - Oebele Brouwer, pf.hâlder
  03:33:11 - 03:34:18 - Albert van Dijk
  03:34:18 - 03:34:26 - Oebele Brouwer, pf.hâlder
  03:34:27 - 03:34:42 - Jacob Hooghiemstra
  03:34:42 - 03:35:15 - Oebele Brouwer, pf.hâlder
  03:35:21 - 03:35:33 - Oebele Brouwer, foarsitter
  03:35:38 - 03:37:54 - Tjibbe Brinkman, wethâlder
  03:37:54 - 03:37:58 - Oebele Brouwer, foarsitter
  03:37:58 - 03:37:58 - Albert van Dijk
  03:37:59 - 03:38:33 - Albert van Dijk
  03:38:34 - 03:39:35 - Tjibbe Brinkman, wethâlder
  03:39:35 - 03:39:37 - Oebele Brouwer, foarsitter
  03:39:37 - 03:39:54 - Albert van Dijk
  03:39:55 - 03:40:11 - Tjibbe Brinkman, wethâlder
  03:40:13 - 03:41:07 - Oebele Brouwer, foarsitter
 10. 6.3.1

  Stemuitslag

  voor 15%
  tegen 85%
  voor
  GroenLinks-fractie (1), PvdA-fractie (2)
  tegen
  CDA-fractie (6), CU-fractie (3), FNP-fractie (3), FVD-fractie (1), GBA-fractie (2), PVV-fractie (1), Zelfstandig raadslid (1)
 11. 6.3.2

  Stemuitslag

  voor 80%
  tegen 20%
  voor
  CDA-fractie (6), CU-fractie (3), FNP-fractie (3), GroenLinks-fractie (1), PvdA-fractie (2), Zelfstandig raadslid (1)
  tegen
  FVD-fractie (1), GBA-fractie (2), PVV-fractie (1)
 12. 6.3.3

  Stemuitslag

  voor 30%
  tegen 70%
  voor
  CU-fractie (3), GroenLinks-fractie (1), PvdA-fractie (2)
  tegen
  CDA-fractie (6), FNP-fractie (3), FVD-fractie (1), GBA-fractie (2), PVV-fractie (1), Zelfstandig raadslid (1)
 13. 6.3.4

  De motie wordt ingetrokken en dus niet in stemming gebracht.

 14. 6.3.5

  Stemuitslag

  voor 85%
  tegen 15%
  voor
  CDA-fractie (6), CU-fractie (3), FNP-fractie (3), FVD-fractie (1), GBA-fractie (2), PVV-fractie (1), Zelfstandig raadslid (1)
  tegen
  GroenLinks-fractie (1), PvdA-fractie (2)
 15. 6.3.6

  Stemuitslag

  voor 40%
  tegen 60%
  voor
  FNP-fractie (3), FVD-fractie (1), GBA-fractie (2), PVV-fractie (1), Zelfstandig raadslid (1)
  tegen
  CDA-fractie (6), CU-fractie (3), GroenLinks-fractie (1), PvdA-fractie (2)
 16. 6.3.7

  Stemuitslag

  voor 40%
  tegen 60%
  voor
  FNP-fractie (3), FVD-fractie (1), GBA-fractie (2), PVV-fractie (1), Zelfstandig raadslid (1)
  tegen
  CDA-fractie (6), CU-fractie (3), GroenLinks-fractie (1), PvdA-fractie (2)
 17. 6.3.8

  Stemuitslag

  voor 10%
  tegen 90%
  voor
  FVD-fractie (1), PVV-fractie (1)
  tegen
  CDA-fractie (6), CU-fractie (3), FNP-fractie (3), GBA-fractie (2), GroenLinks-fractie (1), PvdA-fractie (2), Zelfstandig raadslid (1)
 18. 6.3.9

  Stemuitslag

  voor 70%
  tegen 30%
  voor
  CDA-fractie (6), FNP-fractie (3), FVD-fractie (1), GBA-fractie (2), PVV-fractie (1), Zelfstandig raadslid (1)
  tegen
  CU-fractie (3), GroenLinks-fractie (1), PvdA-fractie (2)
 19. 6.3.10

  Stemuitslag

  voor 60%
  tegen 40%
  voor
  CDA-fractie (6), FNP-fractie (2), FVD-fractie (1), GBA-fractie (2), PVV-fractie (1)
  tegen
  CU-fractie (3), FNP-fractie (1), GroenLinks-fractie (1), PvdA-fractie (2), Zelfstandig raadslid (1)
 20. 6.3.11

  Stemuitslag

  voor 10%
  tegen 90%
  voor
  FVD-fractie (1), PVV-fractie (1)
  tegen
  CDA-fractie (6), CU-fractie (3), FNP-fractie (3), GBA-fractie (2), GroenLinks-fractie (1), PvdA-fractie (2), Zelfstandig raadslid (1)
 21. 6.3.12

  Stemuitslag

  voor 40%
  tegen 60%
  voor
  FNP-fractie (3), FVD-fractie (1), GBA-fractie (2), PVV-fractie (1), Zelfstandig raadslid (1)
  tegen
  CDA-fractie (6), CU-fractie (3), GroenLinks-fractie (1), PvdA-fractie (2)
 22. 6.4

  Er zijn geen moties ingediend bij dit programma.

  03:40:43 - 03:41:07 - Oebele Brouwer, foarsitter
 23. 6.5

  Er zijn twee moties ingediend bij dit programma.

  Moties

  Onderwerp
  Onderzoek doortrekken fietspad Vierhuisterweg naar rotonde Gedempte Vaart (aangenomen)
  Realisatie fietspad tussen Surhuizum en Harkema (verworpen)
  03:40:49 - 03:41:07 - Oebele Brouwer, foarsitter
  03:41:12 - 03:44:52 - Edwin de Vries
  03:44:52 - 03:44:53 - Oebele Brouwer, foarsitter
  03:44:53 - 03:44:55 - Edwin de Vries
  03:44:55 - 03:45:21 - Jacob Zwaagstra
  03:45:21 - 03:45:38 - Edwin de Vries
  03:45:38 - 03:45:41 - Oebele Brouwer, foarsitter
  03:45:41 - 03:45:43 - Edwin de Vries
  03:45:43 - 03:46:37 - Klaas Sietse van der Wal
  03:46:37 - 03:47:13 - Edwin de Vries
  03:47:13 - 03:47:53 - Klaas Sietse van der Wal
  03:47:53 - 03:48:11 - Oebele Brouwer, foarsitter
  03:48:11 - 03:48:33 - Klaas Sietse van der Wal
  03:48:33 - 03:48:35 - Edwin de Vries
  03:48:35 - 03:48:38 - Klaas Sietse van der Wal
  03:48:38 - 03:48:43 - Edwin de Vries
  03:48:43 - 03:48:44 - Klaas Sietse van der Wal
  03:48:44 - 03:50:24 - Dineke Terpstra
  03:50:24 - 03:50:31 - Oebele Brouwer, foarsitter
  03:50:31 - 03:51:30 - Edwin de Vries
  03:51:30 - 03:51:41 - Dineke Terpstra
  03:51:41 - 03:52:56 - Edwin de Vries
  03:52:56 - 03:53:16 - Dineke Terpstra
  03:53:16 - 03:53:29 - Edwin de Vries
  03:53:29 - 03:53:36 - Dineke Terpstra
  03:53:36 - 03:53:37 - Oebele Brouwer, foarsitter
  03:53:37 - 03:53:39 - Dineke Terpstra
  03:53:39 - 03:53:41 - Oebele Brouwer, foarsitter
  03:53:41 - 03:53:43 - Dineke Terpstra
  03:53:43 - 03:54:01 - Wopke Veenstra
  03:54:01 - 03:54:05 - Dineke Terpstra
  03:54:05 - 03:54:09 - Oebele Brouwer, foarsitter
  03:54:09 - 03:54:09 - Dineke Terpstra
  03:54:09 - 03:55:48 - Jeffrey Graansma
  03:55:48 - 03:56:02 - Oebele Brouwer, foarsitter
  03:56:11 - 03:57:19 - Dineke Terpstra
  03:57:19 - 03:57:22 - Oebele Brouwer, foarsitter
  03:57:22 - 03:57:24 - Dineke Terpstra
  03:57:24 - 03:57:34 - Edwin de Vries
  03:57:34 - 03:57:40 - Oebele Brouwer, foarsitter
  03:57:40 - 03:57:43 - Edwin de Vries
  03:57:43 - 03:57:51 - Oebele Brouwer, foarsitter
  03:57:51 - 03:57:59 - Dineke Terpstra
  03:57:59 - 03:58:41 - IJde van Kammen
  03:58:42 - 03:58:58 - Dineke Terpstra
  03:58:58 - 03:59:24 - IJde van Kammen
  03:59:24 - 03:59:26 - Dineke Terpstra
  03:59:26 - 03:59:27 - Oebele Brouwer, foarsitter
  03:59:27 - 03:59:29 - Dineke Terpstra
  03:59:30 - 03:59:31 - Oebele Brouwer, foarsitter
  03:59:33 - 04:00:49 - Jeffrey Graansma
  04:00:50 - 04:00:50 - Dineke Terpstra
  04:00:50 - 04:00:52 - Oebele Brouwer, foarsitter
  04:00:52 - 04:01:15 - Dineke Terpstra
  04:01:15 - 04:01:18 - Oebele Brouwer, foarsitter
  04:01:20 - 04:01:54 - Jeffrey Graansma
  04:01:56 - 04:01:58 - Oebele Brouwer, foarsitter
  04:01:58 - 04:02:12 - Jacob Zwaagstra
  04:02:16 - 04:02:18 - Oebele Brouwer, foarsitter
  04:02:18 - 04:02:37 - Dineke Terpstra
  04:02:38 - 04:02:41 - Oebele Brouwer, foarsitter
  04:02:41 - 04:03:12 - Jeffrey Graansma
  04:03:12 - 04:03:29 - Oebele Brouwer, foarsitter
  04:03:32 - 04:04:09 - Dineke Terpstra
  04:04:10 - 04:04:11 - Oebele Brouwer, foarsitter
  04:04:13 - 04:04:20 - Wopke Veenstra
  04:04:21 - 04:04:38 - Dineke Terpstra
  04:04:40 - 04:04:47 - Oebele Brouwer, foarsitter
  04:04:48 - 04:04:59 - Dineke Terpstra
  04:05:01 - 04:05:30 - Oebele Brouwer, foarsitter
 24. 6.5.1

  Stemuitslag

  voor 95%
  tegen 5%
  voor
  CDA-fractie (6), CU-fractie (3), FNP-fractie (3), FVD-fractie (1), GBA-fractie (2), GroenLinks-fractie (1), PvdA-fractie (1), PVV-fractie (1), Zelfstandig raadslid (1)
  tegen
  PvdA-fractie (1)
 25. 6.5.2

  Stemuitslag

  voor 45%
  tegen 55%
  voor
  CDA-fractie (6), FVD-fractie (1), GBA-fractie (2)
  tegen
  CU-fractie (3), FNP-fractie (3), GroenLinks-fractie (1), PvdA-fractie (2), PVV-fractie (1), Zelfstandig raadslid (1)
 26. 6.6

  Er zijn geen moties ingediend bij dit programma.

  04:05:15 - 04:05:30 - Oebele Brouwer, foarsitter
 27. 6.7

  Er zijn geen moties ingediend bij dit programma.

  04:05:19 - 04:05:30 - Oebele Brouwer, foarsitter
  04:05:31 - 04:06:18 - Albert van Dijk
  04:06:18 - 04:06:40 - Oebele Brouwer, foarsitter
  04:06:50 - 04:07:16 - Sierd Vegelin, wethâlder
  04:07:17 - 04:07:18 - Oebele Brouwer, foarsitter
  04:07:22 - 04:08:01 - Albert van Dijk
  04:08:02 - 04:08:18 - Sierd Vegelin, wethâlder
  04:08:19 - 04:08:19 - Oebele Brouwer, foarsitter
  04:08:20 - 04:08:55 - Jacob Hooghiemstra
  04:08:55 - 04:09:06 - Sierd Vegelin, wethâlder
  04:09:06 - 04:09:09 - Jacob Hooghiemstra
  04:09:09 - 04:09:31 - Oebele Brouwer, foarsitter
 28. 6.8

  Inspraak
  De heer W. Wouda namens de Spitkeet


  Er zijn vier moties ingediend bij dit programma.

  Moties

  Onderwerp
  Jierlikse subsydzje Spitkeet fan 2026 ôf struktureel (aangenomen)
  Jild Wâldsang foar Frysktalige musicals groepen 7 en 8 (aangenomen)
  Meer beweegroutes in de gemeente (aangenomen)
  Prioritering verbreden/aanpassen (naar beton) van schelpenpaden (aangenomen)
  04:09:18 - 04:09:31 - Oebele Brouwer, foarsitter
  04:09:31 - 04:09:37 - Sierd Vegelin, wethâlder
  04:09:37 - 04:23:46 - Oebele Brouwer, foarsitter
  04:23:46 - 04:24:21 - Oebele Brouwer, foarsitter
  04:24:32 - 04:26:47 - Wopke Veenstra
  04:26:48 - 04:26:50 - Oebele Brouwer, foarsitter
  04:26:51 - 04:27:28 - Albert van Dijk
  04:27:29 - 04:27:39 - Wopke Veenstra
  04:27:40 - 04:27:51 - Oebele Brouwer, foarsitter
  04:27:56 - 04:28:56 - Tjibbe Brinkman, wethâlder
  04:28:56 - 04:29:29 - Oebele Brouwer, foarsitter
  04:29:32 - 04:30:46 - Wopke Veenstra
  04:30:46 - 04:31:15 - Oebele Brouwer, foarsitter
  04:31:15 - 04:31:37 - Wopke Veenstra
  04:31:37 - 04:31:39 - Oebele Brouwer, foarsitter
  04:31:40 - 04:32:16 - Doethyna Vriesema
  04:32:16 - 04:32:28 - Oebele Brouwer, foarsitter
  04:32:36 - 04:33:47 - Tjibbe Brinkman, wethâlder
  04:33:48 - 04:34:04 - Oebele Brouwer, foarsitter
  05:55:39 - 05:58:16 - Oebele Brouwer, foarsitter
  06:01:05 - 06:03:07 - Oebele Brouwer, foarsitter
  06:10:04 - 06:11:14 - Oebele Brouwer, foarsitter
  06:11:27 - 06:13:36 - Jacob Hooghiemstra
  06:13:36 - 06:13:49 - Oebele Brouwer, foarsitter
  06:13:49 - 06:14:35 - Klaas Sietse van der Wal
  06:14:35 - 06:14:36 - Jacob Hooghiemstra
  06:14:36 - 06:14:37 - Klaas Sietse van der Wal
  06:14:37 - 06:14:39 - Jacob Hooghiemstra
  06:14:39 - 06:15:05 - Klaas Sietse van der Wal
  06:15:05 - 06:15:35 - Jacob Hooghiemstra
  06:15:35 - 06:15:48 - Klaas Sietse van der Wal
  06:15:48 - 06:15:57 - Jacob Hooghiemstra
  06:15:57 - 06:16:06 - Klaas Sietse van der Wal
  06:16:06 - 06:16:07 - Jacob Hooghiemstra
  06:16:07 - 06:16:08 - Oebele Brouwer, foarsitter
  06:16:08 - 06:16:10 - Jacob Hooghiemstra
  06:16:10 - 06:17:01 - Rienk Schootstra
  06:17:01 - 06:17:12 - Jacob Hooghiemstra
  06:17:12 - 06:17:49 - Rienk Schootstra
  06:17:49 - 06:18:15 - Jacob Hooghiemstra
  06:18:15 - 06:18:16 - Oebele Brouwer, foarsitter
  06:18:16 - 06:18:17 - Rienk Schootstra
  06:18:17 - 06:18:18 - Jacob Hooghiemstra
  06:18:18 - 06:18:41 - Rienk Schootstra
  06:18:41 - 06:19:11 - Jacob Hooghiemstra
  06:19:11 - 06:19:21 - Rienk Schootstra
  06:19:21 - 06:19:25 - Jacob Hooghiemstra
  06:19:25 - 06:19:28 - Oebele Brouwer, foarsitter
  06:19:28 - 06:19:28 - Jacob Hooghiemstra
  06:19:28 - 06:20:25 - Edwin de Vries
  06:20:25 - 06:20:37 - Oebele Brouwer, foarsitter
  06:20:37 - 06:22:57 - Jacob Hooghiemstra
  06:22:57 - 06:23:01 - Oebele Brouwer, foarsitter
  06:23:01 - 06:23:02 - Jacob Hooghiemstra
  06:23:02 - 06:24:15 - Jacob Zwaagstra
  06:24:15 - 06:24:32 - Oebele Brouwer, foarsitter
  06:24:40 - 06:27:14 - Jouke Spoelstra, wethâlder
  06:27:14 - 06:27:35 - Oebele Brouwer, foarsitter
  06:27:35 - 06:27:35 - Jouke Spoelstra, wethâlder
  06:27:35 - 06:27:50 - Rienk Schootstra
  06:27:50 - 06:27:51 - Jouke Spoelstra, wethâlder
  06:27:51 - 06:28:07 - Oebele Brouwer, foarsitter
  06:28:12 - 06:29:11 - Sierd Vegelin, wethâlder
  06:29:11 - 06:29:16 - Oebele Brouwer, foarsitter
  06:29:16 - 06:29:32 - Sierd Vegelin, wethâlder
  06:29:33 - 06:29:33 - Oebele Brouwer, foarsitter
  06:29:34 - 06:29:47 - Jacob Zwaagstra
  06:29:47 - 06:29:52 - Sierd Vegelin, wethâlder
  06:29:52 - 06:29:54 - Jacob Zwaagstra
  06:29:55 - 06:29:59 - Oebele Brouwer, foarsitter
  06:30:01 - 06:30:08 - Edwin de Vries
  06:30:08 - 06:30:25 - Sierd Vegelin, wethâlder
  06:30:25 - 06:30:32 - Edwin de Vries
  06:30:32 - 06:30:32 - Sierd Vegelin, wethâlder
  06:30:32 - 06:30:33 - Edwin de Vries
  06:30:33 - 06:30:40 - Sierd Vegelin, wethâlder
  06:30:42 - 06:30:45 - Oebele Brouwer, foarsitter
  06:30:48 - 06:31:19 - IJde van Kammen
  06:31:19 - 06:31:34 - Sierd Vegelin, wethâlder
  06:31:34 - 06:31:37 - IJde van Kammen
  06:31:39 - 06:31:41 - Sierd Vegelin, wethâlder
  06:31:41 - 06:32:06 - Oebele Brouwer, foarsitter
 29. 6.8.1

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA-fractie (6), CU-fractie (3), FNP-fractie (3), FVD-fractie (1), GBA-fractie (2), GroenLinks-fractie (1), PvdA-fractie (2), PVV-fractie (1), Zelfstandig raadslid (1)
 30. 6.8.2

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA-fractie (6), CU-fractie (3), FNP-fractie (3), FVD-fractie (1), GBA-fractie (2), GroenLinks-fractie (1), PvdA-fractie (2), PVV-fractie (1), Zelfstandig raadslid (1)
 31. 6.8.3

  Stemuitslag

  voor 70%
  tegen 30%
  voor
  CDA-fractie (6), FNP-fractie (3), GBA-fractie (2), GroenLinks-fractie (1), PvdA-fractie (2)
  tegen
  CU-fractie (3), FVD-fractie (1), PVV-fractie (1), Zelfstandig raadslid (1)
 32. 6.8.4

  Stemuitslag

  voor 90%
  tegen 10%
  voor
  CDA-fractie (6), CU-fractie (3), FNP-fractie (3), GBA-fractie (2), GroenLinks-fractie (1), PvdA-fractie (2), PVV-fractie (1)
  tegen
  FVD-fractie (1), Zelfstandig raadslid (1)
 33. 6.9

  Er zijn zes moties ingediend bij dit programma.

  Moties

  Onderwerp
  Extra financiële middelen voor versterking sociale basis (verworpen)
  Geen financiële middelen voor POH Jeugd (verworpen)
  Gjin budzjet baanjeier (jobhunter) (verworpen)
  Huishoudens met lage inkomens informeren over minima-regelingen (aangenomen)
  Petearhuzen in alle dorpen (verworpen)
  Toevoegen energiedisplay aan energiebespaarmaatregelen (ingetrokken)

  Toezeggingen

  Titel
  Evaluatie pilot POH Jeugd
  06:31:56 - 06:32:06 - Oebele Brouwer, foarsitter
  06:32:18 - 06:33:33 - Hink Speulman
  06:33:33 - 06:33:53 - Oebele Brouwer, foarsitter
  06:34:10 - 06:36:01 - Sandra van der Ploeg
  06:36:01 - 06:36:21 - Oebele Brouwer, foarsitter
  06:36:32 - 06:38:42 - Toos van der Vaart
  06:38:42 - 06:38:50 - Oebele Brouwer, foarsitter
  06:38:50 - 06:38:51 - Toos van der Vaart
  06:38:51 - 06:39:25 - Doethyna Vriesema
  06:39:25 - 06:39:44 - Toos van der Vaart
  06:39:44 - 06:39:47 - Doethyna Vriesema
  06:39:47 - 06:40:30 - Toos van der Vaart
  06:40:30 - 06:40:31 - Doethyna Vriesema
  06:40:31 - 06:40:33 - Toos van der Vaart
  06:40:33 - 06:40:46 - Doethyna Vriesema
  06:40:46 - 06:41:27 - Toos van der Vaart
  06:41:27 - 06:41:41 - Doethyna Vriesema
  06:41:41 - 06:41:50 - Toos van der Vaart
  06:41:50 - 06:41:55 - Oebele Brouwer, foarsitter
  06:41:57 - 06:42:19 - IJde van Kammen
  06:42:19 - 06:43:33 - Toos van der Vaart
  06:43:33 - 06:43:34 - IJde van Kammen
  06:43:34 - 06:43:46 - Toos van der Vaart
  06:43:46 - 06:43:47 - IJde van Kammen
  06:43:47 - 06:43:49 - Toos van der Vaart
  06:43:49 - 06:43:51 - IJde van Kammen
  06:43:51 - 06:43:51 - Toos van der Vaart
  06:43:51 - 06:44:15 - Oebele Brouwer, foarsitter
  06:44:28 - 06:45:06 - Sake van der Meer
  06:45:06 - 06:45:09 - Oebele Brouwer, foarsitter
  06:45:09 - 06:45:10 - Sake van der Meer
  06:45:10 - 06:45:57 - Doethyna Vriesema
  06:45:57 - 06:46:24 - Oebele Brouwer, foarsitter
  06:46:30 - 06:46:57 - Albert van Dijk
  06:46:57 - 06:47:09 - Oebele Brouwer, foarsitter
  06:47:10 - 06:47:25 - Anita Vellema
  06:47:25 - 06:48:37 - Albert van Dijk
  06:48:37 - 06:49:30 - Anita Vellema
  06:49:30 - 06:49:35 - Albert van Dijk
  06:49:35 - 06:49:56 - Oebele Brouwer, foarsitter
  06:49:56 - 06:50:20 - Albert van Dijk
  06:50:21 - 06:50:25 - Anita Vellema
  06:50:26 - 06:50:27 - Oebele Brouwer, foarsitter
  06:50:29 - 06:51:07 - Tjitske Veenstra
  06:51:10 - 06:51:27 - Albert van Dijk
  06:51:28 - 06:51:35 - Oebele Brouwer, foarsitter
  06:51:54 - 06:54:47 - Toos van der Vaart
  06:54:47 - 06:54:50 - Oebele Brouwer, foarsitter
  06:54:50 - 06:54:51 - Toos van der Vaart
  06:54:51 - 06:57:15 - Rienk Schootstra
  06:57:15 - 06:57:47 - Toos van der Vaart
  06:57:47 - 06:58:52 - Rienk Schootstra
  06:58:52 - 06:58:52 - Toos van der Vaart
  06:58:52 - 06:59:12 - Oebele Brouwer, foarsitter
  06:59:20 - 07:03:45 - Tjibbe Brinkman, wethâlder
  07:04:02 - 07:05:25 - Lea van der Tuin, wethâlder
  07:05:25 - 07:05:29 - Oebele Brouwer, foarsitter
  07:05:29 - 07:05:40 - Jeffrey Graansma
  07:05:40 - 07:05:55 - Oebele Brouwer, foarsitter
  07:05:55 - 07:05:56 - Lea van der Tuin, wethâlder
  07:05:56 - 07:06:15 - Jeffrey Graansma
  07:06:15 - 07:06:18 - Lea van der Tuin, wethâlder
  07:06:18 - 07:06:23 - Oebele Brouwer, foarsitter
  07:06:23 - 07:06:36 - Doethyna Vriesema
  07:06:36 - 07:06:59 - Lea van der Tuin, wethâlder
  07:06:59 - 07:07:03 - Oebele Brouwer, foarsitter
  07:07:03 - 07:07:05 - Lea van der Tuin, wethâlder
  07:07:05 - 07:08:06 - IJde van Kammen
  07:08:06 - 07:08:07 - Lea van der Tuin, wethâlder
  07:08:07 - 07:08:18 - Oebele Brouwer, foarsitter
  07:08:18 - 07:09:00 - Lea van der Tuin, wethâlder
  07:09:00 - 07:09:04 - Oebele Brouwer, foarsitter
  07:09:04 - 07:11:13 - Lea van der Tuin, wethâlder
  07:11:13 - 07:11:15 - Oebele Brouwer, foarsitter
  07:11:15 - 07:11:22 - Lea van der Tuin, wethâlder
  07:11:22 - 07:12:21 - Toos van der Vaart
  07:12:21 - 07:12:22 - Lea van der Tuin, wethâlder
  07:12:22 - 07:12:38 - Oebele Brouwer, foarsitter
  07:12:46 - 07:12:47 - Lea van der Tuin, wethâlder
  07:12:51 - 07:13:43 - Sierd Vegelin, wethâlder
  07:13:44 - 07:13:49 - Oebele Brouwer, foarsitter
  07:13:49 - 07:14:05 - Doethyna Vriesema
  07:14:05 - 07:14:08 - Sierd Vegelin, wethâlder
  07:14:10 - 07:14:12 - Oebele Brouwer, foarsitter
  07:14:14 - 07:14:38 - Jeffrey Graansma
  07:14:39 - 07:15:00 - Sierd Vegelin, wethâlder
  07:15:01 - 07:15:21 - Jeffrey Graansma
  07:15:21 - 07:15:52 - Sierd Vegelin, wethâlder
  07:15:54 - 07:15:56 - Oebele Brouwer, foarsitter
  07:15:57 - 07:16:31 - Anita Vellema
  07:16:34 - 07:16:56 - Jeffrey Graansma
  07:16:57 - 07:17:13 - Anita Vellema
  07:17:13 - 07:17:18 - Oebele Brouwer, foarsitter
  07:17:18 - 07:17:22 - Sierd Vegelin, wethâlder
  07:17:22 - 07:17:38 - Oebele Brouwer, foarsitter
  07:17:52 - 07:19:39 - Toos van der Vaart
  07:19:40 - 07:19:41 - Oebele Brouwer, foarsitter
  07:19:41 - 07:20:29 - Rienk Schootstra
  07:20:30 - 07:20:47 - Toos van der Vaart
  07:20:47 - 07:20:56 - Rienk Schootstra
  07:20:56 - 07:21:04 - Toos van der Vaart
  07:21:04 - 07:21:21 - Rienk Schootstra
  07:21:21 - 07:21:26 - Toos van der Vaart
  07:21:26 - 07:21:49 - Rienk Schootstra
  07:21:49 - 07:22:12 - Toos van der Vaart
  07:22:12 - 07:22:47 - Rienk Schootstra
  07:22:47 - 07:23:11 - Toos van der Vaart
  07:23:11 - 07:23:38 - Rienk Schootstra
  07:23:38 - 07:23:46 - Toos van der Vaart
  07:23:46 - 07:23:48 - Oebele Brouwer, foarsitter
  07:23:48 - 07:23:50 - Toos van der Vaart
  07:23:50 - 07:23:51 - Oebele Brouwer, foarsitter
  07:23:52 - 07:24:02 - Jacob Hooghiemstra
  07:24:02 - 07:24:03 - Oebele Brouwer, foarsitter
  07:24:03 - 07:24:03 - Jacob Hooghiemstra
  07:24:03 - 07:24:05 - Toos van der Vaart
  07:24:05 - 07:24:22 - Jacob Hooghiemstra
  07:24:22 - 07:24:23 - Oebele Brouwer, foarsitter
  07:24:23 - 07:24:31 - Oebele Brouwer, foarsitter
  07:24:34 - 07:25:43 - Toos van der Vaart
  07:25:43 - 07:25:47 - Oebele Brouwer, foarsitter
  07:25:50 - 07:27:15 - Jeffrey Graansma
  07:27:16 - 07:28:33 - Toos van der Vaart
  07:28:33 - 07:29:33 - Jeffrey Graansma
  07:29:33 - 07:30:01 - Toos van der Vaart
  07:30:03 - 07:30:27 - Jeffrey Graansma
  07:30:29 - 07:30:32 - Oebele Brouwer, foarsitter
  07:30:32 - 07:30:37 - Wopke Veenstra
  07:30:37 - 07:30:37 - Oebele Brouwer, foarsitter
  07:30:37 - 07:31:04 - Wopke Veenstra
  07:31:04 - 07:31:36 - Toos van der Vaart
  07:31:36 - 07:31:37 - Wopke Veenstra
  07:31:37 - 07:31:53 - Oebele Brouwer, foarsitter
  07:31:53 - 07:31:57 - Wopke Veenstra
  07:32:08 - 07:33:08 - Dineke Terpstra
  07:33:08 - 07:33:10 - Oebele Brouwer, foarsitter
  07:33:10 - 07:33:13 - Dineke Terpstra
  07:33:13 - 07:33:18 - Oebele Brouwer, foarsitter
  07:33:18 - 07:33:18 - Dineke Terpstra
  07:33:18 - 07:33:31 - Wopke Veenstra
  07:33:31 - 07:33:42 - Dineke Terpstra
  07:33:42 - 07:33:43 - Oebele Brouwer, foarsitter
  07:33:43 - 07:33:44 - Dineke Terpstra
  07:33:44 - 07:34:48 - Rienk Schootstra
  07:34:48 - 07:34:49 - Dineke Terpstra
  07:34:49 - 07:35:02 - Oebele Brouwer, foarsitter
  07:35:12 - 07:35:14 - Oebele Brouwer, foarsitter
  07:35:14 - 07:35:51 - Albert van Dijk
  07:35:52 - 07:35:54 - Oebele Brouwer, foarsitter
  07:35:57 - 07:36:54 - Sierd Vegelin, wethâlder
  07:36:54 - 07:36:58 - Oebele Brouwer, foarsitter
  07:36:58 - 07:38:46 - Sierd Vegelin, wethâlder
  07:38:47 - 07:38:47 - Oebele Brouwer, foarsitter
  07:38:48 - 07:39:06 - Jeffrey Graansma
  07:39:07 - 07:39:19 - Sierd Vegelin, wethâlder
  07:39:19 - 07:39:34 - Toos van der Vaart
  07:39:40 - 07:39:40 - Oebele Brouwer, foarsitter
  07:39:40 - 07:40:54 - Jeffrey Graansma
  07:40:54 - 07:40:55 - Oebele Brouwer, foarsitter
  07:40:55 - 07:41:07 - Toos van der Vaart
  07:41:08 - 07:41:12 - Oebele Brouwer, foarsitter
  07:41:13 - 07:41:26 - Wopke Veenstra
  07:41:33 - 07:41:51 - Toos van der Vaart
  07:41:52 - 07:41:59 - Oebele Brouwer, foarsitter
  07:42:23 - 07:42:26 - Oebele Brouwer, foarsitter
  07:42:30 - 07:44:05 - Jouke Spoelstra, wethâlder
  07:44:05 - 07:44:39 - Oebele Brouwer, foarsitter
 34. 6.9.1

  Stemuitslag

  voor 30%
  tegen 70%
  voor
  CU-fractie (3), GroenLinks-fractie (1), PvdA-fractie (2)
  tegen
  CDA-fractie (6), FNP-fractie (3), FVD-fractie (1), GBA-fractie (2), PVV-fractie (1), Zelfstandig raadslid (1)
 35. 6.9.2

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA-fractie (6), CU-fractie (3), FNP-fractie (3), FVD-fractie (1), GBA-fractie (2), GroenLinks-fractie (1), PvdA-fractie (2), PVV-fractie (1), Zelfstandig raadslid (1)
 36. 6.9.3

  Stemuitslag

  voor 20%
  tegen 80%
  voor
  CU-fractie (3), Zelfstandig raadslid (1)
  tegen
  CDA-fractie (6), FNP-fractie (3), FVD-fractie (1), GBA-fractie (2), GroenLinks-fractie (1), PvdA-fractie (2), PVV-fractie (1)
 37. 6.9.4

  Stemuitslag

  voor 40%
  tegen 60%
  voor
  FNP-fractie (3), FVD-fractie (1), GBA-fractie (2), PVV-fractie (1), Zelfstandig raadslid (1)
  tegen
  CDA-fractie (6), CU-fractie (3), GroenLinks-fractie (1), PvdA-fractie (2)
 38. 6.9.5

  Stemuitslag

  voor 10%
  tegen 90%
  voor
  FVD-fractie (1), PVV-fractie (1)
  tegen
  CDA-fractie (6), CU-fractie (3), FNP-fractie (3), GBA-fractie (2), GroenLinks-fractie (1), PvdA-fractie (2), Zelfstandig raadslid (1)
 39. 6.9.6

  De motie wordt ingetrokken en dus niet in stemming gebracht.

 40. 6.10

  Er zijn drie moties ingediend bij dit programma.

  Moties

  Onderwerp
  Aansluiting bij stichting Steenbreek (aangenomen)
  Medewerking verlenen aan initiatieven voor natuurbegraafplaats (aangenomen)
  Zonnedaken op openbare parkeerterreinen (aangenomen)
  07:44:19 - 07:44:39 - Oebele Brouwer, foarsitter
 41. 6.10.1

  Stemuitslag

  voor 60%
  tegen 40%
  voor
  CU-fractie (3), FNP-fractie (3), GBA-fractie (2), GroenLinks-fractie (1), PvdA-fractie (2), Zelfstandig raadslid (1)
  tegen
  CDA-fractie (6), FVD-fractie (1), PVV-fractie (1)
 42. 6.10.2

  Stemuitslag

  voor 80%
  tegen 20%
  voor
  CDA-fractie (4), CU-fractie (3), FNP-fractie (3), GBA-fractie (2), GroenLinks-fractie (1), PvdA-fractie (2), Zelfstandig raadslid (1)
  tegen
  CDA-fractie (2), FVD-fractie (1), PVV-fractie (1)
 43. 6.10.3

  Stemuitslag

  voor 90%
  tegen 10%
  voor
  CDA-fractie (6), CU-fractie (3), FNP-fractie (3), GBA-fractie (2), GroenLinks-fractie (1), PvdA-fractie (2), Zelfstandig raadslid (1)
  tegen
  FVD-fractie (1), PVV-fractie (1)
 44. 6.11

  Er is één motie ingediend bij dit programma.

  Moties

  Onderwerp
  Tasizzingstiidpaad plannen soarchwenten ‘Van den Brug’-lokaasje (ingetrokken)
  07:44:28 - 07:44:39 - Oebele Brouwer, foarsitter
  07:44:48 - 07:44:48 - Oebele Brouwer, foarsitter
  07:44:48 - 07:44:53 - Sake van der Meer
  07:44:53 - 07:44:58 - Oebele Brouwer, foarsitter
  07:44:58 - 07:46:50 - Sake van der Meer
  07:46:50 - 07:46:51 - Oebele Brouwer, foarsitter
  07:46:51 - 07:46:52 - Sake van der Meer
  07:46:52 - 07:47:53 - Rienk Schootstra
  07:47:53 - 07:47:54 - Sake van der Meer
  07:47:54 - 07:48:06 - Oebele Brouwer, foarsitter
  07:48:06 - 07:48:07 - Sake van der Meer
  07:48:07 - 07:48:12 - Jacob Hooghiemstra
  07:48:12 - 07:48:58 - Oebele Brouwer, foarsitter
  07:49:03 - 07:51:03 - Klaas Sietse van der Wal
  07:51:04 - 07:51:08 - Oebele Brouwer, foarsitter
  07:51:10 - 07:51:46 - Rienk Schootstra
  07:51:46 - 07:51:57 - Klaas Sietse van der Wal
  07:51:59 - 07:52:08 - Oebele Brouwer, foarsitter
  07:52:21 - 07:54:58 - Lea van der Tuin, wethâlder
  07:54:58 - 07:54:59 - Oebele Brouwer, foarsitter
  07:54:59 - 07:55:02 - Lea van der Tuin, wethâlder
  07:55:02 - 07:55:28 - Sake van der Meer
  07:55:28 - 07:55:28 - Lea van der Tuin, wethâlder
  07:55:28 - 07:55:34 - Oebele Brouwer, foarsitter
  07:55:34 - 07:55:45 - Lea van der Tuin, wethâlder
  07:55:47 - 07:56:35 - Oebele Brouwer, foarsitter
  08:15:45 - 08:15:53 - Oebele Brouwer, foarsitter
  08:16:37 - 08:17:58 - Oebele Brouwer, foarsitter
 45. 6.11.1

 46. 6.12

  Er zijn geen moties ingediend bij dit programma.

 47. 6.13

  08:16:44 - 08:17:58 - Oebele Brouwer, foarsitter
 48. 7

  De raad heeft op donderdag 25 november 2021 unaniem een motie vreemd aan de orde van de dag ‘Kinderburgemeester Achtkarspelen’ aangenomen. Lisanne Hiemstra was de eerste kinderburgemeester van Achtkarspelen.
  Op 11 juli  was er een leuke en spannende verkiezing voor de opvolger van Lisanne. Deze verkiezing heeft geresulteerd in de voordracht van Thea Lien Bosma als kinderburgemeester voor het schooljaar 2023-2024.

  05:56:19 - 05:58:16 - Oebele Brouwer, foarsitter
  06:01:05 - 06:03:07 - Oebele Brouwer, foarsitter
  06:10:04 - 06:11:14 - Oebele Brouwer, foarsitter
 49. 7.1

  De voorzitter sluit het openbare deel van de vergadering om 22.15 uur.

 50. 8

  De raad vergadert in beslotenheid over dit onderwerp.

 51. 9

  De raad vergadert in beslotenheid over dit onderwerp.

 52. 10

  De voorzitter sluit de vergadering om 22.45 uur.