Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

Vraagbaak

Met ingang van 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming in werking getreden. Het spreekt voor zich dat ook de gemeenteraad zich houdt aan de voorwaarden. Wilt u hier meer over weten? Ga dan naar:

https://www.achtkarspelen.nl/privacyverklaring/

Voorafgaand aan bijna elk agendapunt van de informatiecarrousel en de raadsvergadering kunnen burgers het woord voeren over de geagendeerde onderwerpen. De raadsleden nemen de inspraakreacties mee in de beraadslaging, waarna de fracties een mening vormen over het voorliggende raadsvoorstel.

Er kan niet worden ingesproken
• over besluitvormende agendapunten;
• over benoemingen, keuzen, voordrachten of aanbevelingen van personen;
• over voorstellen afkomstig uit de raad zelf;
• indien de inspreker met betrekking tot hetzelfde agendapunt al een keer gebruik heeft gemaakt van het spreekrecht.

Als u wilt inspreken, kunt u contact opnemen met de griffie:
tel.: (0511) 548698 of 548198
e-mail: raadsgriffie@achtkarspelen.nl

Via onderstaande link vindt u alle regels met betrekking tot inspraak.

https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/Achtkarspelen/ef106574-3638-4791-9601-c392157fe074

In Achtkarspelen wordt eenmaal per vier weken een mening vormende/besluitvormende raadsvergadering gehouden. Er zijn geen raadscommissies, maar een week voor de raadsvergadering vindt er een informatiecarrousel plaats, waarin ook inspraak door burgers plaatsvindt. Aan de hand van de agenda van de raadsvergadering geven de fracties aan over welke onderwerpen nog vragen zijn en dus geagendeerd moeten worden voor de informatiecarrousel. De onderwerpen waar geen vragen over zijn, komen ook op de agenda (onder de ‘overige stukken’), zodat er wel ingesproken kan worden. Deze onderwerpen worden inhoudelijk niet behandeld.

De raadsvergadering wordt voorafgegaan door een vragenhalfuur voor raadsleden. Hierbij kunnen raadsleden mondelinge vragen stellen aan het college van B&W over actuele en belangrijke zaken. De raadsvergadering bestaat uit een besluitvormend en een mening vormend/besluitvormend deel. Wanneer de raadsvergaderingen en informatiecarrousels dit jaar plaatsvinden, kunt u zien in de kalender, of in het overzicht via de link hieronder. De vergaderingen worden rechtstreeks uitgezonden via deze website en direct nadat de raad heeft vergaderd kunt u de vergadering nogmaals bekijken.

https://online.ibabs.eu/ibabsapi/publicdownload.aspx?site=Achtkarspelen&id=32dee6dc-f26c-45cc-b87c-3dca106991ac

In april 2017 is de raad overgestapt naar een ander vergadersysteem en de vergaderstukken van de periode 2006 - maart 2017 zijn te vinden op de archiefsite. Zie voor het webadres de link hieronder.

https://t-diel.presurf.nl/public/latest/https:/archief.raad-achtkarspelen.nl/Vergaderingen

De fracties in de gemeenteraad houden spreekuur voor inwoners van de gemeente die van gedachten willen wisselen over kwesties die in de raadsvergadering aan de orde komen. Ook andere algemene of persoonlijke zaken kunnen daar besproken worden. De spreekuren vinden plaats op het gemeentehuis, tijdens de fractievergaderingen om 19.30 uur.

De data van de fractievergaderingen vindt u in de kalender en voor een afspraak kunt u contact opnemen met de fracties. Op de pagina 'Wie is wie' vindt u de contactgegevens, zie onderstaande link.

Ook zijn de raadsleden op de donderdagen van de raadsvergaderingen, van 19.15 - 19.30 uur in de hal van het gemeentehuis aanwezig om in contact te komen met inwoners van onze gemeente.

Naast bovenstaande mogelijkheden om in contact te komen met de raadsleden, kunt u uiteraard altijd contact opnemen met de raadsgriffie via raadsgriffie@achtkarspelen.nl of telefonisch via 0511 - 548198 of 0511 - 548698.

https://ris2.ibabs.eu/People/Profiles/Achtkarspelen/02234eda-8000-4d23-b75c-52043ff06892

In verband met het coronavirus is er momenteel geen 'Gast van de raad'. Zodra het weer mogelijk is, zal dit weer georganiseerd worden. Hieronder wordt toegelicht wat 'Gast van de raad' inhoudt.

De gemeenteraad beslist over zaken die u direct raken. Maar hoe werkt de gemeenteraad? En hoe kunt u invloed uitoefenen? De leden van de raad leggen het u graag uit.

De gemeenteraad organiseert een aantal keer per jaar de ‘Gast van de raad’. Als gast van de raad krijgt u een kijkje achter de schermen van de gemeenteraad. U wordt om 18.00 uur ontvangen door de burgemeester, een raadslid, een wethouder en de griffier. Zij geven u tijdens een broodmaaltijd uitleg over de werkwijze van de gemeenteraad. Daarna kunt u de gemeenteraadsvergadering bijwonen.

Ruim twee weken voor de betreffende raadsvergadering wordt er een uitnodiging van een raadslid geplaatst op de gemeentelijke infopagina in de Feanster, waarna u zich aan kunt melden. 'Gast van de raad' is bedoeld voor inwoners van de gemeente Achtkarspelen, maar ook mensen die een andere verbinding met de gemeente hebben, bijvoorbeeld ondernemers, zijn van harte welkom.