Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

oktober 2021

7
Informatiecarrousel (Raadzaal)
donderdag 7 oktober 2021
19:30 - 00:00

De stukken voor deze vergadering zijn vanaf 1 oktober 2021 hieronder te vinden en te raadplegen.

De raadsleden stellen zelf de agenda van de informatiecarrousel samen. Aan de hand van de agenda van de eerstvolgende raadsvergadering en de Lijst Ingekomen Stukken wordt geïnventariseerd over welke onderwerpen nog nadere informatie gewenst is en dus geagendeerd moeten worden. De onderwerpen van de raadsagenda waar geen vragen over zijn, worden wel geagendeerd voor de informatiecarrousel, onder het kopje ‘Overige stukken’. Op deze manier kan er burgerinspraak plaatsvinden. In de informatiecarrousel van 7 oktober komen de onderwerpen van de raadsvergadering van 14 oktober aan de orde.

Het is mogelijk om in te spreken over onderwerpen die op de agenda van de informatiecarrousel staan. De inspraak vindt plaats voorafgaand aan de behandeling van het agendapunt. De geldende regels voor inspraak kunt u vinden op deze website bij de vraagbaak.

14
Inloopspreekuur 'Moetsje en diele' (Foyer van het gemeentehuis)
donderdag 14 oktober 2021
19:15 - 19:30

Iets delen met een raadslid?
Het liefst tijdens een korte en persoonlijke ontmoeting?
Dat kan tijdens het inloopspreekuur 'Moetsje en diele'. Voorafgaand aan de raadsvergadering, van 19.15 tot 19.30 uur zijn er raadsleden aanwezig in de foyer van het gemeentehuis. Inwoners krijgen volop gelegenheid om raadsleden te treffen en hun vraag of mening te delen.

De ontmoeting is bedoeld om te luisteren naar wat er bij inwoners en organisaties speelt. Geen lange discussies, maar een korte ontmoeting die het begin kan zijn van iets groters. Misschien heeft u een idee of wilt u vertellen over wat er speelt in uw directe omgeving.

Iedereen is welkom om te ‘moetsjen en dielen’, aanmelden is niet nodig.
Heeft u nog vragen?
Neem dan contact op met de griffie via raadsgriffie@achtkarspelen.nl of telefonisch via (0511) 54 86 98.

Raadsvergadering (Raadzaal)
donderdag 14 oktober 2021
19:30 - 00:00

De stukken voor deze vergadering zijn vanaf 24 september 2021 hieronder te vinden en te raadplegen.

Voorafgaand aan de raadsvergadering is er een vragenhalfuur, tenzij er bij de voorzitter geen vragen zijn ingediend. Het vragenhalfuur begint om 19.30 uur en de raadsvergadering aansluitend daarop.

Het is mogelijk om in te spreken over onderwerpen die op de agenda van de raadsvergadering staan, met uitzondering van het besluitvormende deel. De inspraak vindt plaats voorafgaand aan de behandeling van het agendapunt. De geldende regels voor inspraak kunt u vinden op deze website bij de vraagbaak.

28
Fractievergaderingen (Fractiekamers gemeentehuis)
donderdag 28 oktober 2021
19:30 - 22:00

Bij alle fracties is het mogelijk om een fractievergadering te bezoeken om bepaalde zaken te bespreken en/of vragen te stellen. Wel graag vooraf contact opnemen met de fracties, zie voor de contactgegevens bij 'Wie is wie', 'Fracties/zelfstandig raadslid'.
In deze fractievergaderingen wordt de begroting besproken die geagendeerd is voor de raadsvergadering van 4 november 2021.