Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

maart 2023

9
Controlecommissie (Grutte Keamer)
donderdag 9 maart 2023
15:00 - 17:00

De controlecommissie adviseert de raad over de uitoefening van zijn controlerende taken. De commissie treedt op als vertegenwoordiger van de raad en draagt zorg voor het mogelijk maken van een open communicatie tussen de onafhankelijk accountant, de raad, het college van burgemeester en wethouders en het management.

Fractievergaderingen (Fractiekamers gemeentehuis)
donderdag 9 maart 2023
19:30 - 22:00

Bij alle fracties is het mogelijk om een fractievergadering te bezoeken om bepaalde zaken te bespreken en/of vragen te stellen. Wel graag vooraf contact opnemen met de fracties, zie voor de contactgegevens bij 'Wie is wie', 'Fracties'.

Vandaag bespreken de fracties de stukken die de raad behandelt in de raadsvergadering van 23 maart.

14
Informatiebijeenkomst (Raadzaal)
Openbare bijeenkomst raden en colleges Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel over de samenwerking
dinsdag 14 maart 2023
19:30 - 22:00

De raden van Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel komen bij elkaar in de raadzaal van het gemeentehuis in Buitenpost voor een gezamenlijke informatiebijeenkomst over de toekomst van de samenwerking tussen de gemeenten.
De raadsleden van beide gemeenten kunnen technische en politieke vragen stellen naar aanleiding van het raadsvoorstel dat op 13 april meningvormend op de raadsagenda staat.

Het is voor inwoners uit zowel Achtkarspelen als Tytsjerksteradiel mogelijk om in te spreken. U kunt zich hiervoor aanmelden bij de raadsgriffies van de gemeenten: griffie@t-diel.nl of raadsgriffie@achtkarspelen.nl. U kunt zich ook telefonisch aanmelden bij de griffie van Achtkarspelen: 0511 - 54 81 98 / 0511 - 54 86 98 of bij de griffie van Tytsjerksteradiel: 0511 - 46 05 09 / 0511 - 46 08 08.

16
Informatiecarrousel (Raadzaal)
donderdag 16 maart 2023
19:30 - 22:00

De raadsleden stellen zelf de agenda van de informatiecarrousel samen, maar ook het college kan onderwerpen waarover men informatie wil geven op de agenda plaatsen. Aan de hand van de agenda van de eerstvolgende raadsvergadering en de Lijst Ingekomen Stukken wordt geïnventariseerd over welke onderwerpen nog nadere informatie gewenst is en dus geagendeerd moeten worden. De onderwerpen van de raadsagenda waar geen vragen over zijn, worden wel geagendeerd voor de informatiecarrousel, onder het kopje ‘Overige stukken’. Op deze manier kan er burgerinspraak plaatsvinden. In deze informatiecarrousel komen de onderwerpen van de raadsvergadering van 23 maart aan de orde.

Het is mogelijk om in te spreken over onderwerpen die op de agenda van de informatiecarrousel staan. De inspraak vindt plaats voorafgaand aan de behandeling van het agendapunt. De geldende regels voor inspraak kunt u vinden op deze website bij de vraagbaak.

23
Presidium (Dobbe)
donderdag 23 maart 2023
15:00 - 16:00

Het presidium van de raad wordt gevormd door de fractievoorzitters van de gemeenteraad. Voorzitter is de burgemeester in zijn hoedanigheid van voorzitter van de raad.
Het presidium wordt ook wel gezien als het ‘dagelijks bestuur’ van de raad.
De vergaderingen van het presidium zijn openbaar en ook de verslagen worden gepubliceerd. De agenda van het presidium bestaat uit een openbaar deel en een besloten deel.

Inloopspreekuur 'Moetsje en diele' (Foyer van het gemeentehuis)
donderdag 23 maart 2023
15:45 - 16:00

Iets delen met een raadslid?
Het liefst tijdens een korte en persoonlijke ontmoeting?
Dat kan tijdens het inloopspreekuur 'Moetsje en diele'. Voorafgaand aan de raadsvergadering, van 19.15 tot 19.30 uur zijn er raadsleden aanwezig in de foyer van het gemeentehuis. Inwoners krijgen volop gelegenheid om raadsleden te treffen en hun vraag of mening te delen.

De ontmoeting is bedoeld om te luisteren naar wat er bij inwoners en organisaties speelt. Geen lange discussies, maar een korte ontmoeting die het begin kan zijn van iets groters. Misschien heeft u een idee of wilt u vertellen over wat er speelt in uw directe omgeving.

Iedereen is welkom om te ‘moetsjen en dielen’, aanmelden is niet nodig.
Heeft u nog vragen?
Neem dan contact op met de griffie via raadsgriffie@achtkarspelen.nl of telefonisch via (0511) 54 86 98.

Raadsvergadering (Raadzaal)
donderdag 23 maart 2023
16:00 - 18:00

Voorafgaand aan de raadsvergadering is er een vragenhalfuur, tenzij er bij de voorzitter geen vragen zijn ingediend. Het vragenhalfuur begint om 16.00 uur en de raadsvergadering aansluitend daarop.

Het is mogelijk om in te spreken over onderwerpen die op de agenda van de raadsvergadering staan, met uitzondering van de onderwerpen die de raad alleen besluitvormend behandelt. De inspraak vindt plaats voorafgaand aan de behandeling van het agendapunt. De geldende regels voor inspraak kunt u vinden op deze website bij de vraagbaak.