Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

juli 2024

4
Raadsvergadering (Raadzaal)
Extra raadsvergadering: meningvormende behandeling jaarstukken 2023
donderdag 4 juli 2024
19:30 - 20:30

Omdat de vaststelling van de jaarstukken 2023 is doorgeschoven van de raadsvergadering van 20 juni naar die van 11 juli, is er een extra raadsvergadering ingepland op donderdag 4 juli waarin de jaarstukken meningvormend behandeld worden.
 
Het is mogelijk om in te spreken over onderwerpen die op de agenda van de raadsvergadering staan, met uitzondering van de onderwerpen die de raad alleen besluitvormend behandelt. De inspraak vindt plaats voorafgaand aan de behandeling van het agendapunt. De geldende regels voor inspraak kunt u vinden op deze website bij de vraagbaak.

Informatiecarrousel (Raadzaal)
Informerende behandeling Kadernota
donderdag 4 juli 2024
20:30 - 22:00

De raadsleden stellen zelf de agenda van de informatiecarrousel samen, maar ook het college kan onderwerpen waarover men informatie wil geven op de agenda plaatsen. Aan de hand van de agenda van de eerstvolgende raadsvergadering en de Lijst Ingekomen Stukken wordt geïnventariseerd over welke onderwerpen nog nadere informatie gewenst is en dus geagendeerd moeten worden. De onderwerpen van de raadsagenda waar geen vragen over zijn, worden ook geagendeerd voor de informatiecarrousel, onder het kopje ‘Overige stukken’. Op deze manier kan er burgerinspraak plaatsvinden. In deze informatiecarrousel komen de onderwerpen van de raadsvergadering van 11 juli aan de orde.
Het is mogelijk om in te spreken over onderwerpen die op de agenda van de informatiecarrousel staan. De inspraak vindt plaats voorafgaand aan de behandeling van het agendapunt. De geldende regels voor inspraak kunt u vinden op deze website bij de vraagbaak.

11
Inloopspreekuur 'Moetsje en diele'
donderdag 11 juli 2024
15:45 - 16:00

Iets delen met een raadslid?
Het liefst tijdens een korte en persoonlijke ontmoeting?
Dat kan tijdens het inloopspreekuur 'Moetsje en diele'. Een kwartier voorafgaand aan de raadsvergadering zijn er raadsleden aanwezig in de foyer van het gemeentehuis. Inwoners krijgen volop gelegenheid om raadsleden te treffen en hun vraag of mening te delen.
De ontmoeting is bedoeld om te luisteren naar wat er bij inwoners en organisaties speelt. Geen lange discussies, maar een korte ontmoeting die het begin kan zijn van iets groters. Misschien heeft u een idee of wilt u vertellen over wat er speelt in uw directe omgeving.
Iedereen is welkom om te ‘moetsjen en dielen’, aanmelden is niet nodig.
Heeft u nog vragen?
Neem dan contact op met de griffie via raadsgriffie@achtkarspelen.nl of telefonisch via (0511) 54 86 98.

Raadsvergadering (Raadzaal)
Behandeling kadernota
donderdag 11 juli 2024
16:00 - 23:00

Wat is een Kadernota? Voordat de gemeente start met de werkzaamheden voor de financiële begroting van het komende jaar, wordt een Kadernota opgesteld. In de nota worden de beleidsmatige en financiële ontwikkelingen gemeld en worden de plannen voor 2025 gepresenteerd. Tijdens de behandeling van de Kadernota wordt door de raad een afweging gemaakt op welke terreinen er meer geld noodzakelijk is en waar eventueel bezuinigingen mogelijk zijn. Het is aan de raad om kaders te stellen voor de uitwerking van de (meerjaren)begroting.


Het is mogelijk om in te spreken over onderwerpen die op de agenda van de raadsvergadering staan, met uitzondering van de onderwerpen die de raad alleen besluitvormend behandelt. De inspraak vindt plaats voorafgaand aan de behandeling van het agendapunt. De geldende regels voor inspraak kunt u vinden op deze website bij de vraagbaak.