Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

Meningvormende raadsvergadering over de samenwerking tussen Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel

donderdag 13 april 2023

20:15 - 23:00
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
O.F. Brouwer
Toelichting

De raad van Achtkarspelen vergadert meningvormend over de toekomst van de samenwerking met de gemeente Tytsjerksteradiel. De raad van Tytsjerksteradiel bespreekt gelijktijdig hetzelfde onderwerp in de raadzaal van het gemeentehuis in Burgum.


Het is mogelijk om in te spreken over dit onderwerp. De geldende regels voor inspraak kunt u vinden op deze website bij de vraagbaak.


Deze raadsvergadering vindt aansluitend op de informatiecarrousel plaats.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  De voorzitter opent de vergadering om 20.20 uur en heet iedereen van harte welkom.

  00:00:00 - 00:03:35 - Oebele Brouwer, foarsitter
 2. 2

  De voorzitter deelt mee dat verwacht wordt dat het rapport van Lysias over een week of twee bij de raden kan zijn. De vragen met betrekking tot de financiële gevolgen van zowel fusie als ontvlechting worden hierin beantwoord.

  00:02:51 - 00:03:35 - Oebele Brouwer, foarsitter
 3. 3

  Besluit

  De agenda ongewijzigd vast te stellen.

 4. 4

  Over het raadsvoorstel
  De beide colleges van Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel geven aan dat de doorontwikkeling van deze vorm van samenwerking geen duurzaam en goed werkbaar toekomstperspectief biedt. Ze vragen de raden om zich uit te spreken over de vragen:
  - Deelt u de constatering van de colleges dat gelet op de huidige omstandigheden het verder doorontwikkelen van de werkmaatschappij geen duurzaam toekomstperspectief is?
  - Kunt u zich uitspreken over de stip aan de horizon zoals beschreven in Evaluatie Berenschot?


  Behandeling raadsvergadering 13 april 2023
  De raad behandelt het onderwerp meningvormend en de ingediende moties besluitvormend: de motie 'FVD, GBA, FNP en PVV - Informeren en participatie' (zie hieronder bij 4.1) is aangenomen en de motie 'CU, PvdA en GL - Brede participatie over toekomst gemeente' (zie hieronder bij 4.2) is verworpen.

  Moties

  Onderwerp
  Motie brede participatie over toekomst gemeente (verworpen)
  Motie informeren en burgerparticipatie (aangenomen)

  Toezeggingen

  Titel
  Huis-aan-huiskrant met informatie over samenwerking ook naar bedrijven
  00:03:49 - 00:04:12 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:04:45 - 00:07:09 - Thea Kuipers
  00:07:09 - 00:07:13 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:07:41 - 00:09:15 - IJde van Kammen
  00:09:15 - 00:09:21 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:09:21 - 00:09:23 - IJde van Kammen
  00:09:23 - 00:09:24 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:09:24 - 00:09:30 - IJde van Kammen
  00:09:32 - 00:10:56 - Klaas Sietse van der Wal
  00:10:56 - 00:10:59 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:11:00 - 00:11:02 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:11:13 - 00:11:22 - Jacob Hooghiemstra
  00:11:22 - 00:11:24 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:11:24 - 00:11:51 - Jacob Hooghiemstra
  00:11:51 - 00:11:54 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:12:21 - 00:13:54 - Hink Speulman
  00:13:54 - 00:13:59 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:14:15 - 00:15:39 - Jeffrey Graansma
  00:15:40 - 00:16:16 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:16:29 - 00:16:37 - Albert van Dijk
  00:16:38 - 00:16:43 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:16:56 - 00:17:51 - Tjitske Veenstra
  00:17:52 - 00:18:50 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:18:58 - 00:19:03 - Hink Speulman
  00:19:03 - 00:19:10 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:19:10 - 00:19:33 - Hink Speulman
  00:19:33 - 00:19:41 - Thea Kuipers
  00:19:41 - 00:20:07 - Hink Speulman
  00:20:08 - 00:20:09 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:20:10 - 00:20:46 - Thea Kuipers
  00:20:46 - 00:21:07 - Hink Speulman
  00:21:07 - 00:21:40 - Thea Kuipers
  00:21:40 - 00:21:45 - Hink Speulman
  00:21:45 - 00:21:49 - Thea Kuipers
  00:21:49 - 00:23:24 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:41:37 - 00:41:55 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:42:25 - 00:42:34 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:42:55 - 00:43:55 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:44:05 - 00:45:53 - Thea Kuipers
  00:45:53 - 00:46:39 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:46:47 - 00:46:55 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:46:57 - 00:50:10 - IJde van Kammen
  00:50:10 - 00:50:16 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:50:26 - 00:52:28 - Klaas Sietse van der Wal
  00:52:28 - 00:52:32 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:52:45 - 00:53:47 - Jacob Hooghiemstra
  00:53:47 - 00:53:51 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:54:13 - 00:56:54 - Hink Speulman
  00:56:55 - 00:57:01 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:57:17 - 01:00:31 - Jeffrey Graansma
  01:00:32 - 01:00:37 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:00:55 - 01:03:25 - Albert van Dijk
  01:03:25 - 01:03:39 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:03:49 - 01:04:14 - Thea Kuipers
  01:04:17 - 01:04:26 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:04:42 - 01:04:43 - Tjitske Veenstra
  01:04:44 - 01:06:23 - Tjitske Veenstra
  01:06:25 - 01:07:34 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:07:43 - 01:11:28 - Oebele Brouwer, portefuljehalder
  01:11:34 - 01:11:38 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:11:38 - 01:11:57 - Albert van Dijk
  01:11:57 - 01:11:58 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:11:58 - 01:11:58 - Albert van Dijk
  01:11:58 - 01:12:39 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:12:39 - 01:12:41 - Thea Kuipers
  01:12:41 - 01:12:45 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:12:48 - 01:12:54 - Klaas Sietse van der Wal
  01:12:54 - 01:13:15 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:13:15 - 01:14:09 - Klaas Sietse van der Wal
  01:14:09 - 01:14:12 - Albert van Dijk
  01:14:12 - 01:14:14 - Klaas Sietse van der Wal
  01:14:14 - 01:14:40 - Albert van Dijk
  01:14:42 - 01:15:26 - Klaas Sietse van der Wal
  01:15:26 - 01:15:56 - Albert van Dijk
  01:15:56 - 01:16:13 - Klaas Sietse van der Wal
  01:16:13 - 01:16:13 - Albert van Dijk
  01:16:13 - 01:16:15 - Klaas Sietse van der Wal
  01:16:15 - 01:16:16 - Albert van Dijk
  01:16:16 - 01:16:39 - Klaas Sietse van der Wal
  01:16:39 - 01:17:14 - Albert van Dijk
  01:17:14 - 01:17:17 - Klaas Sietse van der Wal
  01:17:17 - 01:18:03 - Albert van Dijk
  01:18:03 - 01:18:29 - Klaas Sietse van der Wal
  01:18:29 - 01:18:35 - Albert van Dijk
  01:18:35 - 01:18:42 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:18:43 - 01:19:53 - IJde van Kammen
  01:19:53 - 01:19:55 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:19:55 - 01:19:56 - IJde van Kammen
  01:19:57 - 01:20:13 - Klaas Sietse van der Wal
  01:20:13 - 01:20:16 - IJde van Kammen
  01:20:16 - 01:20:41 - Klaas Sietse van der Wal
  01:20:41 - 01:22:00 - IJde van Kammen
  01:22:00 - 01:22:02 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:22:02 - 01:22:08 - Klaas Sietse van der Wal
  01:22:08 - 01:22:52 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:22:52 - 01:23:15 - Klaas Sietse van der Wal
  01:23:15 - 01:23:44 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:23:44 - 01:24:13 - Tjitske Veenstra
  01:24:15 - 01:25:12 - Albert van Dijk
  01:25:12 - 01:25:40 - Tjitske Veenstra
  01:25:40 - 01:26:08 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:26:08 - 01:26:28 - Tjitske Veenstra
  01:26:28 - 01:27:09 - Albert van Dijk
  01:27:11 - 01:27:15 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:27:15 - 01:28:21 - Hink Speulman
  01:28:21 - 01:29:15 - Albert van Dijk
  01:29:15 - 01:29:22 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:29:26 - 01:29:30 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:29:30 - 01:30:52 - Hink Speulman
  01:30:52 - 01:31:03 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:31:05 - 01:31:05 - Tjitske Veenstra
  01:31:08 - 01:31:57 - Klaas Sietse van der Wal
  01:31:58 - 01:31:59 - Hink Speulman
  01:31:59 - 01:32:00 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:32:00 - 01:32:19 - Hink Speulman
  01:32:20 - 01:32:30 - Klaas Sietse van der Wal
  01:32:32 - 01:32:34 - Hink Speulman
  01:32:34 - 01:33:45 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:33:46 - 01:34:02 - Klaas Sietse van der Wal
  01:34:02 - 01:34:21 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:34:22 - 01:35:15 - Albert van Dijk
  01:35:15 - 01:35:25 - Klaas Sietse van der Wal
  01:35:25 - 01:35:25 - Albert van Dijk
  01:35:25 - 01:35:38 - Klaas Sietse van der Wal
  01:35:38 - 01:35:39 - Albert van Dijk
  01:35:39 - 01:35:39 - Klaas Sietse van der Wal
  01:35:39 - 01:35:44 - Albert van Dijk
  01:35:44 - 01:35:49 - Klaas Sietse van der Wal
  01:35:49 - 01:36:02 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:36:03 - 01:36:04 - Tjitske Veenstra
  01:36:05 - 01:37:08 - Tjitske Veenstra
  01:37:09 - 01:37:14 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:37:14 - 01:38:05 - IJde van Kammen
  01:38:05 - 01:38:24 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:38:24 - 01:38:33 - IJde van Kammen
  01:38:33 - 01:38:39 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:38:39 - 01:38:40 - Albert van Dijk
  01:38:40 - 01:38:41 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:38:41 - 01:39:30 - Albert van Dijk
  01:39:30 - 01:39:50 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:39:51 - 01:39:52 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:39:53 - 01:40:40 - Hink Speulman
  01:40:40 - 01:40:41 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:40:41 - 01:40:41 - Hink Speulman
  01:40:42 - 01:40:42 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:40:44 - 01:41:04 - Klaas Sietse van der Wal
  01:41:04 - 01:41:05 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:41:05 - 01:41:12 - Klaas Sietse van der Wal
  01:41:12 - 01:41:18 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:41:20 - 01:42:19 - Jeffrey Graansma
  01:42:20 - 01:42:25 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:42:25 - 01:43:04 - Tjitske Veenstra
  01:43:05 - 01:43:06 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:43:07 - 01:43:48 - Jeffrey Graansma
  01:43:48 - 01:43:49 - Tjitske Veenstra
  01:43:49 - 01:43:56 - Jeffrey Graansma
  01:43:56 - 01:44:05 - Tjitske Veenstra
  01:44:05 - 01:44:53 - Oebele Brouwer, foarsitter
  02:03:10 - 02:03:16 - Oebele Brouwer, foarsitter
  02:07:17 - 02:07:43 - Oebele Brouwer, foarsitter
  02:07:56 - 02:08:49 - Klaas Sietse van der Wal
  02:08:49 - 02:09:08 - Oebele Brouwer, foarsitter
  02:09:09 - 02:09:10 - Klaas Sietse van der Wal
  02:09:10 - 02:10:11 - Oebele Brouwer, foarsitter
  02:10:12 - 02:10:14 - Klaas Sietse van der Wal
  02:10:14 - 02:12:19 - Oebele Brouwer, foarsitter
  02:12:21 - 02:12:27 - Oebele Brouwer, foarsitter
  02:13:17 - 02:13:34 - Oebele Brouwer, foarsitter
  02:13:34 - 02:14:18 - Thea Kuipers
  02:14:18 - 02:14:31 - Oebele Brouwer, foarsitter
  02:14:31 - 02:14:33 - Albert van Dijk
  02:14:33 - 02:14:36 - Oebele Brouwer, foarsitter
  02:14:36 - 02:14:37 - Jeffrey Graansma
  02:14:37 - 02:14:44 - Oebele Brouwer, foarsitter
  02:14:44 - 02:14:47 - Jacob Hooghiemstra
  02:14:47 - 02:14:49 - Oebele Brouwer, foarsitter
  02:14:49 - 02:14:52 - IJde van Kammen
  02:14:52 - 02:14:52 - Oebele Brouwer, foarsitter
  02:14:52 - 02:15:08 - Thea Kuipers
  02:15:08 - 02:15:13 - Sake van der Meer
  02:15:13 - 02:15:16 - Wietske Poelman
  02:15:16 - 02:15:18 - Rienk Schootstra
  02:15:18 - 02:15:20 - Oebele Brouwer, foarsitter
  02:15:20 - 02:15:23 - Hink Speulman
  02:15:23 - 02:15:24 - Oebele Brouwer, foarsitter
  02:15:24 - 02:15:32 - Dineke Terpstra
  02:15:32 - 02:15:34 - Oebele Brouwer, foarsitter
  02:15:34 - 02:15:35 - Gert Terpstra
  02:15:35 - 02:15:36 - Oebele Brouwer, foarsitter
  02:15:36 - 02:15:44 - Gert Terpstra
  02:15:44 - 02:15:56 - Oebele Brouwer, foarsitter
  02:15:56 - 02:16:00 - Wopke Veenstra
  02:16:00 - 02:16:07 - Oebele Brouwer, foarsitter
  02:16:07 - 02:16:11 - Jacob Zwaagstra
  02:16:11 - 02:17:07 - Oebele Brouwer, foarsitter
  02:17:30 - 02:18:34 - Oebele Brouwer, foarsitter
 5. 4.1

  Met deze motie wordt het college opgeroepen:

  1. Om alle inwoners te informeren over de huidige samenwerking tussen Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel;
  2. Om alle inwoners te informeren over hoe deze samenwerking (tussen Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel) in de toekomst vormgegeven kan worden;
  3. De informatie (geformuleerd bij punt één en punt twee) voor het zomerreces te verspreiden onder de inwoners van Achtkarspelen;
  4. De informatie (geformuleerd bij punt één en punt twee) te verwerken in een huis-aan-huiskrant;
  5. Om met een voorstel te komen waarbij de inwoners van Achtkarspelen geraadpleegd worden indien er in de nabije toekomst sprake is van een mogelijke fusie tussen de beide gemeentes (respectievelijk Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel).
   Na de toezegging van portefeuillehouder Brouwer dat alle bedrijven de huis-aan-huiskrant ook ontvangen, kan de CDA-fractie zich ook vinden in de motie.

  Stemuitslag

  voor 71%
  tegen 29%
  voor
  CDA-fractie (6), FNP-fractie (4), FVD-fractie (1), GBA-fractie (3), PVV-fractie (1)
  tegen
  CU-fractie (3), GroenLinks-fractie (1), PvdA-fractie (2)
 6. 4.2

  Met deze motie wordt het college opgeroepen:
  Om de raad zo spoedig mogelijk een voorstel te doen over de wijze waarop bedrijven, burgers en maatschappelijke instellingen worden betrokken bij de vraag hoe zij de toekomst van onze gemeente zien.


  Stemverklaring motie CU, PvdA en GL - Brede participatie over toekomst gemeente
  Mevrouw Kuipers (CDA): Wy kinne net meigean yn dizze moasje, wy binne der foar om ynformaasje yn te winnen by de ynwenners wannear’t der sprake is fan in fúzje. Wy ha ek yn ús ferkiezingsprogramma stean dat wy trochûntwikkelje wolle en in selsstannige gemeente. Soe it ûntflechtsjen wêze, dan is dat al dúdlik foar de minsken dy’t op ús stimd ha. Is de foarkar in fúzje, dan fine wy it wichtich om de ynwenners yn te ljochtsjen.

  Stemuitslag

  voor 29%
  tegen 71%
  voor
  CU-fractie (3), GroenLinks-fractie (1), PvdA-fractie (2)
  tegen
  CDA-fractie (6), FNP-fractie (4), FVD-fractie (1), GBA-fractie (3), PVV-fractie (1)
 7. 5

  De voorzitter sluit de vergadering om 22.38 uur.

  02:18:18 - 02:18:34 - Oebele Brouwer, foarsitter