Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

donderdag 19 januari 2023

20:00 - 22:00
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
O.F. Brouwer
Toelichting

De raadsvergadering vindt aansluitend aan de informatiecarrousel van 19.30 uur plaats. Dit zal naar verwachting rond 20.00 uur zijn.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 0

  Vragen CU - Plotselinge sluiting It Koarling
  Wethouder Brinkman beantwoordt de vragen van de CU-fractie over de plotselinge sluiting van It Koartling.

 2. 1

  De voorzitter opent de vergadering om 20.05 uur en heet iedereen van harte welkom.

 3. 2

  Afmeldingen
  Er zijn afmeldingen binnengekomen van mevr. T.I. Veenstra (GroenLinks), dhr. J. Spoelstra (wethouder) en dhr. M.P. de Jong (gemeentesecretaris).

 4. 3

  Besluit

  De agenda ongewijzigd vast te stellen.

 5. 4

  Over het raadsvoorstel
  De Provincie Fryslân heeft het Ontwerp Programma van Eisen voor een nieuwe busconcessie 2024-2034 ter inzage gelegd voor zienswijzen. De inspraakperiode loopt van 7 december 2022 tot en met 20 januari 2023. De ANNO-gemeenten (Achtkarspelen, Dantumadiel, Noardeast-Fryslân en Tytsjerksteradiel) hebben een gezamenlijke zienswijze opgesteld (zie bijlage 2). Het presidium heeft ingestemd met het verzoek van de CDA-fractie om deze zienswijze in een extra raadsvergadering op 19 januari te behandelen.


  Behandeling raadsvergadering 19 januari 2023
  De raad behandelt het onderwerp meningvormend, er is dus niet gestemd over het raadsvoorstel. Uiteraard heeft de raad wel gestemd over de ingediende moties.

  Moties

  Onderwerp
  Motie nieuwe buslijn Kollum – Drachten (aangenomen)
  Motie vooroplopen met alternatieven voor openbaar vervoer (aangenomen)
  00:20:33 - 00:20:53 - Jacob Zwaagstra
  00:20:53 - 00:21:50 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:21:59 - 00:28:46 - Anita Vellema-Plazier
  00:28:46 - 00:29:00 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:29:01 - 00:29:27 - Jeffrey Graansma
  00:29:28 - 00:29:45 - Anita Vellema-Plazier
  00:29:46 - 00:30:30 - Jeffrey Graansma
  00:30:31 - 00:31:29 - Anita Vellema-Plazier
  00:31:33 - 00:31:36 - Anita Vellema-Plazier
  00:31:36 - 00:31:40 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:31:42 - 00:31:49 - Jeffrey Graansma
  00:31:51 - 00:32:16 - Anita Vellema-Plazier
  00:32:16 - 00:32:20 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:32:20 - 00:32:46 - Wopke Veenstra
  00:32:47 - 00:33:06 - Anita Vellema-Plazier
  00:33:10 - 00:33:41 - Hink Speulman
  00:33:41 - 00:33:55 - Anita Vellema-Plazier
  00:33:55 - 00:33:56 - Hink Speulman
  00:33:56 - 00:34:22 - Anita Vellema-Plazier
  00:34:23 - 00:34:29 - Hink Speulman
  00:34:31 - 00:34:37 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:34:37 - 00:35:40 - Jeffrey Graansma
  00:35:40 - 00:36:18 - Anita Vellema-Plazier
  00:36:19 - 00:37:20 - Jeffrey Graansma
  00:37:20 - 00:37:45 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:37:45 - 00:37:56 - Jeffrey Graansma
  00:37:57 - 00:38:04 - Anita Vellema-Plazier
  00:38:05 - 00:38:07 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:38:08 - 00:38:21 - Wopke Veenstra
  00:38:21 - 00:38:45 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:38:47 - 00:38:49 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:38:55 - 00:41:44 - Wopke Veenstra
  00:41:44 - 00:41:46 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:41:46 - 00:42:14 - Jacob Zwaagstra
  00:42:14 - 00:42:48 - Wopke Veenstra
  00:42:48 - 00:42:59 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:42:59 - 00:43:12 - Wopke Veenstra
  00:43:17 - 00:43:30 - Wopke Veenstra
  00:43:33 - 00:43:35 - Wopke Veenstra
  00:43:40 - 00:43:45 - Wopke Veenstra
  00:43:55 - 00:43:56 - Wopke Veenstra
  00:44:03 - 00:44:06 - Wopke Veenstra
  00:44:08 - 00:47:40 - Edwin de Vries
  00:47:40 - 00:47:43 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:47:43 - 00:47:50 - Edwin de Vries
  00:47:52 - 00:47:53 - Edwin de Vries
  00:47:56 - 00:48:07 - Edwin de Vries
  00:48:12 - 00:52:26 - Jeffrey Graansma
  00:52:27 - 00:52:33 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:52:45 - 00:52:53 - Hink Speulman
  00:52:55 - 00:54:25 - Hink Speulman
  00:54:25 - 00:54:46 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:54:50 - 00:56:55 - Sierd Vegelin, wethâlder
  00:56:55 - 00:56:58 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:56:58 - 00:57:03 - Sierd Vegelin, wethâlder
  00:57:03 - 00:57:55 - Jeffrey Graansma
  00:57:55 - 00:58:18 - Sierd Vegelin, wethâlder
  00:58:19 - 00:58:39 - Jeffrey Graansma
  00:58:39 - 00:58:53 - Sierd Vegelin, wethâlder
  00:58:53 - 00:58:56 - Jeffrey Graansma
  00:58:56 - 00:58:58 - Sierd Vegelin, wethâlder
  00:58:58 - 00:59:18 - Jeffrey Graansma
  00:59:18 - 00:59:41 - Sierd Vegelin, wethâlder
  00:59:41 - 00:59:43 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:59:44 - 01:00:18 - Anita Vellema-Plazier
  01:00:19 - 01:00:35 - Sierd Vegelin, wethâlder
  01:00:36 - 01:00:46 - Anita Vellema-Plazier
  01:00:46 - 01:00:56 - Sierd Vegelin, wethâlder
  01:00:56 - 01:01:01 - Anita Vellema-Plazier
  01:01:02 - 01:01:06 - Sierd Vegelin, wethâlder
  01:01:07 - 01:01:10 - Anita Vellema-Plazier
  01:01:11 - 01:01:12 - Sierd Vegelin, wethâlder
  01:01:12 - 01:01:14 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:01:14 - 01:01:56 - Wopke Veenstra
  01:01:57 - 01:02:26 - Sierd Vegelin, wethâlder
  01:02:30 - 01:02:42 - Wopke Veenstra
  01:02:42 - 01:02:47 - Sierd Vegelin, wethâlder
  01:02:48 - 01:02:56 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:02:57 - 01:03:42 - Sierd Vegelin, wethâlder
  01:03:42 - 01:03:47 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:03:47 - 01:04:43 - Anita Vellema-Plazier
  01:04:44 - 01:05:10 - Sierd Vegelin, wethâlder
  01:05:11 - 01:05:29 - Anita Vellema-Plazier
  01:05:30 - 01:05:34 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:05:36 - 01:05:59 - Sierd Vegelin, wethâlder
  01:05:59 - 01:06:03 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:06:03 - 01:06:16 - Wopke Veenstra
  01:06:18 - 01:06:26 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:06:26 - 01:08:19 - Sierd Vegelin, wethâlder
  01:08:19 - 01:08:30 - Sierd Vegelin, wethâlder
  01:08:30 - 01:08:44 - Sierd Vegelin, wethâlder
  01:08:44 - 01:08:53 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:08:53 - 01:09:09 - Sierd Vegelin, wethâlder
  01:09:10 - 01:09:11 - Anita Vellema-Plazier
  01:09:11 - 01:09:16 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:09:16 - 01:09:40 - Anita Vellema-Plazier
  01:09:45 - 01:10:20 - Sierd Vegelin, wethâlder
  01:10:21 - 01:10:23 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:10:23 - 01:10:30 - Anita Vellema-Plazier
  01:10:31 - 01:10:33 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:10:33 - 01:10:42 - Sierd Vegelin, wethâlder
  01:10:42 - 01:10:51 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:10:53 - 01:11:51 - Jeffrey Graansma
  01:11:51 - 01:12:03 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:12:03 - 01:12:04 - Jeffrey Graansma
  01:12:04 - 01:12:53 - Jeffrey Graansma
  01:12:53 - 01:12:55 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:12:56 - 01:13:04 - Wopke Veenstra
  01:13:05 - 01:13:07 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:13:07 - 01:13:50 - Jeffrey Graansma
  01:13:56 - 01:14:08 - Wopke Veenstra
  01:14:18 - 01:14:34 - Sierd Vegelin, wethâlder
  01:14:35 - 01:14:48 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:14:48 - 01:14:52 - Albert van Dijk
  01:14:52 - 01:14:57 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:33:00 - 01:33:10 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:33:51 - 01:33:52 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:36:07 - 01:36:42 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:37:25 - 01:37:33 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:37:34 - 01:37:47 - Sierd Vegelin, wethâlder
  01:37:47 - 01:37:52 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:37:56 - 01:39:00 - Toos van der Vaart-Kralt
  01:39:04 - 01:39:17 - Sierd Vegelin, wethâlder
  01:39:17 - 01:39:24 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:39:25 - 01:39:48 - Jeffrey Graansma
  01:39:48 - 01:40:03 - Sierd Vegelin, wethâlder
  01:40:06 - 01:40:09 - Jeffrey Graansma
  01:40:09 - 01:40:12 - Sierd Vegelin, wethâlder
  01:40:12 - 01:40:29 - Jeffrey Graansma
  01:40:29 - 01:40:38 - Sierd Vegelin, wethâlder
  01:40:38 - 01:40:50 - Jeffrey Graansma
  01:40:53 - 01:40:57 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:40:57 - 01:41:12 - Anita Vellema-Plazier
  01:41:15 - 01:41:48 - Jeffrey Graansma
  01:41:48 - 01:41:49 - Sierd Vegelin, wethâlder
  01:41:51 - 01:42:13 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:42:13 - 01:44:21 - Albert van Dijk
  01:44:21 - 01:46:16 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:46:19 - 01:46:45 - Jacob Zwaagstra
  01:46:46 - 01:47:47 - Oebele Brouwer, foarsitter
 6. 4.1

  Met de motie wordt het college opgeroepen om:

  • Het voorstel van H&I Surhuisterveen en de genoemde dorpen voor een nieuwe buslijn Kollum – Drachten, gedateerd 14 december 2022, te ondersteunen.
  • Binnen de ANNO-gemeenten draagvlak te creëren voor dit voorstel en om dit project in te brengen bij de versnellingsagenda.
  • Voor dit initiatief samen met H&I Surhuisterveen en de diverse dorpen draagvlak te creëren bij de niet-ANNO-gemeenten Westerkwartier en Smallingerland.
  • Dit verzoek mee te nemen in de reactie naar het college van GS aangaande de nieuwe concessie Openbaar Vervoer Friesland.

  De wethouder kan zich vinden in de motie.

  Stemuitslag

  voor 95%
  tegen 5%
  voor
  CDA-fractie (6), CU-fractie (3), FNP-fractie (4), GBA-fractie (3), PvdA-fractie (2), PVV-fractie (1)
  tegen
  FVD-fractie (1)
 7. 4.2

  Met de motie wordt het college verzocht om:

  1. Dorpsbelangen, inwoners en relevante ondernemers in Achtkarspelen actief op te roepen om voorstellen uit te werken voor een vorm van alternatief openbaar vervoer voor de dorpen en buurtschappen waar het reguliere openbaar vervoer verschraalt en/of verdwijnt/verdwenen is. Zodanig dat in ieder geval aansluiting op de hoofdstructuur van het openbaar vervoer optimaal is. En dit te faciliteren.
  2. In deze plannen mee te nemen waar de buurtbus in Achtkarspelen een goed alternatief of aanvulling op de dienstregeling zou kunnen zijn teneinde de bereikbaarheid te vergroten.
  3. Deze plannen in lijn met het PVE voor te leggen aan de concessiehouder na gunning van de bus concessie 2024-2034.

  De wethouder kan zich vinden in de motie.


  Stemverklaring
  Dhr. J.J. Zwaagstra (CDA): Wy sille foar dizze moasje stimme, mar wy fine it belangryk dat de besteande buslinen bestean bliuwe, dêr moat enerzjy yn stutsen wurde. Wy fine it inisjatyf fan H&I wichtich. De inisjativen yn de moasje fan de CU binne de folgjende stappen, mar wy sille wol foar stimme.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA-fractie (6), CU-fractie (3), FNP-fractie (4), FVD-fractie (1), GBA-fractie (3), PvdA-fractie (2), PVV-fractie (1)
 8. 5

  De voorzitter sluit de vergadering om 21.55 uur.

  01:47:16 - 01:47:47 - Oebele Brouwer, foarsitter