Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Presidium

donderdag 23 maart 2023

15:00 - 16:00
Locatie

Dobbe

Voorzitter
O.F. Brouwer
Toelichting

Het presidium van de raad wordt gevormd door de fractievoorzitters van de gemeenteraad. Voorzitter is de burgemeester in zijn hoedanigheid van voorzitter van de raad.
Het presidium wordt ook wel gezien als het ‘dagelijks bestuur’ van de raad.
De vergaderingen van het presidium zijn openbaar en ook de verslagen worden gepubliceerd. De agenda van het presidium bestaat uit een openbaar deel en een besloten deel.

Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1

  De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Tjitske Veenstra komt iets later.

 2. 2

  Het presidium stelt de agenda ongewijzigd vast.
  De griffier deelt mee dat de conceptagenda voor 13 april vanmorgen nog toegevoegd is bij punt 9.

 3. 3

 4. 4

  De punten 1 en 3 zijn afgehandeld en worden van de lijst afgevoerd.


  De griffier heeft op 21 maart overleg gehad de heer Duursma en mevrouw Meindertsma van KHN Midden Friesland. Zij willen toch graag een afspraak met de raad maken. Onderwerpen waar ze het over willen hebben zijn:

  • Kennismaking met KHN
  • Actualiteit in horeca
  • Wat heeft corona met de horeca gedaan
  • Waar hebben horeca en gemeente met elkaar te maken
  • Project van samenwerking in Surhuisterveen wat nu speelt
  • Ervaringen KHN met drugshandel en criminaliteit
   Voorstel van KHN is een datum in mei/juni te plannen en dat zou ook op locatie (Kolkzicht Surhuisterveen) kunnen. Het presidium gaat hiermee akkoord. Actie griffie
 5. 5

  Het presidium is van mening dat het stuk het verdient om er dieper op in te gaan en besluit het de volgende keer in de fracties te bespreken. De fracties bepalen welke punten verder uitgediept kunnen worden en geven die door aan de griffier. Actie griffie (bespreekpunten fracties)
  Het presidium besluit dat we er op 17 mei na de informatiecarrousel verder op ingaan. De griffier houdt dan een korte presentatie. Over een werkvorm voor tweede deel van de bijeenkomst denkt hij na. Actie griffier

 6. 6

  Het presidium beschouwt de volgende moties als afgedaan:
  IDnr. 183: Toeristische-recreatieve ontwikkeling gebied ‘Zandwinput Schuilenburg’
  IDnr. 353: Onderzoek uitbreiding recreatiemogelijkheden natuurgebied Twijzelermieden

 7. 7

  Het presidium beschouwt de volgende moties als afgedaan:
  IDnr. 183: Toeristische-recreatieve ontwikkeling gebied ‘Zandwinput Schuilenburg’
  IDnr. 353: Onderzoek uitbreiding recreatiemogelijkheden natuurgebied Twijzelermieden

 8. 8

  De bloemen gaan naar Jan Meindertsma i.v.m. zijn 65-jarige verjaardag.
  @punt 6 (Kultuernota Ut de kûlizen): er zijn enkele stemverklaringen en een paar vragen (PvdA, FNP, CU en CDA).
  @punt 7 (Benoeming steunfractielid) mevrouw Pilat wordt vanmiddag beëdigd als steunfractielid van de PvdA. De aanwezigen krijgen direct daarna de gelegenheid om haar te feliciteren. Mevrouw Pilat krijgt de gelegenheid om zichzelf kort voor te stellen.
  @punt 8 (0-meting Dienstverlening): PvdA heeft een ondersteunende opmerking en de CU een bijdrage.
  @punt 12 (Scenario's begrotingsontwikkeling 2023-2027): alle fracties krijgen de gelegenheid om bij dit punt het woord te voeren.

 9. 9

  IJde van Kammen merkt op dat het nog de vraag is of de vergadering van 13 april doorgaat. Dit hangt ook af van de uitkomst van de discussiebijeenkomst van 23 maart. Het presidium besluit dit af te wachten.


  De conceptagenda van 20 april is akkoord.

 10. 11

  Geen opmerkingen.

 11. 12

  Geen.

 12. 13

  De centrale borden met recyclebaar zeildoek zijn, los van bekladding, goed bevallen. Ze belemmerden de veiligheid voor het verkeer ook niet.


  Toos van der Vaart vindt het niet juist dat er wel sandwichborden geplaatst zijn terwijl afgesproken was dat dat niet zou.


  IJde van Kammen legt uit dat FNP Achtkarspelen zich niet met de provinciale campagne bemoeit. De borden zijn door een bedrijf geplaatst. Op zijn vraag of hiervoor een vergunning is aangevraagd antwoordt de voorzitter dat dat hem niet bekend is. De griffier vult aan dat hij contact heeft gehad met de heer Hogendorp en dat de afdeling vergunningen op de hoogte was van het beleid om geen sandwichborden te plaatsen.
  De FVD-borden zijn geplaatst door vrijwilligers. Op verzoek van Albert van Dijk is men gestopt met het plaatsen van de borden.


  Over de bekladding van de woning van Albert van Dijk vindt overleg met de politie plaats.


  Bij de volgende verkiezingen komt het ‘(sandwich)bordenbeleid’ weer in het presidium aan de orde. Actie griffie

 13. 14
  BESLOTEN DEEL
 14. 17

  De voorzitter sluit de vergadering met dank voor ieders inbreng.