Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Informatiecarrousel

woensdag 17 mei 2023

19:30 - 22:00
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
H. Spinder-van Dijk
Toelichting

De raadsleden stellen zelf de agenda van de informatiecarrousel samen, maar ook het college kan onderwerpen waarover men informatie wil geven op de agenda plaatsen. Aan de hand van de agenda van de eerstvolgende raadsvergadering en de Lijst Ingekomen Stukken wordt geïnventariseerd over welke onderwerpen nog nadere informatie gewenst is en dus geagendeerd moeten worden. De onderwerpen van de raadsagenda waar geen vragen over zijn, worden wel geagendeerd voor de informatiecarrousel, onder het kopje ‘Overige stukken’. Op deze manier kan er burgerinspraak plaatsvinden. In deze informatiecarrousel komen de onderwerpen van de raadsvergadering van 25 mei aan de orde.

Het is mogelijk om in te spreken over onderwerpen die op de agenda van de informatiecarrousel staan. De inspraak vindt plaats voorafgaand aan de behandeling van het agendapunt. De geldende regels voor inspraak kunt u vinden op deze website bij de vraagbaak.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 0

  00:00:03 - 00:00:10 - Stoel 14
  00:00:10 - 00:00:25 - Stoel 14
  00:18:22 - 00:18:30 - Stoel 27
  00:27:01 - 00:30:05 - Stoel 14
 2. 1

  Agendering informatiecarrousel
  Op verzoek van de CU-fractie is dit onderwerp geagendeerd in verband met nadere vragen over het voorstel.

  Over het raadsvoorstel
  Om het organisatieonderdeel Ruimte toekomstbestendig te maken is een organisatieplan gemaakt. Het Dagelijks Bestuur (DB) van de Werkmaatschappij is akkoord gegaan met dit plan. De organisatie wil per 1 januari 2023 een aantal organisatorische aanpassingen doorvoeren, wel met een voorlopig karakter. In 2024 worden definitieve keuzes gemaakt.
  Dit plan kost geld en het college stelt de raad voor om dit beschikbaar te stellen.

  Behandeling informatiecarrousel 17 mei 2023
  Mevrouw Bosman (clustermanager fysiek domein) geeft een presentatie en beantwoordt daarmee de door de CU gestelde vragen evenals vragen die tijdens en na de presentatie gesteld worden.

  Mevrouw Bosman komt nog terug op de vraag van de heer Van der Wal hoeveel geld er concreet gaat naar RO-adviseurs en vergunningverleners die zorgen voor meer “handen-aan-het-bed”.

  Vervolg
  Dit onderwerp staat 25 mei 2023 meningvormend/besluitvormend op de agenda van de raadsvergadering.

  Toezeggingen

  Titel
  Uitzoeken hoeveel geld er concreet gaat naar RO-adviseurs en vergunningverleners die zorgen voor meer 'handen-aan-het-bed'
  00:29:14 - 00:30:05 - Stoel 14
  00:30:05 - 00:36:50 - Stoel 27
  00:36:50 - 00:36:54 - Stoel 14
  00:36:54 - 00:37:11 - Stoel 15
  00:37:11 - 00:37:17 - Stoel 27
  00:37:17 - 00:37:20 - Stoel 14
  00:37:20 - 00:37:21 - Stoel 27
  00:37:21 - 00:37:34 - Stoel 3
  00:37:34 - 00:37:51 - Stoel 27
  00:37:51 - 00:37:57 - Stoel 3
  00:37:57 - 00:39:06 - Stoel 27
  00:39:06 - 00:39:08 - Stoel 14
  00:39:08 - 00:39:38 - Stoel 27
  00:39:38 - 00:39:41 - Stoel 14
  00:39:41 - 00:39:44 - Stoel 27
  00:39:44 - 00:40:01 - Stoel 16
  00:40:01 - 00:40:30 - Stoel 27
  00:40:30 - 00:40:34 - Stoel 14
  00:40:34 - 00:40:35 - Stoel 27
  00:40:35 - 00:40:42 - Stoel 17
  00:40:42 - 00:41:08 - Stoel 27
  00:41:08 - 00:41:11 - Stoel 14
  00:41:11 - 00:42:42 - Stoel 3
  00:42:42 - 00:43:50 - Stoel 27
  00:43:50 - 00:43:53 - Stoel 14
  00:43:53 - 00:44:42 - Stoel 12
  00:44:42 - 00:47:01 - Stoel 27
  00:47:01 - 00:47:03 - Stoel 14
  00:47:03 - 00:47:27 - Stoel 3
  00:47:27 - 00:47:51 - Stoel 27
  00:47:51 - 00:48:12 - Stoel 3
  00:48:12 - 00:48:14 - Stoel 14
  00:48:14 - 00:48:17 - Stoel 27
  00:48:17 - 00:48:34 - Stoel 6
  00:48:34 - 00:50:55 - Stoel 27
  00:50:55 - 00:50:58 - Stoel 14
  00:50:58 - 00:54:53 - Stoel 3
  00:54:53 - 00:55:53 - Stoel 27
  00:55:53 - 00:55:57 - Stoel 14
  00:55:57 - 01:01:11 - Stoel 2
  01:01:11 - 01:02:37 - Stoel 15
  01:02:37 - 01:02:45 - Stoel 27
  01:02:45 - 01:02:48 - Stoel 14
  01:02:48 - 01:02:49 - Stoel 27
  01:02:49 - 01:02:50 - Stoel 14
  01:02:50 - 01:04:04 - Stoel 27
  01:04:04 - 01:04:06 - Stoel 14
  01:04:06 - 01:06:02 - Stoel 12
  01:06:02 - 01:07:42 - Stoel 27
  01:07:42 - 01:09:11 - Stoel 15
  01:09:11 - 01:09:34 - Stoel 27
  01:09:34 - 01:11:15 - Stoel 15
  01:11:15 - 01:11:20 - Stoel 14
  01:11:20 - 01:11:23 - Stoel 27
  01:11:23 - 01:11:26 - Stoel 14
  01:11:26 - 01:12:12 - Stoel 3
  01:12:12 - 01:12:35 - Stoel 27
  01:12:35 - 01:14:27 - Stoel 3
  01:14:27 - 01:14:29 - Stoel 27
  01:14:29 - 01:14:54 - Stoel 14
  01:14:54 - 01:15:34 - Stoel 27
  01:15:34 - 01:15:35 - Stoel 9
  01:15:35 - 01:15:40 - Stoel 27
  01:15:40 - 01:15:47 - Stoel 14
  01:15:47 - 01:15:48 - Stoel 27
  01:15:48 - 01:15:49 - Stoel 14
  01:15:49 - 01:16:44 - Stoel 12
  01:16:44 - 01:16:52 - Stoel 27
  01:16:52 - 01:20:06 - Stoel 12
  01:20:06 - 01:20:07 - Stoel 27
  01:20:07 - 01:20:17 - Stoel 14
  01:20:17 - 01:20:18 - Stoel 27
  01:20:18 - 01:20:22 - Stoel 14
  01:20:22 - 01:20:53 - Stoel 9
  01:20:53 - 01:20:56 - Stoel 14
  01:20:56 - 01:22:25 - Stoel 3
  01:22:25 - 01:23:13 - Stoel 27
  01:23:13 - 01:23:56 - Stoel 3
  01:23:56 - 01:23:58 - Stoel 14
  01:23:58 - 01:24:23 - Stoel 9
  01:24:23 - 01:24:59 - Stoel 27
  01:24:59 - 01:25:01 - Stoel 14
  01:25:01 - 01:25:02 - Stoel 27
  01:25:02 - 01:26:26 - Stoel 2
  01:26:26 - 01:27:11 - Stoel 27
  01:27:11 - 01:27:16 - Stoel 14
  01:27:16 - 01:27:48 - Stoel 3
  01:27:48 - 01:28:53 - Stoel 27
  01:28:53 - 01:28:54 - Stoel 14
  01:28:54 - 01:28:59 - Stoel 3
  01:28:59 - 01:29:00 - Stoel 27
  01:29:00 - 01:29:02 - Stoel 14
  01:29:02 - 01:29:06 - Stoel 27
  01:29:06 - 01:29:38 - Stoel 14
  01:29:38 - 01:29:42 - Stoel 27
  01:29:42 - 01:30:07 - Stoel 14
  01:30:07 - 01:30:10 - Stoel 27
  01:30:10 - 01:30:11 - Stoel 14
  01:30:11 - 01:30:18 - Stoel 27
  01:30:18 - 01:31:01 - Stoel 14
 3. 2

  Agendering informatiecarrousel
  Dit onderwerp is geagendeerd op initiatief van Burgernet Noord-Nederland. Burgernet heeft aangeboden een toelichting te geven over het werk dat Burgernet doet en het presidium (bestaande uit alle fractievoorzitters) heeft hier op 26 januari 2023 mee ingestemd.

  Behandeling informatiecarrousel 17 mei 2023
  Mevrouw De Jonge geeft een presentatie over het werk dat Burgernet doet en beantwoordt de vragen van de raad naar aanleiding van de presentatie.

  01:30:27 - 01:31:01 - Stoel 14
  01:31:01 - 01:39:41 - Stoel 27
  01:39:41 - 01:39:43 - Stoel 14
  01:39:43 - 01:39:57 - Stoel 12
  01:39:57 - 01:40:57 - Stoel 27
  01:40:57 - 01:41:06 - Stoel 14
  01:41:06 - 01:41:07 - Stoel 27
  01:41:07 - 01:41:12 - Stoel 14
  01:41:12 - 01:41:13 - Stoel 27
  01:41:13 - 01:41:38 - Stoel 14
  01:41:38 - 01:41:39 - Stoel 27
  01:41:39 - 01:41:41 - Stoel 14
  01:42:01 - 01:42:47 - Stoel 14
 4. 3

  Agendering informatiecarrousel
  De heer Elzinga wil namens de bezwaarmakers de raad graag informeren over de verkeersveiligheid van de nog aan te leggen tractorpasseerstrook Kortwoude bij Surhuizum. Het presidium (bestaande uit alle fractievoorzitters) heeft ingestemd met dit verzoek.

  Behandeling informatiecarrousel 17 mei 2023
  De heer Elzinga informeert de raad over de verkeersveiligheid van de nog aan te leggen tractorpasseerstrook Kortwoude bij Surhuizum.


  De voorzitter concludeert dat niet de gemeenteraad maar de provincie verantwoordelijk is voor de verkeersveiligheid. Het bezwaarschrift ligt nu echter wel bij de gemeenteraad. De verwachting is dat de portefeuillehouder er goed naar kijkt en zorgt voor een reactie naar de belanghebbenden.

  01:42:08 - 01:42:47 - Stoel 14
  01:43:33 - 01:43:38 - Stoel 14
  01:43:39 - 01:43:46 - Stoel 14
  01:43:47 - 01:43:55 - Stoel 14
  01:43:58 - 01:48:29 - Stoel 27
  01:48:29 - 01:48:36 - Stoel 14
  01:48:36 - 01:48:37 - Stoel 27
  01:48:37 - 01:48:39 - Stoel 14
  01:48:39 - 01:48:56 - Stoel 16
  01:48:56 - 01:50:04 - Stoel 27
  01:50:04 - 01:50:06 - Stoel 14
  01:50:06 - 01:50:07 - Stoel 16
  01:50:07 - 01:50:54 - Stoel 16
  01:50:54 - 01:50:59 - Stoel 14
  01:50:59 - 01:51:25 - Stoel 3
  01:51:25 - 01:51:40 - Stoel 27
  01:51:40 - 01:51:42 - Stoel 3
  01:51:42 - 01:52:02 - Stoel 27
  01:52:02 - 01:52:03 - Stoel 3
  01:52:03 - 01:52:05 - Stoel 27
  01:52:05 - 01:52:13 - Stoel 14
  01:52:13 - 01:53:10 - Stoel 3
  01:53:10 - 01:53:21 - Stoel 27
  01:53:21 - 01:53:28 - Stoel 14
  01:53:28 - 01:53:29 - Stoel 27
  01:53:29 - 01:53:31 - Stoel 14
  01:53:31 - 01:54:02 - Stoel 6
  01:54:02 - 01:54:05 - Stoel 27
  01:54:05 - 01:54:11 - Stoel 14
  01:54:11 - 01:54:12 - Stoel 27
  01:54:12 - 01:54:19 - Stoel 6
  01:54:19 - 01:54:56 - Stoel 27
  01:54:56 - 01:55:00 - Stoel 14
  01:55:00 - 01:55:01 - Stoel 27
  01:55:01 - 01:55:02 - Stoel 14
  01:55:02 - 01:55:03 - Stoel 27
  01:55:03 - 01:55:08 - Stoel 14
  01:55:08 - 01:55:57 - Stoel 16
  01:55:57 - 01:56:01 - Stoel 27
  01:56:01 - 01:56:03 - Stoel 14
  01:56:03 - 01:56:04 - Stoel 14
  01:56:04 - 01:56:47 - Stoel 15
  01:56:47 - 01:57:12 - Stoel 27
  01:57:12 - 01:57:14 - Stoel 14
  01:57:14 - 01:57:49 - Stoel 15
  01:57:49 - 01:57:51 - Stoel 27
  01:57:51 - 01:58:16 - Stoel 14
  01:58:16 - 01:58:40 - Stoel 27
  01:58:40 - 01:58:41 - Stoel 14
  01:58:41 - 01:59:04 - Stoel 27
  01:59:04 - 01:59:06 - Stoel 14
  01:59:06 - 01:59:23 - Stoel 27
  01:59:23 - 01:59:43 - Stoel 14
  01:59:43 - 01:59:53 - Stoel 3
  01:59:53 - 02:00:34 - Stoel 27
  02:00:34 - 02:00:46 - Stoel 14
  02:00:46 - 02:00:47 - Stoel 27
  02:00:47 - 02:00:51 - Stoel 14
  02:00:51 - 02:01:16 - Stoel 9
  02:01:16 - 02:01:41 - Stoel 14
  02:01:41 - 02:01:55 - Stoel 9
  02:01:55 - 02:01:56 - Stoel 27
  02:01:56 - 02:02:20 - Stoel 14
  02:02:20 - 02:02:21 - Stoel 27
  02:02:21 - 02:02:23 - Stoel 14
  02:02:23 - 02:02:24 - Stoel 14
  02:02:24 - 02:02:25 - Stoel 27
  02:02:25 - 02:04:42 - Stoel 14
  02:04:42 - 02:11:14 - Stoel 27
 5. 4

  Agendering informatiecarrousel
  De heer Storm wil de raad graag informeren over het eigenaarschap van de straten Rienkswyk en Feanbaas te Harkema. Het presidium (bestaande uit alle fractievoorzitters) heeft ingestemd met dit verzoek.

  Behandeling informatiecarrousel 17 mei 2023
  De heren Storm informeren de raad via een powerpointpresentatie over het eigenaarschap van de straten Rienkswyk en Feanbaas te Harkema.

  Dhr. Osinga (Projectleider Vastgoed) licht toe dat het college werkt aan de procedures voor zowel de overdracht van de weg als die van het bestemmingsplan. Hij zegt toe dat het college binnenkort met een schriftelijke reactie komt.

  De vragen van de heren Storm worden zo spoedig mogelijk schriftelijk beantwoord door het college.

  Toezeggingen

  Titel
  Schriftelijke reactie college op procedures overdracht weg en bestemmingsplan
  Vragen heren Storm z.s.m. schriftelijk beantwoorden door college
  02:05:16 - 02:11:14 - Stoel 27
  02:11:14 - 02:11:19 - Stoel 14
  02:11:19 - 02:11:20 - Stoel 27
  02:11:20 - 02:12:38 - Stoel 15
  02:12:38 - 02:14:01 - Stoel 27
  02:14:01 - 02:14:03 - Stoel 14
  02:14:03 - 02:15:20 - Stoel 15
  02:15:20 - 02:15:23 - Stoel 14
  02:15:23 - 02:15:42 - Stoel 3
  02:15:42 - 02:16:00 - Stoel 14
  02:16:00 - 02:16:10 - Stoel 3
  02:16:10 - 02:16:11 - Stoel 27
  02:16:11 - 02:16:20 - Stoel 14
  02:16:20 - 02:16:25 - Stoel 3
  02:16:25 - 02:16:26 - Stoel 27
  02:16:26 - 02:16:32 - Stoel 14
  02:16:32 - 02:17:12 - Stoel 15
  02:17:12 - 02:17:13 - Stoel 27
  02:17:13 - 02:17:33 - Stoel 14
  02:17:33 - 02:18:12 - Stoel 27
  02:18:12 - 02:18:17 - Stoel 14
  02:18:17 - 02:18:18 - Stoel 27
  02:18:18 - 02:18:19 - Stoel 14
  02:18:19 - 02:18:20 - Stoel 27
  02:18:20 - 02:18:21 - Stoel 14
  02:18:21 - 02:18:39 - Stoel 17
  02:18:39 - 02:18:55 - Stoel 27
  02:18:55 - 02:19:19 - Stoel 17
  02:19:19 - 02:19:20 - Stoel 27
  02:19:20 - 02:19:35 - Stoel 3
  02:19:35 - 02:20:19 - Stoel 27
  02:20:19 - 02:20:21 - Stoel 14
  02:20:21 - 02:20:23 - Stoel 27
  02:20:23 - 02:20:25 - Stoel 14
  02:20:25 - 02:20:27 - Stoel 27
  02:20:27 - 02:21:26 - Stoel 14
  02:21:26 - 02:21:31 - Stoel 27
  02:21:31 - 02:21:42 - Stoel 14
  02:21:42 - 02:21:43 - Stoel 27
  02:21:43 - 02:22:24 - Stoel 14
  02:22:24 - 02:22:27 - Stoel 27
  02:22:27 - 02:22:50 - Stoel 14
 6. 5

  Agendering informatiecarrousel
  Dit onderwerp is niet geagendeerd door de raad, maar staat onder de ‘overige stukken’ op de agenda, zodat inwoners erover kunnen inspreken. Wanneer zich geen insprekers hebben gemeld, wordt dit onderwerp niet behandeld.

  Over het raadsvoorstel
  Raadsleden kunnen gebruik maken van de ondersteuning, kennis en expertise van de ambtenaren van de gemeente. Dit noemen we ambtelijke bijstand. Het is voor de gemeenteraad wettelijk verplicht om hiervoor een verordening op te stellen. De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft een nieuwe modelverordening gemaakt. De voorgestelde wijzigingen zorgen voor meer duidelijkheid over de rollen en verantwoordelijkheden en voor meer duidelijkheid over de positie van een ambtenaar als deze een raadslid ondersteunt. Verder is het recht op besteding van de fractievergoeding aangepast aan de wensen van de fracties en is de manier van verantwoorden aangepast aan de praktijk.
  Het presidium (bestaande uit alle fractievoorzitters) stelt de raad voor akkoord te gaan met deze verordening.

  Behandeling informatiecarrousel 17 mei 2023
  Er hebben zich geen insprekers gemeld. Het onderwerp is niet behandeld.

  Vervolg
  Dit onderwerp staat 25 mei 2023 besluitvormend op de agenda van de raadsvergadering.

 7. 6

  Agendering informatiecarrousel
  Dit onderwerp is niet geagendeerd door de raad, maar staat onder de ‘overige stukken’ op de agenda, zodat inwoners erover kunnen inspreken. Wanneer zich geen insprekers hebben gemeld, wordt dit onderwerp niet behandeld.

  Over het raadsvoorstel
  De Werkmaatschappij 8KTD is een samenwerkingsvorm tussen de gemeente Achtkarspelen en de gemeente Tytsjerksteradiel. De Werkmaatschappij voert allerlei taken uit die door de gemeenten worden opgedragen. De activiteiten van de Werkmaatschappij worden betaald uit (voornamelijk) bijdragen van de gemeente Achtkarspelen en de gemeente Tytsjerksteradiel. De (concept)jaarrekening 2022 van de Werkmaatschappij is opgesteld en hiermee wordt verantwoording afgelegd over 2022. De gemeenteraad kan een zienswijze (reactie) geven op de jaarstukken, waarna het Algemeen Bestuur van de Werkmaatschappij de jaarstukken definitief vaststelt.
  Het college stelt de raad voor geen zienswijze in te dienen op de conceptjaarrekening 2022 van de werkmaatschappij.

  Behandeling informatiecarrousel 17 mei 2023
  Er hebben zich geen insprekers gemeld. Het onderwerp is niet behandeld.

  Vervolg
  Dit onderwerp staat 25 mei 2023 meningvormend/besluitvormend op de agenda van de raadsvergadering.

 8. 7

  Agendering informatiecarrousel
  Dit onderwerp is niet geagendeerd door de raad, maar staat onder de ‘overige stukken’ op de agenda, zodat inwoners erover kunnen inspreken. Wanneer zich geen insprekers hebben gemeld, wordt dit onderwerp niet behandeld.

  Over het raadsvoorstel
  De Werkmaatschappij 8KTD is een samenwerkingsvorm tussen de gemeente Achtkarspelen en de gemeente Tytsjerksteradiel. De werkmaatschappij voert allerlei taken uit die door de gemeenten worden opgedragen. In de conceptbegroting voor 2024-2027 zijn deze taken in financiële zin vertaald.
  Het college stelt de raad voor geen zienswijze in te dienen op de conceptbegroting 2024-2027 van de werkmaatschappij.

  Behandeling informatiecarrousel 17 mei 2023
  Er hebben zich geen insprekers gemeld. Het onderwerp is niet behandeld.

  Vervolg
  Dit onderwerp staat 25 mei 2023 meningvormend/besluitvormend op de agenda van de raadsvergadering.

 9. 8

  Agendering informatiecarrousel
  Dit onderwerp is niet geagendeerd door de raad, maar staat onder de ‘overige stukken’ op de agenda, zodat inwoners erover kunnen inspreken. Wanneer zich geen insprekers hebben gemeld, wordt dit onderwerp niet behandeld.

  Over het raadsvoorstel
  Volgens de Gemeentewet moeten wethouders wonen in de gemeente waar zij wethouder zijn (vereiste van ingezetenschap). Wethouder Van der Tuin-Kuipers woont niet in Achtkarspelen en bij haar benoeming op 9 juni 2022 heeft de raad hiervoor voor een jaar ontheffing verleend. De raad moet deze ontheffing nu weer met een jaar verlengen.
  Het presidium (bestaande uit alle fractievoorzitters) stelt de raad voor ontheffing te verlenen van het vereiste van ingezetenschap voor de periode van één jaar, tot 9 juni 2024.

  Behandeling informatiecarrousel 17 mei 2023
  Er hebben zich geen insprekers gemeld. Het onderwerp is niet behandeld.

  Vervolg
  Dit onderwerp staat 25 mei 2023 meningvormend/besluitvormend op de agenda van de raadsvergadering.

 10. 9

  Agendering informatiecarrousel
  Dit onderwerp is niet geagendeerd door de raad, maar staat onder de ‘overige stukken’ op de agenda, zodat inwoners erover kunnen inspreken. Wanneer zich geen insprekers hebben gemeld, wordt dit onderwerp niet behandeld.

  Over het raadsvoorstel
  Veiligheidsregio Fryslân is een wettelijk verplichte gemeenschappelijke regeling van alle Friese gemeenten, om taken op het gebied van de brandweerzorg en de publieke gezondheidszorg provinciaal uit te voeren. Veiligheidsregio Fryslân heeft de begroting 2024, de jaarstukken 2022 en een eerste begrotingswijziging 2023 gestuurd naar de Friese gemeenten. De gemeenteraden kunnen een zienswijze indienen.
  Het college stelt de raad voor geen zienswijze in te dienen op de jaarstukken 2022 en de eerste begrotingswijziging 2023 en wel een zienswijze in te dienen op de programmabegroting 2024 (zie bijlage 7), de toename van de bijdrage aan de veiligheidsregio financieel te verwerken volgens voorstel en geen wensen en bedenkingen in te dienen over de oprichting van en deelname aan de stichting waarborgfonds veiligheidsregio’s.

  Behandeling informatiecarrousel 17 mei 2023
  Er hebben zich geen insprekers gemeld. Het onderwerp is niet behandeld.

  Vervolg
  Dit onderwerp staat 25 mei 2023 meningvormend/besluitvormend op de agenda van de raadsvergadering.

 11. 10

  Agendering informatiecarrousel
  Dit onderwerp is niet geagendeerd door de raad, maar staat onder de ‘overige stukken’ op de agenda, zodat inwoners erover kunnen inspreken. Wanneer zich geen insprekers hebben gemeld, wordt dit onderwerp niet behandeld.

  Over het raadsvoorstel
  Recreatieschap Marrekrite zorgt voor recreatieve voorzieningen op water en op land en onderhoudt deze. De Marrekrite is een Gemeenschappelijke Regeling (GR). Dit betekent dat de Marrekrite namens de deelnemers aan de GR (de provincie Fryslân en een groot aantal Friese gemeenten) een aantal taken uitvoert, die de deelnemers anders apart van elkaar zouden doen.
  Het college stelt de raad voor in te stemmen met de ontwerpbegroting 2024 en meerjarenraming van de Marrekrite, geen zienswijze in te dienen met betrekking tot de begroting 2024, de begrotingswijziging 2023 en structurele indexverhoging financieel te verwerken volgens voorstel en kennis te nemen van de jaarrekening 2022.

  Behandeling informatiecarrousel 17 mei 2023
  Er hebben zich geen insprekers gemeld. Het onderwerp is niet behandeld.

  Vervolg
  Dit onderwerp staat 25 mei 2023 meningvormend/besluitvormend op de agenda van de raadsvergadering.

 12. 11

  Agendering informatiecarrousel
  Dit onderwerp is niet geagendeerd door de raad, maar staat onder de ‘overige stukken’ op de agenda, zodat inwoners erover kunnen inspreken. Wanneer zich geen insprekers hebben gemeld, wordt dit onderwerp niet behandeld.

  Over het raadsvoorstel
  De Gemeenschappelijke Regeling Sociale Werkvoorziening 'Fryslân' (GR SW 'Fryslân') is een samenwerkingsverband van de gemeenten Achtkarspelen, Heerenveen, Leeuwarden, Ooststellingwerf, Opsterland, Smallingerland, Tytsjerksteradiel en Weststellingwerf. Deze GR heeft tot doel de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en daaruit voortvloeiende voorschriften uit te voeren voor de acht aangesloten gemeenten. Met de concept jaarstukken 2022 legt de GR SW Fryslân verantwoording af over de financiële resultaten in 2022. In de concept begroting 2024 is het verwachte financiële resultaat in 2024 vastgelegd.
  Het college stelt de raad voor de concept jaarstukken 2022 en de conceptbegroting 2024 van de GR SW Fryslân voor kennisgeving aan te nemen en geen zienswijze in te dienen.

  Behandeling informatiecarrousel 17 mei 2023
  Er hebben zich geen insprekers gemeld. Het onderwerp is niet behandeld.

  Vervolg
  Dit onderwerp staat 25 mei 2023 meningvormend/besluitvormend op de agenda van de raadsvergadering.

 13. 12

  Agendering informatiecarrousel
  Dit onderwerp is niet geagendeerd door de raad, maar staat onder de ‘overige stukken’ op de agenda, zodat inwoners erover kunnen inspreken. Wanneer zich geen insprekers hebben gemeld, wordt dit onderwerp niet behandeld.

  Over het raadsvoorstel
  Achtkarspelen is met de provincie Fryslân en de gemeenten Dantumadiel, Noardeast-Fryslân en Tytsjerksteradiel deelnemer aan de gemeenschappelijke regeling Mobiliteitsbureau Noordoost Fryslân (Jobinder). Jobinder is verantwoordelijk voor het doelgroepenvervoer in de regio Noordoost Fryslân (o.a. Wmo-vervoer en leerlingenvervoer). Met dit raadsvoorstel wordt er kennis genomen van de voorlopige jaarcijfers 2022, de geactualiseerde begroting 2023 en de begroting 2024 van de GR Mobiliteitsbureau Noordoost Fryslân. De GR legt hiermee verantwoording af aan de raad over de financiële resultaten in 2022 en het verwachte financiële resultaat in 2023 en 2024.
  Het college stelt de raad voor de voorlopige jaarcijfers 2022, de geactualiseerde begroting 2023 en de begroting 2024 van de GR Mobiliteitsbureau Noordoost Fryslân ter kennisgeving aan te nemen, de actualisatie van de begroting 2023 en de mutatie voor 2024 en volgende jaren financieel te verwerken volgens voorstel en een zienswijze (reactie) in te dienen over de begroting 2024.

  Behandeling informatiecarrousel 17 mei 2023
  Er hebben zich geen insprekers gemeld. Het onderwerp is niet behandeld.

  Vervolg
  Dit onderwerp staat 25 mei 2023 meningvormend/besluitvormend op de agenda van de raadsvergadering.

 14. 13

  Agendering informatiecarrousel
  Dit onderwerp is niet geagendeerd door de raad, maar staat onder de ‘overige stukken’ op de agenda, zodat inwoners erover kunnen inspreken. Wanneer zich geen insprekers hebben gemeld, wordt dit onderwerp niet behandeld.

  Over het raadsvoorstel
  Het nieuwe bestemmingsplan regelt dat de bestemming van ‘horeca’ naar ‘wonen’ wordt gewijzigd en er wordt mogelijk gemaakt een extra woning op het perceel toe te staan binnen de bestaande bebouwing. Het ontwerp bestemmingsplan ‘Blauforlaet 2 te Augustinusga’ heeft 6 weken ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen (reacties) binnengekomen.
  Het college stelt de raad voor om het bestemmingsplan ongewijzigd vast te stellen.

  Behandeling informatiecarrousel 17 mei 2023
  Er hebben zich geen insprekers gemeld. Het onderwerp is niet behandeld.

  Vervolg
  Dit onderwerp staat 25 mei 2023 meningvormend/besluitvormend op de agenda van de raadsvergadering.


 15. 14

  Agendering informatiecarrousel
  Dit onderwerp is niet geagendeerd door de raad, maar staat onder de ‘overige stukken’ op de agenda, zodat inwoners erover kunnen inspreken. Wanneer zich geen insprekers hebben gemeld, wordt dit onderwerp niet behandeld.

  Over het raadsvoorstel
  In verband met dierenwelzijnseisen vanuit de markt heeft het pluimveehouderijbedrijf aan de Blauwhuisterweg 25a te Surhuisterveen een omgevingsvergunning aangevraagd voor overdekte uitlopen. De overdekte uitlopen worden langs bestaande stallen van het bedrijf gebouwd. De kippen hebben door de overdekte uitlopen meer ruimte.
  Het college stelt de raad voor de ontwerp-verklaring van geen bedenkingen (Vvgb), met toevoeging van bijgaande reactienota, ongewijzigd te verlenen als definitieve Vvgb.

  Behandeling informatiecarrousel 17 mei 2023
  Er hebben zich geen insprekers gemeld. Het onderwerp is niet behandeld.

  Vervolg
  Dit onderwerp staat 25 mei 2023 meningvormend/besluitvormend op de agenda van de raadsvergadering.

 16. 15

  De voorzitter sluit de vergadering om 20.55 uur en dankt de aanwezigen voor hun inbreng.

  02:22:37 - 02:22:50 - Stoel 14
  02:22:50 - 02:22:54 - Stoel 27