Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Informatiecarrousel

donderdag 16 november 2023

19:30 - 22:00
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
W. Poelman
Toelichting

De raadsleden stellen zelf de agenda van de informatiecarrousel samen, maar ook het college kan onderwerpen waarover men informatie wil geven op de agenda plaatsen. Aan de hand van de agenda van de eerstvolgende raadsvergadering en de Lijst Ingekomen Stukken wordt geïnventariseerd over welke onderwerpen nog nadere informatie gewenst is en dus geagendeerd moeten worden. De onderwerpen van de raadsagenda waar geen vragen over zijn, worden ook geagendeerd voor de informatiecarrousel, onder het kopje ‘Overige stukken’. Op deze manier kan er burgerinspraak plaatsvinden. In deze informatiecarrousel komen de onderwerpen van de raadsvergadering van 23 november aan de orde.Het is mogelijk om in te spreken over onderwerpen die op de agenda van de informatiecarrousel staan. De inspraak vindt plaats voorafgaand aan de behandeling van het agendapunt. De geldende regels voor inspraak kunt u vinden op deze website bij de vraagbaak.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 0

  De voorzitter opent de vergadering om 19.30 uur en heet iedereen van harte welkom.

  00:01:33 - 00:03:55 - Stoel 14
 2. 1

  Agendering informatiecarrousel
  Het plan van aanpak is op 2 november 2023 op de LIS geplaatst. Op verzoek van de PvdA- en de GroenLinks-fractie is het onderwerp geagendeerd voor de informatiecarrousel van 16 november 2023 met het verzoek om een algemene toelichting.


  Over het raadsvoorstel
  De gemeenteraad heeft op 22 juni 2023 het college de opdracht gegeven om te komen tot een plan van aanpak voor de ontvlechting van de Werkmaatschappij 8KTD (WM8KTD). Het college en het Dagelijks Bestuur van de WM8KTD hebben 31 oktober het plan van aanpak voor de ontvlechting van de WM8KTD vastgesteld. Daarnaast heeft het college de Stuurgroep ontvlechting de opdracht gegeven de ontvlechting conform het plan van aanpak uit te voeren. Via dit raadsvoorstel wordt de raad over het plan van aanpak geïnformeerd.


  Behandeling informatiecarrousel 16 november 2023
  De heer Ruiter van TwynstraGudde licht het onderwerp toe aan de hand van een powerpointpresentatie

  00:02:41 - 00:03:55 - Stoel 14
  00:10:57 - 00:12:21 - Stoel 14
 3. 2

  Agendering informatiecarrousel
  De CU-fractie heeft gevraagd om een presentatie over de VANG-doelstellingen. Op 21 september heeft het presidium ingestemd met dit verzoek.


  Over het onderwerp
  Het Programma VANG-huishoudelijk afval is ontwikkeld om gemeenten en hun inzamelaars te ondersteunen in hun transitie naar een circulaire economie. De komende jaren ligt de focus op preventie, het nog meer en beter scheiden van huishoudelijk afval én het verhogen van het aandeel recycling.


  Behandeling informatiecarrousel 16 november 2023
  De dames Idzenga en Damstra van Omrin lichten het onderwerp toe aan de hand van een powerpointpresentatie en beantwoorden meerdere verduidelijkende vanuit de raad.

  00:11:49 - 00:12:21 - Stoel 14
  00:12:21 - 00:19:07 - Stoel 27
  00:19:07 - 00:19:10 - Stoel 21
  00:19:10 - 00:19:12 - Stoel 27
  00:19:12 - 00:19:16 - Stoel 14
  00:19:16 - 00:19:23 - Stoel 21
  00:19:23 - 00:19:28 - Stoel 27
  00:19:28 - 00:19:44 - Stoel 14
  00:19:44 - 00:20:27 - Stoel 27
  00:20:27 - 00:20:32 - Stoel 14
  00:20:32 - 00:20:34 - Stoel 27
  00:20:34 - 00:20:46 - Stoel 21
  00:20:46 - 00:21:26 - Stoel 27
  00:21:26 - 00:21:28 - Stoel 14
  00:21:28 - 00:21:29 - Stoel 27
  00:21:29 - 00:21:51 - Stoel 21
  00:21:51 - 00:22:15 - Stoel 27
  00:22:15 - 00:22:19 - Stoel 14
  00:22:19 - 00:22:33 - Stoel 27
  00:22:33 - 00:22:36 - Stoel 14
  00:22:36 - 00:22:38 - Stoel 27
  00:22:38 - 00:22:54 - Stoel 11
  00:22:54 - 00:23:20 - Stoel 27
  00:23:20 - 00:23:54 - Stoel 11
  00:23:54 - 00:24:36 - Stoel 27
  00:24:36 - 00:24:39 - Stoel 11
  00:24:39 - 00:24:57 - Stoel 27
  00:24:57 - 00:25:13 - Stoel 14
  00:25:13 - 00:25:22 - Stoel 27
  00:25:22 - 00:25:32 - Stoel 14
  00:25:32 - 00:25:43 - Stoel 27
  00:25:43 - 00:25:49 - Stoel 14
  00:25:49 - 00:27:21 - Stoel 27
  00:27:21 - 00:27:24 - Stoel 14
  00:27:24 - 00:27:26 - Stoel 27
  00:27:26 - 00:27:30 - Stoel 1
  00:27:30 - 00:27:37 - Stoel 27
  00:27:37 - 00:27:54 - Stoel 14
  00:27:54 - 00:27:55 - Stoel 27
  00:27:55 - 00:27:55 - Stoel 1
  00:27:55 - 00:29:16 - Stoel 27
  00:29:16 - 00:29:19 - Stoel 14
  00:29:19 - 00:29:31 - Stoel 3
  00:29:31 - 00:30:16 - Stoel 27
  00:30:16 - 00:30:19 - Stoel 14
  00:30:19 - 00:30:33 - Stoel 23
  00:30:33 - 00:32:22 - Stoel 27
  00:32:22 - 00:32:57 - Stoel 23
  00:32:57 - 00:33:51 - Stoel 27
  00:33:51 - 00:33:54 - Stoel 14
  00:33:54 - 00:34:03 - Stoel 21
  00:34:03 - 00:34:12 - Stoel 27
  00:34:12 - 00:34:20 - Stoel 14
  00:34:20 - 00:37:10 - Stoel 27
  00:37:10 - 00:37:31 - Stoel 14
  00:37:31 - 00:37:43 - Stoel 27
  00:37:43 - 00:37:45 - Stoel 14
  00:37:45 - 00:38:16 - Stoel 21
  00:38:16 - 00:39:28 - Stoel 27
  00:39:28 - 00:40:49 - Stoel 14
 4. 3

  Agendering informatiecarrousel
  Op verzoek van de heer De Vries (zelfst. raadslid) en de FNP-fractie is het onderwerp geagendeerd voor de informatiecarrousel van 16 november 2023 in verband met technische vragen.


  Over het raadsvoorstel
  Op 23 augustus 2023 heeft dhr. De Vries (zelfst. raadslid) schriftelijke vragen gesteld over de trailerhelling op de Westkern in Kootstertille (Hinke Hoek). De beantwoording van het college is op 4 oktober 2023 op de digitale Lijst Ingekomen Stukken (LIS) geplaatst.


  Behandeling informatiecarrousel 16 november 2023
  De heer Peterson (teamleider wegen) beantwoordt de vragen en meerdere verduidelijkende vragen vanuit de raad.  


  De heer Peterson zegt toe de historie bij de overdracht van het PM-kanaal van de Provincie aan Rijkswaterstaat mee te nemen in de gesprekken met Rijkswaters met als doel de trailerhelling voor de gemeente te behouden.

  Toezeggingen

  Titel
  Historie overdracht PM-kanaal van Provincie naar RWS meenemen in gesprekken met RWS
  00:40:16 - 00:40:49 - Stoel 14
  00:40:49 - 00:41:37 - Stoel 27
  00:41:37 - 00:41:43 - Stoel 14
  00:41:43 - 00:41:53 - Stoel 27
  00:41:53 - 00:42:39 - Stoel 4
  00:42:39 - 00:43:22 - Stoel 27
  00:43:22 - 00:43:23 - Stoel 14
  00:43:23 - 00:43:23 - Stoel 27
  00:43:23 - 00:43:34 - Stoel 4
  00:43:34 - 00:43:38 - Stoel 14
  00:43:38 - 00:43:38 - Stoel 27
  00:43:38 - 00:43:42 - Stoel 4
  00:43:42 - 00:45:14 - Stoel 27
  00:45:14 - 00:45:15 - Stoel 4
  00:45:15 - 00:45:16 - Stoel 14
  00:45:16 - 00:47:05 - Stoel 27
  00:47:05 - 00:47:05 - Stoel 14
  00:47:05 - 00:48:01 - Stoel 27
  00:48:01 - 00:48:04 - Stoel 14
  00:48:04 - 00:48:07 - Stoel 27
  00:48:07 - 00:48:22 - Stoel 12
  00:48:22 - 00:48:23 - Stoel 27
  00:48:23 - 00:48:30 - Stoel 14
  00:48:30 - 00:48:31 - Stoel 4
  00:48:31 - 00:48:31 - Stoel 27
  00:48:31 - 00:48:59 - Stoel 4
  00:48:59 - 00:48:59 - Stoel 27
  00:48:59 - 00:49:00 - Stoel 14
  00:49:00 - 00:49:19 - Stoel 27
  00:49:19 - 00:49:46 - Stoel 4
  00:49:46 - 00:49:46 - Stoel 27
  00:49:46 - 00:49:55 - Stoel 14
  00:49:55 - 00:49:55 - Stoel 12
  00:49:55 - 00:49:56 - Stoel 27
  00:49:56 - 00:50:33 - Stoel 12
  00:50:33 - 00:50:34 - Stoel 27
  00:50:34 - 00:52:30 - Stoel 14
 5. 4

  Agendering informatiecarrousel
  Op verzoek van de CDA-fractie is dit onderwerp geagendeerd voor de informatiecarrousel van 16 november 2023 in verband met technische vragen.


  Over het raadsvoorstel
  De lokale heffingen zijn geregeld in de belastingverordeningen en bijbehorende tarieventabellen. Als gevolg van nieuw gemeentelijk beleid, ombuigingen, deregulering en wijzigingen in landelijke wetgeving moeten tarieven en verordeningen worden aangepast, vervallen of worden ingevoerd voor het jaar 2024. Het college stelt de raad voor de volgende belastingverordeningen 2024 op 23 november 2023 vast te stellen:
  - Verordening op de heffing en de invordering van Onroerende-zaakbelastingen 2024
  - Verordening op de heffing en de invordering van Afvalstoffenheffing en Reinigingsrechten 2024
  - Verordening op de heffing en de invordering van Rioolheffing 2024
  - Verordening op de heffing en invordering van Leges 2024 en Legestabel 2024


  Behandeling informatiecarrousel 16 november 2023
  De heer Van Dalen (beleidsmedewerker OAR) beantwoordt de vragen en meerdere verduidelijkende vragen vanuit de raad. 


  De heer Van Dalen zegt toe de vragen die de heer Schootstra nog schriftelijk zal aanleveren zo spoedig mogelijk te beantwoorden.


  Vervolg
  Dit onderwerp staat 23 november 2023 meningvormend/besluitvormend op de agenda van de raadsvergadering.

  Toezeggingen

  Titel
  Nog aan te leveren vragen dhr. Schootstra z.s.m. beantwoorden
  00:51:32 - 00:52:30 - Stoel 14
  00:52:30 - 01:00:00 - Stoel 27
  01:00:00 - 01:00:02 - Stoel 14
  01:00:02 - 01:00:51 - Stoel 1
  01:00:51 - 01:01:55 - Stoel 27
  01:01:55 - 01:02:01 - Stoel 14
  01:02:01 - 01:02:40 - Stoel 1
  01:02:40 - 01:03:41 - Stoel 27
  01:03:41 - 01:03:46 - Stoel 14
  01:03:46 - 01:03:47 - Stoel 27
  01:03:47 - 01:04:02 - Stoel 11
  01:04:02 - 01:04:29 - Stoel 27
  01:04:29 - 01:04:31 - Stoel 11
  01:04:31 - 01:04:33 - Stoel 27
  01:04:33 - 01:04:58 - Stoel 14
  01:04:58 - 01:05:29 - Stoel 27
  01:05:29 - 01:05:30 - Stoel 14
  01:05:30 - 01:05:39 - Stoel 27
  01:05:39 - 01:06:36 - Stoel 1
  01:06:36 - 01:06:47 - Stoel 27
  01:06:47 - 01:07:19 - Stoel 14
  01:07:19 - 01:07:50 - Stoel 27
  01:07:50 - 01:07:55 - Stoel 14
  01:07:55 - 01:07:56 - Stoel 27
  01:07:56 - 01:08:23 - Stoel 3
  01:08:23 - 01:09:40 - Stoel 27
  01:09:40 - 01:09:40 - Stoel 14
  01:09:40 - 01:09:46 - Stoel 27
  01:09:46 - 01:10:34 - Stoel 14
 6. 5

  Agendering informatiecarrousel
  Op verzoek van de CU-fractie is dit onderwerp geagendeerd voor de informatiecarrousel van 16 november 2023 in verband met technische vragen.


  Over het raadsvoorstel
  De gemeenteraad stelt de kaders van het integrale veiligheidsbeleid in de gemeente vast. Het college zorgt ervoor dat dit beleid wordt uitgevoerd en stelt hiervoor de uitvoeringsplannen vast. Het college stelt de raad voor het veiligheidsbeleid 2023-2026 voor Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel, ‘Feiligens Foarút’, op 23 november 2023 vast te stellen.


  Behandeling informatiecarrousel 16 november 2023
  Mevrouw Wijbenga (beleidsmedewerker integrale veiligheid) beantwoordt de vragen en de vanuit de raad gestelde verduidelijkende vraag.


  Vervolg
  Dit onderwerp staat 23 november 2023 meningvormend/besluitvormend op de agenda van de raadsvergadering.

  01:10:07 - 01:10:34 - Stoel 14
  01:10:34 - 01:10:44 - Stoel 27
  01:10:44 - 01:10:48 - Stoel 14
  01:10:48 - 01:12:15 - Stoel 27
  01:12:15 - 01:12:20 - Stoel 14
  01:12:20 - 01:12:20 - Stoel 23
  01:12:20 - 01:12:23 - Stoel 27
  01:12:23 - 01:12:46 - Stoel 23
  01:12:46 - 01:12:47 - Stoel 27
  01:12:47 - 01:12:49 - Stoel 14
  01:12:49 - 01:14:03 - Stoel 27
  01:14:03 - 01:14:39 - Stoel 14
 7. 6

  Agendering informatiecarrousel
  Dit onderwerp is niet geagendeerd door de raad, maar staat onder de ‘overige stukken’ op de agenda, zodat inwoners erover kunnen inspreken. Wanneer zich geen insprekers hebben gemeld, wordt dit onderwerp niet behandeld.


  Over het raadsvoorstel
  Om een openbaar bestuur zoals de gemeente doelmatig, efficiënt en snel te laten werken is het algemeen gebruikelijk om te werken met een systeem van mandaat en delegatie. Dit betekent dat bevoegdheden van bestuursorganen zijn opgedragen of overgedragen aan ondergeschikten. Er zijn sinds het laatste mandaatbesluit van 2020 een paar (wettelijke) ontwikkelingen geweest en daarom moeten de mandaten aangepast worden. Het college stelt de raad voor het Mandaatbesluit 2020 gemeenteraad met toelichting in te trekken en het Mandaatbesluit 2024 gemeenteraad met toelichting op 23 november 2023 vast te stellen.


  Behandeling informatiecarrousel 16 november 2023
  Er hebben zich geen insprekers gemeld, dit onderwerp is niet behandeld.


  Vervolg
  Dit onderwerp staat 23 november 2023 meningvormend/besluitvormend op de agenda van de raadsvergadering.

 8. 7

  Agendering informatiecarrousel
  Dit onderwerp is niet geagendeerd door de raad, maar staat onder de ‘overige stukken’ op de agenda, zodat inwoners erover kunnen inspreken. Wanneer zich geen insprekers hebben gemeld, wordt dit onderwerp niet behandeld.


  Over het raadsvoorstel
  De Verordening Uitvoering en Handhaving Achtkarspelen 2023 regelt de kwaliteit van vergunningverlening, toezicht en handhaving van het omgevingsrecht. Het omgevingsrecht omvat regels voor de inrichting van onze fysieke leefomgeving. Het gaat daarbij om het gebruik van grond, water, natuur en om het milieu. Het college stelt de raad voor de Verordening Uitvoering en Handhaving Achtkarspelen 2023 op 23 november 2023 vast te stellen.


  Behandeling informatiecarrousel 16 november 2023
  Er hebben zich geen insprekers gemeld, dit onderwerp is niet behandeld.


  Vervolg
  Dit onderwerp staat 23 november 2023 meningvormend/besluitvormend op de agenda van de raadsvergadering.

  00:00:16 - 00:00:38 - Stoel 14
  00:00:39 - 00:00:42 - Stoel 14
  00:00:46 - 00:03:55 - Stoel 14
 9. 8

  Agendering informatiecarrousel
  Dit onderwerp is niet geagendeerd door de raad, maar staat onder de ‘overige stukken’ op de agenda, zodat inwoners erover kunnen inspreken. Wanneer zich geen insprekers hebben gemeld, wordt dit onderwerp niet behandeld.


  Over het raadsvoorstel
  De Maatschappelijke Onderneming Achtkarspelen (MOA) is door de gemeente Achtkarspelen opgericht als sociaal werkbedrijf voor de inwoners van de gemeente. Naast de groenverzorging door MOAi Grien zet de MOA activiteiten op voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De MOA helpt mensen om zelf uit te vinden wat het beste bij hen past en welke toekomstmogelijkheden er voor hen zijn. Het bestuur van de MOA heeft de concept jaarstukken 2022 en de concept begroting 2024 voorlopig vastgesteld en legt deze nu ter goedkeuring aan de raad voor. Het college stelt de raad voor op 23 november 2023 de concept jaarstukken 2022 en concept begroting 2024 van Stichting MOA goed te keuren en de gemeentebegroting te wijzigen om het positieve resultaat over 2022 te verrekenen met de gemeente en deze incidentele meevaller ten gunste te laten komen van het begrotingssaldo 2023.


  Behandeling informatiecarrousel 16 november 2023
  Er hebben zich geen insprekers gemeld, dit onderwerp is niet behandeld.


  Vervolg
  Dit onderwerp staat 23 november 2023 meningvormend/besluitvormend op de agenda van de raadsvergadering.

 10. 9

  Agendering informatiecarrousel
  Dit onderwerp is niet geagendeerd door de raad, maar staat onder de ‘overige stukken’ op de agenda, zodat inwoners erover kunnen inspreken. Wanneer zich geen insprekers hebben gemeld, wordt dit onderwerp niet behandeld.


  Over het raadsvoorstel
  De gemeente Achtkarspelen wil de woonwijk Nije Jirden te Surhuisterveen in oostelijke richting uitbreiden. Om de regie op de woningbouwontwikkeling te houden en om eventuele prijsopdrijving of speculatie met grond tegen te gaan stelt het college de raad voor om op een aantal percelen het gemeentelijk voorkeursrecht te vestigen. Hiermee wil de gemeente voorkomen dat de gronden worden verkocht aan anderen dan de gemeente. Het verplicht de betrokken grondeigenaren niet om de grond te verkopen, het gemeentelijk voorkeursrecht treedt alleen in werking zodra een eigenaar vrijwillig van plan is zijn grond te verkopen. Het college heeft op 19 september 2023 een voorkeursrecht op basis van de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) gevestigd op de percelen. De gemeenteraad moet het voorkeursrecht binnen drie maanden vaststellen omdat het anders volgens de wet vervalt. Het college stelt de raad voor op 23 november 2023:

  1. Kennis te nemen van het besluit van het college van burgemeester en wethouders van 19 september 2023 tot het voorlopig aanwijzen van percelen waarop de Wet voorkeursrecht gemeenten ('Wvg') van toepassing is.
  2. Aan te wijzen op basis van artikel 5 Wvg als gronden waarop de artikelen 10 tot en met 15, 24 en 26 van de Wvg van toepassing zijn, de percelen aangegeven op de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte kadastrale tekening met nummer TK-30478399-02 en op de perceelslijst met kenmerk PL-30478399-02 waarop zijn vermeld de in de aanwijzing opgenomen percelen, hun grootte, de omschrijving van de functie van het perceel, alsmede de namen van de eigenaren en (indien van toepassing) van de rechthebbenden op de daarop rustende beperkte rechten, één en ander naar de stand van de openbare registers van het Kadaster per 31 oktober 2023.
  3. Vast te stellen dat de percelen niet bij een eerdere aanwijzing ingevolge de Wvg betrokken zijn geweest.
  4. Vast te stellen dat het onderhavige besluit van rechtswege vervalt drie jaar na dagtekening van dit besluit, tenzij voor dit tijdstip een structuurvisie/omgevingsvisie of bestemmingsplan/omgevingsplan is vastgesteld, waarin aan de gronden binnen het bij dit aanwijzingsbesluit behorende vestigingsgebied van het bestaande gebruik afwijkende niet-agrarische bestemmingen of functies zijn toegedacht of toegekend.
  5. Te concluderen dat het de intentie van de gemeente is om als eerstvolgende planologische grondslag over te gaan tot het vaststellen van een omgevingsplan als bedoeld in de Omgevingswet.
  6. Dit besluit zo spoedig mogelijk te publiceren in het Gemeenteblad opdat het rechtsgevolg als bedoeld in artikel 7, eerste lid Wvg ontstaat en tevens de kennisgevingsbrieven volgens bijgevoegde kennisgevingsbrief inclusief bijlagen, te (laten) verzenden opdat voldaan wordt aan artikel 7 lid 2 Wvg.
  7. Op het ontwerpraadsbesluit zijn geen zienswijzen ingediend. Er bestaat geen aanleiding om het ontwerpraadsbesluit aan te passen naar aanleiding van de ingediende zienswijzen.
  8. Een krediet van € 20.000 vast te stellen voor de kosten van de uitvoering van de Wvg en de voorbereiding van de noodzakelijke herziening van het bestemmingsplan voor de betrokken locaties.
   Behandeling informatiecarrousel 16 november 2023
   Er hebben zich geen insprekers gemeld, dit onderwerp is niet behandeld.

  Vervolg
  Dit onderwerp staat 23 november 2023 meningvormend/besluitvormend op de agenda van de raadsvergadering.

 11. 10

  Agendering informatiecarrousel
  Dit onderwerp is niet geagendeerd door de raad, maar staat onder de ‘overige stukken’ op de agenda, zodat inwoners erover kunnen inspreken. Wanneer zich geen insprekers hebben gemeld, wordt dit onderwerp niet behandeld.


  Over het raadsvoorstel
  Er is een verzoek ingediend voor de bouw van een loods aan de Molenweg 12 in Surhuisterveen. De loods zal worden gebruikt voor opslag en als praktijk voor kindercoaching. Omdat de huidige woning op het perceel nog voorziet in een woonbestemming, wordt de woning voorzien van een passende bedrijfsbestemming. Het college stelt de raad voor om op 23 november 2023 de versnelde procedure van toepassing te verklaren door alvast te besluiten het ontwerpbestemmingsplan gedurende een termijn van 6 weken ter inzage te leggen voor zienswijzen, geen planMer uit te voeren en geen exploitatieplan vast te stellen.


  Behandeling informatiecarrousel 16 november 2023
  Er hebben zich geen insprekers gemeld, dit onderwerp is niet behandeld.


  Vervolg
  Dit onderwerp staat 23 november 2023 meningvormend/besluitvormend op de agenda van de raadsvergadering.

 12. 11

  Agendering informatiecarrousel
  Dit onderwerp is niet geagendeerd door de raad, maar staat onder de ‘overige stukken’ op de agenda, zodat inwoners erover kunnen inspreken. Wanneer zich geen insprekers hebben gemeld, wordt dit onderwerp niet behandeld.


  Over het raadsvoorstel
  De gemeentelijke adviescommissie ruimtelijke kwaliteit is de commissie die adviezen geeft op basis van onze richtlijnen voor ‘het uiterlijk van bouwwerken’ (voormalig welstandsnota). Per 1 januari 2024 treedt de Omgevingswet in werking. Deze wet bundelt een groot aantal wetten en regels voor onze leefomgeving. Het aanwijzen/instellen van een gemeentelijke adviescommissie is een actie die per 1 januari 2024 uitgevoerd moet zijn. Het college stelt de raad voor op 23 november 2023 hûs en hiem aan te wijzen als gemeentelijke adviescommissie ruimtelijke kwaliteit en de aanwijzing te bekrachtigen door vaststelling van de ‘Verordening op de gemeentelijke adviescommissie ruimtelijke kwaliteit Achtkarspelen’.


  Behandeling informatiecarrousel 16 november 2023
  Er hebben zich geen insprekers gemeld, dit onderwerp is niet behandeld.


  Vervolg
  Dit onderwerp staat 23 november 2023 meningvormend/besluitvormend op de agenda van de raadsvergadering.

 13. 12

  De voorzitter sluit de vergadering om 20.50 uur en dankt de aanwezigen voor hun inbreng.

  01:14:25 - 01:14:39 - Stoel 14