Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Informatiecarrousel

donderdag 19 januari 2023

19:30 - 20:00
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
J.W.F. Graansma
Toelichting

De raadsleden stellen zelf de agenda van de informatiecarrousel samen, maar ook het college kan onderwerpen waarover men informatie wil geven op de agenda plaatsen. Aan de hand van de agenda van de eerstvolgende raadsvergadering en de Lijst Ingekomen Stukken wordt geïnventariseerd over welke onderwerpen nog nadere informatie gewenst is en dus geagendeerd moeten worden. De onderwerpen van de raadsagenda waar geen vragen over zijn, worden wel geagendeerd voor de informatiecarrousel, onder het kopje ‘Overige stukken’. Op deze manier kan er burgerinspraak plaatsvinden. In deze informatiecarrousel komen de onderwerpen van de raadsvergadering van 26 januari aan de orde.


Het is mogelijk om in te spreken over onderwerpen die op de agenda van de informatiecarrousel staan. De inspraak vindt plaats voorafgaand aan de behandeling van het agendapunt. De geldende regels voor inspraak kunt u vinden op deze website bij de vraagbaak.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 0

  00:00:09 - 00:00:25 - Stoel 12
  00:25:17 - 00:25:18 - Stoel 12
  00:25:33 - 00:26:38 - Stoel 12
  00:26:39 - 00:27:58 - Stoel 12
 2. 1

  Agendering informatiecarrousel
  De CU-fractie heeft dit onderwerp geagendeerd in verband met nadere vragen. Ook de FVD-fractie heeft vragen ingediend.


  Over het raadsvoorstel
  Veiligheidsregio Fryslân is een wettelijk verplichte gemeenschappelijke regeling van alle Friese gemeenten, om taken op het gebied van de brandweerzorg en de publieke gezondheidszorg provinciaal uit te voeren.
  In de Kaderbrief 2024-2027 geeft Veiligheidsregio Fryslân aan welke ontwikkelingen financieel van invloed zijn de komende jaren en iedere deelnemende gemeenteraad kan hier een zienswijze (reactie) op geven.


  Behandeling informatiecarrousel 19 januari 2023
  Mevrouw Wijbenga (beleidsmedewerker integrale veiligheid) beantwoordt de vragen over dit onderwerp.


  Vervolg
  Dit onderwerp staat meningvormend/besluitvormend op de agenda van de raadsvergadering van 26 januari 2023.

  00:27:17 - 00:27:58 - Stoel 12
  00:28:24 - 00:29:02 - Stoel 13
  00:29:02 - 00:31:42 - Stoel 11
  00:31:42 - 00:31:44 - Stoel 18
  00:31:44 - 00:31:55 - Stoel 12
  00:31:55 - 00:32:44 - Stoel 18
  00:32:44 - 00:32:48 - Stoel 11
  00:32:48 - 00:32:53 - Stoel 12
  00:32:53 - 00:34:21 - Stoel 23
  00:34:21 - 00:34:23 - Stoel 11
  00:34:23 - 00:34:37 - Stoel 12
  00:34:37 - 00:36:28 - Stoel 11
  00:36:28 - 00:37:34 - Stoel 12
 3. 2

  Agendering informatiecarrousel
  De FNP-fractie heeft dit onderwerp geagendeerd. Er is gevraagd om een verduidelijkende presentatie.


  Over het raadsvoorstel
  Van het Rijk moeten gemeenten een Regiovisie ontwikkelen voor Jeugdhulp. Voor sommige vormen van zorg moeten gemeenten samenwerken. Met de regiovisie versterken gemeenten in Nederland de regionale samenwerking en het opdrachtgeverschap.


  Behandeling informatiecarrousel 19 januari 2023
  Mevrouw Brouwer (beleidsmedewerker jeugd) geeft een presentatie over dit onderwerp.


  Vervolg
  Dit onderwerp staat meningvormend/besluitvormend op de agenda van de raadsvergadering van 26 januari 2023.

  00:37:01 - 00:37:34 - Stoel 12
  00:37:34 - 00:43:04 - Stoel 11
  00:43:04 - 00:43:19 - Stoel 12
  00:43:19 - 00:46:04 - Stoel 11
  00:46:04 - 00:46:41 - Stoel 12
  00:46:41 - 00:47:09 - Stoel 3
  00:47:09 - 00:47:34 - Stoel 11
  00:47:34 - 00:50:29 - Stoel 3
  00:50:29 - 00:50:34 - Stoel 12
  00:50:34 - 00:51:20 - Stoel 24
  00:51:20 - 00:52:05 - Stoel 11
  00:52:05 - 00:52:09 - Stoel 12
  00:52:09 - 00:52:53 - Stoel 23
  00:52:53 - 00:53:05 - Stoel 11
  00:53:05 - 00:53:18 - Stoel 23
  00:53:18 - 00:53:20 - Stoel 11
  00:53:20 - 00:54:06 - Stoel 12
 4. 3

  Agendering informatiecarrousel
  Er is mogelijkheid voor inspraak. Wanneer zich geen insprekers hebben gemeld bij dit onderwerp, dan wordt het niet behandeld. Het onderwerp komt dan alleen aan de orde in de raadsvergadering van 26 januari 2023.


  Over het raadsvoorstel
  De gemeenteraad van Achtkarspelen heeft op 14 april 2021 unaniem een motie aangenomen waarin het college wordt opgedragen om een ‘second opinion’ te vormen over het haalbaarheidsonderzoek Multy Funksjonele Akkomodaasje (MFA) Twijzelerheide. Hiermee vraagt de raad om onderzoek te doen naar de mogelijkheden van een MFA en daarbij meerdere varianten te onderzoeken. Het onderzoek is afgerond en het college doet de raad een voorstel hoe verder te gaan.


  Behandeling raadsvergadering 15 december 2022
  De raad heeft het onderwerp meningvormend behandeld. Als gevolg van de aangenomen motie 'Petear beswiermakkers MFA Twizelerheide' is beroep gedaan op het Herenakkoord en is de besluitvorming over het raadsvoorstel doorgeschoven naar de raadsvergadering van 26 januari 2023.


  Behandeling informatiecarrousel 19 januari 2023
  Er hebben zich geen insprekers gemeld, dit onderwerp is niet behandeld.


  Vervolg
  Dit onderwerp staat meningvormend/besluitvormend op de agenda van de raadsvergadering van 26 januari 2023.

  00:53:50 - 00:54:06 - Stoel 12
 5. 4

  De voorzitter sluit de vergadering om 20.00 uur en dankt de aanwezigen voor hun inbreng.

  00:53:52 - 00:54:06 - Stoel 12