Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Informatiecarrousel

donderdag 15 juni 2023

19:30 - 22:00
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
J.W.F. Graansma
Toelichting

De raadsleden stellen zelf de agenda van de informatiecarrousel samen, maar ook het college kan onderwerpen waarover men informatie wil geven op de agenda plaatsen. Aan de hand van de agenda van de eerstvolgende raadsvergadering en de Lijst Ingekomen Stukken wordt geïnventariseerd over welke onderwerpen nog nadere informatie gewenst is en dus geagendeerd moeten worden. De onderwerpen van de raadsagenda waar geen vragen over zijn, worden wel geagendeerd voor de informatiecarrousel, onder het kopje ‘Overige stukken’. Op deze manier kan er burgerinspraak plaatsvinden. In deze informatiecarrousel komen de onderwerpen van de raadsvergadering van 22 juni aan de orde.


Het is mogelijk om in te spreken over onderwerpen die op de agenda van de informatiecarrousel staan. De inspraak vindt plaats voorafgaand aan de behandeling van het agendapunt. De geldende regels voor inspraak kunt u vinden op deze website bij de vraagbaak.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 0

  De voorzitter opent de vergadering om 19.30 uur en heet iedereen van harte welkom.

  00:00:03 - 00:00:43 - Stoel 14
  00:05:38 - 00:06:15 - Stoel 14
  00:25:22 - 00:26:55 - Stoel 14
  00:27:15 - 00:28:24 - Stoel 14
 2. 1

  Agendering informatiecarrousel
  Op 25 mei 2023 heeft het presidium dit onderwerp geagendeerd voor de informatiecarrousel van 15 juni 2023.


  Over het onderwerp
  De gemeente is een traject gestart om te komen tot een nieuw mobiliteitsplan. Het huidige gemeentelijk verkeer- en vervoerplan (GVVP) is niet meer actueel. Het nieuwe mobiliteitsplan moet inzicht geven in de richting waar de gemeente de komende 10 jaar in wil ontwikkelen op het gebied van verkeer en vervoer. Daarbij is een goede balans tussen bereikbaarheid, leefbaarheid en verkeersveiligheid belangrijk. Niet alleen inwoners en dorpsbelangen worden betrokken, ook zijn er sessies georganiseerd met o.a. de provincie Fryslân, buurgemeenten, LTO/Cumela en de Fietsersbond.
  Alle informatie wordt verzameld en uitgewerkt tot een concept mobiliteitsplan. Hierop kan gereageerd worden en begin 2024 besluit de raad over het plan.
  In de informatiecarrousel wordt een presentatie gegeven over het proces, de voorlopig opgehaalde informatie en er worden stellingen voorgelegd.


  Behandeling informatiecarrousel 15 juni 2023
  De heer Koopmans van verkeerskundig adviesbureau Goudappel geeft een presentatie. De heer Kingma van hetzelfde bureau peilt de mening van de aanwezigen via de Mentimeter.

  00:27:44 - 00:28:24 - Stoel 14
  00:28:24 - 00:34:09 - Stoel 27
  00:34:09 - 00:34:16 - Stoel 14
  00:34:16 - 00:34:22 - Stoel 16
  00:34:22 - 00:37:12 - Stoel 27
  00:37:12 - 00:37:13 - Stoel 14
  00:37:13 - 00:44:26 - Stoel 27
  00:44:26 - 00:44:37 - Stoel 14
  00:44:37 - 00:50:06 - Stoel 27
  00:50:06 - 00:50:12 - Stoel 14
  00:50:12 - 00:51:11 - Stoel 1
  00:51:11 - 00:51:52 - Stoel 27
  00:51:52 - 00:51:58 - Stoel 14
  00:51:58 - 00:51:59 - Stoel 27
  00:51:59 - 00:52:06 - Stoel 16
  00:52:06 - 00:52:14 - Stoel 27
  00:52:14 - 00:52:21 - Stoel 23
  00:52:21 - 00:52:24 - Stoel 27
  00:52:24 - 00:53:03 - Stoel 23
  00:53:03 - 00:53:29 - Stoel 27
  00:53:29 - 00:53:48 - Stoel 23
  00:53:48 - 00:54:15 - Stoel 27
  00:54:15 - 00:54:17 - Stoel 14
  00:54:17 - 00:54:17 - Stoel 27
  00:54:17 - 00:56:40 - Stoel 19
  00:56:40 - 00:56:41 - Stoel 27
  00:56:41 - 00:57:06 - Stoel 14
  00:57:06 - 00:57:24 - Stoel 15
  00:57:24 - 00:58:12 - Stoel 27
  00:58:12 - 00:58:20 - Stoel 15
  00:58:20 - 00:58:24 - Stoel 27
  00:58:24 - 00:58:34 - Stoel 15
  00:58:34 - 00:58:37 - Stoel 27
  00:58:37 - 00:58:40 - Stoel 14
  00:58:40 - 00:58:40 - Stoel 27
  00:58:40 - 00:59:15 - Stoel 2
  00:59:15 - 00:59:39 - Stoel 27
  00:59:39 - 00:59:47 - Stoel 2
  00:59:47 - 00:59:50 - Stoel 27
  00:59:50 - 00:59:54 - Stoel 14
  00:59:54 - 01:00:10 - Stoel 25
  01:00:10 - 01:00:40 - Stoel 27
  01:00:40 - 01:00:47 - Stoel 14
  01:00:47 - 01:00:49 - Stoel 27
  01:00:49 - 01:01:08 - Stoel 7
  01:01:08 - 01:01:46 - Stoel 27
  01:01:46 - 01:01:50 - Stoel 14
  01:01:50 - 01:02:09 - Stoel 7
  01:02:09 - 01:02:42 - Stoel 27
  01:02:42 - 01:02:46 - Stoel 14
  01:02:46 - 01:02:46 - Stoel 27
  01:02:46 - 01:03:25 - Stoel 4
  01:03:25 - 01:03:39 - Stoel 27
  01:03:39 - 01:03:48 - Stoel 14
  01:03:48 - 01:03:48 - Stoel 27
  01:03:48 - 01:04:35 - Stoel 12
  01:04:35 - 01:05:12 - Stoel 27
  01:05:12 - 01:05:43 - Stoel 14
  01:05:43 - 01:05:46 - Stoel 27
  01:05:46 - 01:06:31 - Stoel 14
 3. 2

  Agendering informatiecarrousel
  Op 17 mei 2023 is het jaarverslag RMC startwijzer 2021-2022 op de Lijst Ingekomen Stukken (LIS) geplaatst (stuknr. 23-82). De GBA-fractie heeft het jaarverslag geagendeerd voor de informatiecarrousel van 15 juni 2023, met het verzoek om een presentatie.


  Over het raadsvoorstel
  Gemeenten hebben de opdracht om in regio’s samen te werken om voortijdig schoolverlaten te voorkomen. In bijgaand jaarverslag 2021-2022 zijn de belangrijkste gegevens over deze periode met betrekking tot verzuim en voortijdig schoolverlaten uit de verschillende gemeenten opgenomen. De colleges van Burgemeester en Wethouders informeren de raad jaarlijks hierover.


  Behandeling informatiecarrousel 15 juni 2023
  Mevrouw Hooghiemstra en de heer Inberg van RMC/startWijzer verzorgen de presentatie en beantwoorden de vragen.

  01:05:54 - 01:06:31 - Stoel 14
  01:06:31 - 01:07:12 - Stoel 27
  01:07:12 - 01:07:23 - Stoel 14
  01:07:23 - 01:10:15 - Stoel 27
  01:10:15 - 01:10:17 - Stoel 14
  01:10:17 - 01:10:17 - Stoel 27
  01:10:17 - 01:10:27 - Stoel 15
  01:10:27 - 01:10:47 - Stoel 27
  01:10:47 - 01:11:05 - Stoel 23
  01:11:05 - 01:11:56 - Stoel 27
  01:11:56 - 01:11:58 - Stoel 14
  01:11:58 - 01:12:11 - Stoel 23
  01:12:11 - 01:12:26 - Stoel 27
  01:12:26 - 01:12:28 - Stoel 14
  01:12:28 - 01:12:29 - Stoel 27
  01:12:29 - 01:12:50 - Stoel 2
  01:12:50 - 01:13:13 - Stoel 27
  01:13:13 - 01:13:24 - Stoel 2
  01:13:24 - 01:15:31 - Stoel 27
  01:15:31 - 01:15:40 - Stoel 11
  01:15:40 - 01:16:07 - Stoel 27
  01:16:07 - 01:16:13 - Stoel 14
  01:16:13 - 01:16:29 - Stoel 1
  01:16:29 - 01:19:43 - Stoel 27
  01:19:43 - 01:19:46 - Stoel 14
  01:19:46 - 01:19:47 - Stoel 27
  01:19:47 - 01:21:41 - Stoel 19
  01:21:41 - 01:22:04 - Stoel 27
  01:22:04 - 01:22:40 - Stoel 19
  01:22:40 - 01:22:47 - Stoel 27
  01:22:47 - 01:23:03 - Stoel 14
  01:23:03 - 01:24:30 - Stoel 27
  01:24:30 - 01:24:37 - Stoel 14
  01:24:37 - 01:24:37 - Stoel 27
  01:24:37 - 01:25:19 - Stoel 15
  01:25:19 - 01:25:34 - Stoel 27
  01:25:34 - 01:25:35 - Stoel 14
  01:25:35 - 01:25:36 - Stoel 27
  01:25:36 - 01:26:09 - Stoel 26
  01:26:09 - 01:26:18 - Stoel 27
  01:26:18 - 01:26:37 - Stoel 26
  01:26:37 - 01:27:11 - Stoel 27
  01:27:11 - 01:27:12 - Stoel 26
  01:27:12 - 01:27:25 - Stoel 27
  01:27:25 - 01:27:29 - Stoel 14
  01:27:29 - 01:27:34 - Stoel 27
  01:27:34 - 01:28:52 - Stoel 4
  01:28:52 - 01:28:52 - Stoel 27
  01:28:52 - 01:28:57 - Stoel 14
  01:28:57 - 01:31:02 - Stoel 27
  01:31:02 - 01:31:04 - Stoel 14
  01:31:04 - 01:31:04 - Stoel 27
  01:31:04 - 01:32:00 - Stoel 19
  01:32:00 - 01:32:18 - Stoel 27
  01:32:18 - 01:32:38 - Stoel 19
  01:32:38 - 01:32:43 - Stoel 27
  01:32:43 - 01:32:45 - Stoel 14
  01:32:45 - 01:32:45 - Stoel 27
  01:32:45 - 01:33:27 - Stoel 15
  01:33:27 - 01:33:34 - Stoel 27
  01:33:34 - 01:33:36 - Stoel 14
  01:33:36 - 01:34:04 - Stoel 1
  01:34:04 - 01:34:31 - Stoel 27
  01:34:31 - 01:35:01 - Stoel 1
  01:35:01 - 01:35:03 - Stoel 27
  01:35:03 - 01:35:40 - Stoel 14
  01:35:42 - 01:35:51 - Stoel 27
  01:35:51 - 01:35:58 - Stoel 14
  01:35:58 - 01:36:06 - Stoel 2
  01:36:06 - 01:36:48 - Stoel 27
  01:36:48 - 01:37:03 - Stoel 2
  01:37:03 - 01:37:35 - Stoel 27
  01:37:35 - 01:37:38 - Stoel 2
  01:37:38 - 01:37:39 - Stoel 27
  01:37:39 - 01:38:36 - Stoel 14
 4. 3

  Agendering informatiecarrousel
  Op 17 mei 2023 is dit onderwerp aan de orde geweest in de controlecommissie en daar is besloten om het te agenderen voor deze informatiecarrousel. Er wordt een presentatie gegeven.


  Over het raadsvoorstel
  Dit beleidskader helpt de organisatie om beter te sturen en grip te krijgen op risico’s. Risico’s die optreden komen op meerdere thema’s voor. Niet alleen financieel, maar ook bijvoorbeeld op het gebied van informatiebeveiliging, juridische zaken, rechtmatigheid, personeel etc. Daarnaast worden afspraken gemaakt over de manier waarop de organisatie haar risico’s in beeld brengt, benoemt en de raad hierover informeert.
  Het college stelt de raad voor het beleidskader Risicomanagement vast te stellen, akkoord te gaan met een structurele begrotingswijziging van €13.000 per jaar en aanvullend voor implementatie en opzetten voor 2023, 2024 en 2025 incidenteel €13.000 per jaar en kennis te nemen van het door het college vastgesteld beleid op Fraude, Misbruik en Oneigenlijk gebruik.


  Behandeling informatiecarrousel 15 juni 2023
  De heer Postma (senior financieel adviseur) geeft een presentatie en beantwoordt de vragen.


  Vervolg
  Dit onderwerp staat 22 juni 2023 meningvormend/besluitvormend op de agenda van de raadsvergadering.

  01:37:50 - 01:38:36 - Stoel 14
  01:38:40 - 01:47:14 - Stoel 27
  01:47:14 - 01:47:35 - Stoel 3
  01:47:35 - 01:52:19 - Stoel 27
  01:52:19 - 01:52:23 - Stoel 14
  01:52:23 - 01:53:04 - Stoel 1
  01:53:04 - 01:53:32 - Stoel 27
  01:53:32 - 01:53:46 - Stoel 1
  01:53:46 - 01:54:23 - Stoel 27
  01:54:23 - 01:54:39 - Stoel 6
  01:54:39 - 01:55:33 - Stoel 27
  01:55:33 - 01:55:47 - Stoel 6
  01:55:47 - 01:55:48 - Stoel 27
  01:55:48 - 01:57:06 - Stoel 14
 5. 4

  Agendering informatiecarrousel
  Op 17 mei 2023 is dit onderwerp aan de orde geweest in de controlecommissie en daar is besloten om het te agenderen voor deze informatiecarrousel. Er wordt een presentatie gegeven.


  Over het raadsvoorstel
  Een verbonden partij is een rechtspersoon waarin een gemeente een bestuurlijk én een financieel belang heeft. Deze rechtspersonen kunnen verschillende juridische vormen hebben, bijvoorbeeld een gemeenschappelijke regeling, vennootschap of stichting. De nota verbonden partijen legt vast hoe de gemeente om wil gaan met verbonden partijen. Hoe raden geïnformeerd worden en welke kaders de gemeente hanteert tijdens bijvoorbeeld het oprichten en het uitvoeren van verbonden partijen.
  Het college stelt de raad voor de nota verbonden partijen 2023-2026 vast te stellen.


  Behandeling informatiecarrousel 15 juni 2023
  Mevrouw Tamminga (controller) geeft een presentatie en beantwoordt de vragen.


  Vervolg
  Dit onderwerp staat 22 juni 2023 meningvormend/besluitvormend op de agenda van de raadsvergadering.

  01:56:46 - 01:57:06 - Stoel 14
  01:57:06 - 02:08:37 - Stoel 27
  02:08:37 - 02:08:39 - Stoel 14
  02:08:39 - 02:08:39 - Stoel 27
  02:08:39 - 02:08:56 - Stoel 19
  02:08:56 - 02:09:50 - Stoel 27
  02:09:50 - 02:09:57 - Stoel 3
  02:09:57 - 02:10:27 - Stoel 19
  02:10:27 - 02:11:28 - Stoel 27
  02:11:28 - 02:11:32 - Stoel 14
  02:11:32 - 02:11:33 - Stoel 27
  02:11:33 - 02:12:01 - Stoel 14
  02:12:01 - 02:12:03 - Stoel 27
  02:12:03 - 02:12:34 - Stoel 3
  02:12:34 - 02:13:17 - Stoel 27
  02:13:17 - 02:15:18 - Stoel 14
 6. 5

  Agendering informatiecarrousel
  Dit onderwerp is geagendeerd op verzoek van de CDA-fractie in verband met nadere vragen.


  Over het raadsvoorstel
  Hûs en hiem is een Gemeenschappelijke Regeling (GR), een samenwerkingsverband van Friese gemeenten. De adviseurs van hûs en hiem geven op verzoek van gemeenten onafhankelijk en deskundig advies over ruimtelijke kwaliteit, welstand en monumentenbeleid. De begroting 2024 van hûs en hiem is toegestuurd ter beoordeling door de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten en het jaarverslag 2022 is ter kennisneming aangeboden. De raad kan over de begroting een zienswijze (reactie) indienen. Verder moet de gemeenteraad de leden van de Adviescommissie Ruimtelijke kwaliteit ontslaan en (her)benoemen.
  Het college stelt de raad voor in te stemmen met de begroting 2024 van hûs en hiem en geen zienswijze in te dienen, kennis te nemen van het jaarverslag 2022 van hûs en hiem en de genoemde leden voor de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit te ontslaan dan wel te (her)benoemen.


  Behandeling informatiecarrousel 15 juni 2023
  De heer Disco (stedenbouwkundige) is aanwezig om de vragen te beantwoorden.


  Vervolg
  Dit onderwerp staat 22 juni 2023 meningvormend/besluitvormend op de agenda van de raadsvergadering.

  02:13:32 - 02:15:18 - Stoel 14
  02:15:18 - 02:19:26 - Stoel 27
  02:19:26 - 02:19:27 - Stoel 14
  02:19:27 - 02:19:28 - Stoel 27
  02:19:28 - 02:20:00 - Stoel 2
  02:20:00 - 02:20:21 - Stoel 27
  02:20:21 - 02:21:05 - Stoel 2
  02:21:05 - 02:21:11 - Stoel 27
 7. 6

  Agendering informatiecarrousel
  Dit onderwerp is geagendeerd op verzoek van de FNP-fractie in verband met nadere vragen.


  Over het raadsvoorstel
  Een verklaring van geen bedenkingen is een instemming van een ander bestuursorgaan (de gemeenteraad) dan het bevoegd gezag (het college) voor het verlenen van de omgevingsvergunning. De raad wordt gevraagd een (ontwerp)-‘verklaring van geen bedenkingen’ af te geven die voor meerdere aanvragen om een omgevingsvergunning, die voor de gezondheid en het welzijn van de dieren zijn ingediend, kan worden gebruikt. De ingediende (en toekomstige) aanvragen zijn gericht op het vergroten van de bedrijfsgebouwen met een overdekte uitloop voor kippen. Wanneer de raad in meerderheid positief is over het bevorderen van de gezondheid en het welzijn van dieren, geeft hij een ‘verklaring van geen bedenkingen (vvgb)’ af, zodat het college van burgemeester en wethouders de omgevingsvergunning voor iedere afzonderlijke aanvraag kan verlenen. Op deze manier kan de procedure om tot een omgevingsvergunning te komen worden ingekort.
  Het college stelt de raad voor een specifieke ontwerp-verklaring van geen bedenkingen (ontwerp-vvgb) af te geven voor aanvragen omgevingsvergunning voor een uitbreiding van de bedrijfsbebouwing op een niet-grondgebonden agrarisch bedrijf om te kunnen voldoen aan het 1 ster Beter Leven keurmerk en een besluit te nemen over hoe de gemeente(raad) omgaat met zienswijzen.


  Behandeling informatiecarrousel 15 juni 2023
  De heer Faber (projectleider/beleidsmedewerker RO) is aanwezig om de vragen te beantwoorden.


  Vervolg
  Dit onderwerp staat 22 juni 2023 meningvormend/besluitvormend op de agenda van de raadsvergadering.

 8. 7

  Agendering informatiecarrousel
  Dit onderwerp is niet geagendeerd door de raad, maar staat onder de ‘overige stukken’ op de agenda, zodat inwoners erover kunnen inspreken. Wanneer zich geen insprekers hebben gemeld, wordt dit onderwerp niet behandeld.


  Over het raadsvoorstel
  Op 3 november 2022 heeft de gemeenteraad de begroting voor 2023 vastgesteld. Gedurende het jaar zijn er gebeurtenissen die invloed hebben op de begroting. In dit raadsvoorstel neemt het college de raad mee in een aantal ontwikkelingen, zodat de raad de begroting kan wijzigen.
  Het college stelt de raad voor akkoord te gaan met het wijzigingen van de begroting 2023 en geen zienswijze in te dienen, kennis te nemen van het effect op de bijdrage aan de werkmaatschappij 8KTD voor de wijzigingen waarop dit van toepassing is en kennis te nemen van de beschreven ontwikkelingen.


  Behandeling informatiecarrousel 15 juni 2023
  Er hebben zich geen insprekers gemeld, dit onderwerp is niet behandeld.


  Vervolg
  Dit onderwerp staat 22 juni 2023 meningvormend/besluitvormend op de agenda van de raadsvergadering.

 9. 8

  Agendering informatiecarrousel
  Dit onderwerp is niet geagendeerd door de raad, maar staat onder de ‘overige stukken’ op de agenda, zodat inwoners erover kunnen inspreken. Wanneer zich geen insprekers hebben gemeld, wordt dit onderwerp niet behandeld.


  Over het raadsvoorstel
  De Meerjarenprognose Grondexploitaties (MPG) van de gemeente Achtkarspelen geeft inzicht in de uitvoering van het grondbeleid. Het doel van de MPG is het verkrijgen van inzicht in de actuele financiële stand van zaken van de afzonderlijke grondexploitatiecomplexen en van de grondexploitatiecomplexen in totaliteit. Daarnaast worden de mogelijke aanwezige financiële risico’s binnen de afzonderlijke projecten in beeld gebracht.
  Het college stelt de raad voor De Meerjarenprognose Grondexploitaties 2023 vast te stellen.


  Behandeling informatiecarrousel 15 juni 2023
  Er hebben zich geen insprekers gemeld, dit onderwerp is niet behandeld.


  Vervolg
  Dit onderwerp staat 22 juni 2023 meningvormend/besluitvormend op de agenda van de raadsvergadering.

 10. 9

  Agendering informatiecarrousel
  Dit onderwerp is niet geagendeerd door de raad, maar staat onder de ‘overige stukken’ op de agenda, zodat inwoners erover kunnen inspreken. Wanneer zich geen insprekers hebben gemeld, wordt dit onderwerp niet behandeld.


  Over het raadsvoorstel
  De jaarstukken en vooral het jaarverslag zijn een weergave van het gevoerde bestuur door het college in 2022. Door middel van de jaarstukken legt het college van burgemeester en wethouders verantwoording af aan de raad.


  Behandeling informatiecarrousel 15 juni 2023
  Er hebben zich geen insprekers gemeld, dit onderwerp is niet behandeld.


  Vervolg
  Dit onderwerp staat 22 juni 2023 meningvormend/besluitvormend op de agenda van de raadsvergadering.

 11. 10

  Agendering informatiecarrousel
  Dit onderwerp is niet geagendeerd door de raad, maar staat onder de ‘overige stukken’ op de agenda, zodat inwoners erover kunnen inspreken. Wanneer zich geen insprekers hebben gemeld, wordt dit onderwerp niet behandeld.


  Over het raadsvoorstel
  De beide colleges van Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel geven aan dat de doorontwikkeling van deze vorm van samenwerking geen duurzaam en goed werkbaar toekomstperspectief biedt. Ze vragen de raden om zich uit te spreken over de vragen:

  • Deelt u de constatering van de colleges dat gelet op de huidige omstandigheden het verder doorontwikkelen van de werkmaatschappij geen duurzaam toekomstperspectief is?

  • Kunt u zich uitspreken over de stip aan de horizon zoals beschreven in Evaluatie Berenschot?


  De eerste vraag is op 13 april 2023 al bevestigend beantwoord, op donderdag 22 juni 2023 komt de tweede vraag aan de orde.


  Behandeling informatiecarrousel 15 juni 2023
  Er hebben zich geen insprekers gemeld, dit onderwerp is niet behandeld.


  Vervolg
  Dit onderwerp staat 22 juni 2023 meningvormend op de agenda van de raadsvergadering.

 12. 11

  De voorzitter sluit de vergadering om 21.50 uur en dankt de aanwezigen voor hun inbreng.