Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Begrotingsmarkt

donderdag 24 oktober 2024

17:00 - 19:00
Locatie

Raadzaal

Toelichting

De begroting is het huishoudboekje van de gemeente. Daarin staan de activiteiten en plannen die de gemeente wil gaan ondernemen in een jaar en hoeveel geld dat mag gaan kosten (de uitgaven dus).
Ook staat in de begroting hoe de gemeente haar inkomsten verkrijgt.
Ieder jaar, eind oktober/begin november, stelt de raad de begroting vast voor het daaropvolgende jaar.
Op 11 juli jl. heeft de raad via de kadernota (waarin de hoofdlijnen staan van de plannen en de kosten daarvan) aangegeven welke onderwerpen wel of niet moeten worden opgenomen in de begroting.
De begroting maakt de uitgewerkte keuzes uit de kadernota concreet: wat doen we in een jaar en hoe betalen we het?
Dit jaar behandelt de gemeenteraad op 7 november a.s. de begroting 2025.
De begroting bestaat uit negen programma’s, bijvoorbeeld Veiligheid, Economie en Onderwijs. Per programma worden de verwachte (nieuwe) ontwikkelingen vermeld. Ook worden de lasten en baten per programma weergegeven.
Ter voorbereiding op de raadsbehandeling wil de raad hierover graag in gesprek met de ambtenaren die de programma’s hebben geschreven. Hiervoor wordt een begrotingsmarkt gehouden op donderdag 24 oktober van 17.00 - 19.00 uur.