Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Informatiecarrousel

donderdag 9 september 2021

19:30

Locatie
Raadzaal
Voorzitter
O.F. Brouwer
Toelichting

Vanwege het coronavirus vindt de informatiecarrousel plaats zonder publiek en pers. De vergadering is via de livestream te volgen.

De stukken voor deze vergadering zijn vanaf 3 september 2021 hieronder te vinden en te raadplegen.

De raadsleden stellen zelf de agenda van de informatiecarrousel samen. Aan de hand van de agenda van de eerstvolgende raadsvergadering en de Lijst Ingekomen Stukken wordt geïnventariseerd over welke onderwerpen nog nadere informatie gewenst is en dus geagendeerd moeten worden. De onderwerpen van de raadsagenda waar geen vragen over zijn, worden wel geagendeerd voor de informatiecarrousel, onder het kopje ‘Overige stukken’. Op deze manier kan er burgerinspraak plaatsvinden. In de informatiecarrousel van 9 september komen de onderwerpen van de raadsvergadering van 16 september aan de orde.

Het is mogelijk om in te spreken over onderwerpen die op de agenda van de informatiecarrousel staan. De inspraak vindt plaats voorafgaand aan de behandeling van het agendapunt. De geldende regels voor inspraak kunt u vinden op deze website bij de vraagbaak.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

Dhr. Bakker van de initiatiefgroep West geeft een presentatie over hun bouwplannen.

Dit onderwerp is geagendeerd op verzoek van de FNP-fractie in verband met technische vragen.
Er worden meerdere verduidelijkende vragen gesteld die worden beantwoord door dhr. Klont (adviseur ruimte).
Dit onderwerp is meningvormend/besluitvormend geagendeerd voor de raadsvergadering van 16 september 2021.

Het bestuur van stichting ROOBOL vraagt de gemeenteraden van de gemeenten Achtkarspelen, Dantumadiel en Noardeast-Fryslân de gewijzigde statuten goed te keuren.
Aanleiding voor de statutenwijziging is dat artikel 10 lid 3 en 4, multi-interpretabel is. Dit geeft onduidelijkheid bij de betrokken partijen binnen Stichting ROOBOL wat betreft de bindende voordrachten en samenstelling van de geledingen binnen de stichting.
De medezeggenschapsraden bestaan voor een deel uit ouder- en een deel uit een personeelsgeleding. De statuten worden op belangrijke onderdelen als multi-interpretabel en verwarrend ervaren. De betrokken partijen hebben het bestuur om aanpassingen verzocht, ter verheldering. Inhoudelijk worden geen fundamenteel essentiële wijzigingen voorgesteld.
Gelijktijdig zijn enkele tekstuele updates en technische wijzigingen (zoals vernummering) aangebracht in de nieuwe versie.

Er hebben zich geen insprekers gemeld, dit onderwerp wordt niet behandeld.
Dit onderwerp is meningvormend/besluitvormend geagendeerd voor de raadsvergadering van 16 september 2021.

Het bestemmingsplan Fiifhuzen 1 maakt het mogelijk dat de bedrijfsbestemming wordt vervangen door 2 woningen. Het plan Reitsmastrjitte 35-37 geeft een passende bestemming na het beëindigen van de horecabedrijven ter plekke. Daarnaast wordt er hier 1 woning extra toegevoegd.

Er hebben zich geen insprekers gemeld, dit onderwerp wordt niet behandeld.
Dit onderwerp is meningvormend/besluitvormend geagendeerd voor de raadsvergadering van 16 september 2021.

De voorzitter sluit de vergadering om 20.17 uur.