Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Informatiecarrousel

donderdag 7 oktober 2021

19:30

Locatie
Raadzaal
Voorzitter
O.F. Brouwer
Toelichting

De stukken voor deze vergadering zijn vanaf 1 oktober 2021 hieronder te vinden en te raadplegen.

De raadsleden stellen zelf de agenda van de informatiecarrousel samen. Aan de hand van de agenda van de eerstvolgende raadsvergadering en de Lijst Ingekomen Stukken wordt geïnventariseerd over welke onderwerpen nog nadere informatie gewenst is en dus geagendeerd moeten worden. De onderwerpen van de raadsagenda waar geen vragen over zijn, worden wel geagendeerd voor de informatiecarrousel, onder het kopje ‘Overige stukken’. Op deze manier kan er burgerinspraak plaatsvinden. In de informatiecarrousel van 7 oktober komen de onderwerpen van de raadsvergadering van 14 oktober aan de orde.

Het is mogelijk om in te spreken over onderwerpen die op de agenda van de informatiecarrousel staan. De inspraak vindt plaats voorafgaand aan de behandeling van het agendapunt. De geldende regels voor inspraak kunt u vinden op deze website bij de vraagbaak.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

De voorzitter opent de vergadering om 19.31 uur en heet iedereen van harte welkom.

Dit onderwerp is geagendeerd op verzoek van dhr. G. Veenstra namens ’t Fean ’58 en dhr. H. Veenstra namens v.v. Surhuisterveen.
Er worden meerdere verduidelijkende vragen gesteld die worden beantwoord door de heren Veenstra.
In antwoord op de vraag van dhr. Graansma zegt de heer dhr. H. Veenstra toe de raad te informeren over de groei van het aantal jeugdleden. Hij merkt daarbij op dat in het voortraject van de fusie een vooronderzoek is uitgevoerd door dhr. J. van Bruggen. Het rapport daarover is ook bij de gemeente aanwezig. Hierin is de ledenontwikkeling ook verwerkt.

Dit onderwerp is geagendeerd op verzoek van de ambtelijke organisatie.
Dhr. N. Kappenburg (beleidsmedewerker beheer) geeft een presentatie.
Er worden meerdere verduidelijkende vragen gesteld die door dhr. Kappenburg worden beantwoord.

Tijdens de behandeling van dit onderwerp op 16 september heeft de CDA-fractie verzocht om dit onderwerp door te schuiven naar de volgende raadsvergadering en informatiecarrousel. Er is gevraagd om een algemene toelichting van het onderwerp.
Mevr. N. Talstra (beleidsadviseur welzijn) geeft een presentatie.
Er worden meerdere verduidelijkende vragen gesteld die worden beantwoord door mevr. Talstra.
Dit onderwerp is meningvormend geagendeerd voor de raadsvergadering van 14 oktober 2021.

Dit onderwerp is geagendeerd op verzoek van de PvdA- en de CDA-fractie in verband met technische vragen.
Dhr. K. Kuipers (BDO Advisory) is aanwezig voor de beantwoording van de ingediende vragen.
Er worden meerdere verduidelijkende vragen gesteld die worden beantwoord door dhr. Kuipers en mevr. De Vries (beleidsmedewerker wbb, inkomen/handhaving).
Dit onderwerp is meningvormend/besluitvormend geagendeerd voor de raadsvergadering van 14 oktober 2021.

Dit onderwerp is geagendeerd op verzoek van de CDA-fractie. Er is gevraagd om een verduidelijkende presentatie.
Mevr. N. Dölle (programmamanager sociaal domein) geeft een presentatie om de visie toe te lichten.
Er worden meerdere verduidelijkende vragen gesteld die worden beantwoord door mevr. Dölle.
Dit onderwerp is meningvormend/besluitvormend geagendeerd voor de raadsvergadering van 14 oktober 2021.

Er hebben zich geen insprekers gemeld, dit onderwerp wordt niet behandeld.
Dit onderwerp is meningvormend/besluitvormend geagendeerd voor de raadsvergadering van 14 oktober 2021.

De voorzitter sluit de vergadering om 21.28 uur.