Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Moties

Prioritering verbreden/aanpassen (naar beton) van schelpenpaden (aangenomen)

ID
460
Agendapunt
Raadsvergadering 2023 (6.8. Programma 5 - Sport, cultuur en recreatie)
donderdag 13 juli 14:00 tot 23:00
Raadzaal
Programma
Programma 5 - Sport, cultuur en recreatie
Onderwerp
Prioritering verbreden/aanpassen (naar beton) van schelpenpaden (aangenomen)
Portefeuillehouder
  • J.E. Boerema
Status
Aangenomen
Fractie(s)
  • GBA
Raadsleden
  • dhr. J. Hooghiemstra (GBA)
Toelichting
Verzoekt het college: 1. Om met de federatie van Plaatselijk Belangen in overleg te gaan over de wens en noodzaak om bestaande schelpenpaden te verbreden en aan te passen naar betonpaden met als doel te komen tot een prioritering in de uitvoering. 2. De raad in Q4 2023 te informeren over de resultaten van het overleg (inzicht in prioritering en tijdspad van uitvoering). 3. Op basis van prioritering in Q2-2024 voorstel uitvoering en aanvraag financiën. De toelichting op de motie staat vermeld op de motie in de bijlage.
Einddatum
Afgedaan
Niet afgedaan
Stand van zaken
071123: Er is een nieuwe dorpencoördinator, het overleg met de federatie Plaatselijk Belangen wordt nu ingepland. Hiermee verwachten wij dat de terugkoppeling gaat plaatsvinden in Q1 2024 in plaats van Q4 2023. Het voorstel en de aanvraag financiering op basis van de prioritering volgt daarna. (uiterlijk Q3-2024) 100724: het riedsútstel Prioritering verbreden/aanpassen schelpenpaden naar beton is toegevoegd en ook op de LIS geplaatst. Hiermee is deel 1 van de motie afgedaan.
Datum afdoening
Bijlage(s)
Stemming
Voor: CDA, CU, FNP, GBA, GroenLinks, PvdA en PVV (18) Tegen: FVD en raadslid De Vries (2) De motie is aangenomen