Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Moties

Compensatie doelgroep nieuwe regeling Volwassenenfonds

ID

433

Agendapunt
Raadsvergadering 2023 (8. Motie vreemd aan de orde van de dag CU en PvdA - Compensatie doelgroep nieuwe regeling Volwassenenfonds (meningvormend/besluitvormend))
donderdag 26 januari 19:30 tot 23:00
Raadzaal
Programma

Programma 6 - Sociaal domein

Onderwerp

Compensatie doelgroep nieuwe regeling Volwassenenfonds

Portefeuillehouder
  • T.O. Brinkman
Status

Aangenomen

Fractie(s)
  • CDA
  • ChristenUnie
  • PvdA
Raadsleden
  • mevr. D.A. van der Vaart-Kralt (CU)
Toelichting

Verzoekt het college om:
• Te onderzoeken hoeveel mensen in 2022 tussen wal en schip zijn gevallen door het vooraf moeten aanvragen van een vergoeding op basis van de nieuwe regeling Volwassenenfonds Sport en Cultuur.
• Te komen met een voorstel voor compensatie over het jaar 2022.

Toelichting:
Sinds 1 maart 2022 is er een nieuwe regeling van kracht in onze gemeente voor mensen die het financieel niet breed hebben. Deze regeling biedt de mogelijkheid voor een vergoeding voor contributie, lesgeld en/of benodigdheden. Dit is gebeurd om de regeling gelijk te trekken met de regeling voor kinderen. En er wordt de verwachting uitgesproken dat de drempel lager wordt en meer mensen gebruik gaan maken van sport en cultuur wat ook ontmoeting en participatie verhoogt.
Ondanks dat de regeling via verschillende kanalen gecommuniceerd is, blijkt die toch niet duidelijk te zijn voor een groot deel van de doelgroep. Zo is het niet duidelijk dat men nu vooraf de vergoeding moet aanvragen. Declaratie achteraf is niet meer mogelijk en dat was men wel gewend.
Mensen die het hele jaar de bonnetjes hebben gespaard krijgen nul op het rekest en dus geen vergoeding.
Er is geld beschikbaar en doel van de regeling is dat meer mensen gebruik gaan en blijven maken van deze mogelijkheden. Formaliteiten lijken nu belangrijker dan de bedoeling van de regeling. Wij vinden dat deze doelgroep voor het jaar 2022 recht heeft op compensatie.

Einddatum
Afgedaan
Niet afgedaan
Stand van zaken

13-2-2023: Door middel van lijsten met gebruikers van de Topregeling 2021 en het Volwassenenfonds 2022 zal worden beoordeeld of er situaties zijn geweest waarvoor compensatie aangewezen is.

13-3-2023: Afhandeling van deze motie op de voorgestelde wijze levert momenteel vertraging op als gevolg van de bepalingen van de AVG, waardoor het Volwassenenfonds de persoonsgegevens niet aan de gemeente mag overdragen. Naar een andere oplossing wordt gezocht.

Datum afdoening
Bijlage(s)
Stemming
Stemmen