Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Moties

Financiële voordelen door overheveling Omgevingswet-taken naar FUMO (aangenomen)

ID
480
Agendapunt
Raadsvergadering 2023 (7.9. Programma 7 - Volksgezondheid en milieu)
donderdag 2 november 19:30 tot 23:00
Raadzaal
Programma
Programma 7 - Volksgezondheid en milieu
Onderwerp
Financiële voordelen door overheveling Omgevingswet-taken naar FUMO (aangenomen)
Portefeuillehouder
  • L. van der Tuin-Kuipers
Status
Aangenomen
Fractie(s)
  • CDA
  • ChristenUnie
  • FNP
  • GBA
  • GroenLinks
  • PvdA
  • PVV
  • Raadslid De Vries
Raadsleden
  • dhr. R.P. Schootstra (CDA)
Toelichting
Roept het college op: De financiële voordelen die voortkomen uit de overdracht van taken binnen de organisatie naar de FUMO te presenteren omtrent de kadernota in juli 2024. Toelichting: • De FUMO heeft aangegeven via de begrotingswijziging een extra bijdrage van €179.388,- nodig te hebben voor de verschuiving van taken van de Omgevingswet (hierna; OW). • De bovengenoemde effecten worden voornamelijk veroorzaakt door: Overheveling van taken (11,25 extra fte benodigd), impact van de OW op de huidige taken (10,53 fte extra benodigd) en de effecten op de bedrijfsvoering (overige personeelskosten, wagenpark en ICT). • Bij het overhevelen van taken moet er ook een financiële plus zijn, omdat deze taken vervallen bij de gemeente. • Desalniettemin zijn deze financiële baten niet inzichtelijk gemaakt in de begroting, en wordt er geen verdere toelichting gegeven waarom dit niet het geval is. • Wij willen graag vóór eerstvolgende kadernota helderheid hebben over de financiële consequenties en wat dit betekent voor de organisatie.
Einddatum
11-7-2024
Afgedaan
Niet afgedaan
Stand van zaken
230124: dit hoort bij de kaderbrief 2025. 020724: dit komt terug in de begroting 2025.
Datum afdoening
Bijlage(s)
Stemming
De motie is met algemene stemmen (21) aangenomen.