Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Toezeggingen

Lopende aanvraag na vaststelling windmolenbeleid in behandeling nemen

ID
116
Titel
Lopende aanvraag na vaststelling windmolenbeleid in behandeling nemen
Agendapunt
Raadsvergadering 2024 (4. Vragenhalfuur)
donderdag 29 februari 19:30 tot 21:45
Raadzaal
Toezegging
Wethouder Van der Tuin zegt toe om één van de twee lopende aanvragen direct na vaststelling van het windmolenbeleid in behandeling te nemen.
Portefeuillehouder
L. van der Tuin-Kuipers
Deadline
Stand van zaken
280524: Op 20 juni 2024 wordt de verruiming van het welstandsbeleid windturbines aan de raad voorgelegd. Na een positief besluit zal de aanvraag in behandeling worden genomen. Het college legt het nieuwe welstandskader voor windturbines ter goedkeuring aan de raad voor op 20 juni 2024 (agendapunt 16 raadsvergadering 20 juni 2024). De raad is op 11 juli 2024 akkoord gegaan met het voorstel van het college om de toezegging als afgedaan te beschouwen.
Afgedaan
Afgedaan
Datum afdoening
11-7-2024